Impactul teatrului în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarului

Autor: prof. înv. preșcolar Daniela Mioara Chisăliță
Grădinița PP Nr. 23 Botoșani

Copiii mici trăiesc o serie de emoții de-a lungul copilăriei. Ei se confruntă cu sentimente de afecțiune și bucurie, furie și frustrare, tristețe și rușine, frică și nervozitate, încredere, mulțumire sau mândrie.
Nu există sentimente corecte sau incorecte, toate emoțiile trăite de copil joacă un rol important în viața acestuia. Nu trebuie să uităm ca sentimentele trăite oferă atât copiilor cât și educatorilor informații despre starea acestuia. Sentimentele pozitive, cum ar fi bucuria și încrederea, dau copiilor siguranță. Acestea spun că că ceea ce se întâmplă în jurul lor este plăcut și îi îndeamnă să repete experiențele plăcute. Alte sentimente pe care le încearcă îi fac pe copii să se simtă prost și semnalează pericolul sau nemulțumirile trăite. Ele îi avertizează că ceva nu este în regulă.
În grădiniță, activitățile extracurriculare, au un bogat conținut cultural, artistic, spiritual, științific, sportiv sau sunt simple activități de participare la viața și activitatea comunității locale având un rol important în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor. Continuarea

Reclame

Numărul 5 / februarie 2017

data apariției: 03 martie 2017
Colaboratori: prof. Adriana Nicolae, prof. Irina-Elena Cucu, prof. Elena-Sidonia Dudoi, înv. Simona Deaconescu, prof. Diana Luca, prof. Laurenția Stoian, prof. Viorica-Nina Năstacă, prof. Ana Alina Murgeanu, prof. Mihaela Dina Gruianu, prof. Mihaela Bolborea, prof. Maria Claudia Buduruță, prof. Mihaela Georgiana Onică, prof. Iosefina Lucaci

Numărul 5 va fi expediat autorilor și colaboratorilor în perioada 20-31 martie 2017. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Următorul număr (6) va apărea în mai 2017. Materialele se trimit până pe 15 mai.
Condițiile de publicare pot fi descărcate de AICI!

Colaborarea grădiniţă – familie

Autor: prof. înv. preşcolar Cucu Irina-Elena
Grădinița cu P.N. Nr. 1 Bustuchin, jud. Gorj

Activitatea educativă ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea.
Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerentă, iar împlinirea acestui deziderat urmează să stea în mod expres în atenţia personalului didactic calificat pentru a face munca educativă din grădiniţe.
Dacă acest adevăr este arhicunoscut educatoarelor cu experienţă, pentru debutanţi lucrurile nu sunt la fel de evidente datorită faptului ca lor le lipseşte un anumit antrenament în practica educaţională. Iată de ce considerăm necesar ca- pentru relevarea interdependenţelor- să remarcăm trăsăturile definitorii ale mediului preşcolar ca mediu educativ, prin comparaţie cu celelalte două medii educaţionale cu care se află în strânsă legătură: familia şi şcoala.
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia este, din această cauză, extrem de puternică şi- din multe puncte de vedere- de neînlocuit.
Considerată în substanţialitatea efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte importante funcţiuni în procesul general al 27, fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale: Continuarea

Numărul 4 / decembrie 2016

data apariției: 27 decembrie 2016
Colaboratori: prof. Ștefania Bondrescu, prof. Maria Claudia Buduruță, prof. Delia Croitoru, prof. Liviu-Petruț Duță, prof. Maria Feroiu, prof. Maria Marin, ed. Marinela Pascal, prof. Magdalena Pelcu, prof. Iulieta Poață, prof. Elena Tecuci

Numărul 4 va fi expediat autorilor și colaboratorilor în perioada 16-27 ianuarie 2017. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Următorul număr (5) va apărea în februarie 2017. Materialele se trimit până pe 17 februarie.
Condițiile de publicare pot fi descărcate de AICI!

Activitaţile extraşcolare – mijloc de dezvoltare a creativitaţii la vârsta preşcolară

Autor: ed. Pascal Marinela
G.P.N. Chersăcosu, com. Stănileşti, jud. Vaslui

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând.
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale.
Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive- educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.
În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru. Continuarea

În sprijinul părinţilor

Autor: prof. înv. preşcolar Cristina Antal
Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie” Topliţa, Harghita

La şcoală, la grădiniţă, pe stradă, la restaurant, aşteptând să intrăm la cinema putem observa comportamentul copiilor. Atunci când vedem părinţi fericiţi alături de copiii lor care sunt la fel de fericiţi ne punem întrebarea „Care este secretul lor?” sau „Oare cum reuşesc?”.
Unii părinţi consideră că ameninţând cu pedeapsa pot să ajungă la rezultatul mult dorit. Unora le vine mai uşor să ademenească copiii cu dulciuri sau poate chiar cu nişte cadouri scumpe.
Pe de altă parte, pedagogii care au studiat comportamentul copiilor ne spun că ceea ce ne ajută cu adevărat la educarea copiilor este să le spunem, foarte clar şi de la o vârstă cât mai fragedă, care sunt aşteptările noastre.
În felul acesta ei interiorizează aceste aşteptări şi cu timpul ele devin propriile lor aşteptări. Cu alte cuvinte, e în natura copiilor să-şi mulţumească părinţii şi astfel se vor comporta aşa cum sunt învăţaţi de aceştia. Continuarea

ABC Didactic nr. 3 / octombrie 2016

data apariției: 24 octombrie 2016
Colaboratori: prof. Gabriel Deaconescu, prof. Delia Croitoru, înv. Laura Cobzariu
Autori: prof. Georgiana Oprea, prof. Luminița Florea, prof. Raluca Uilean, prof. Mihaela Nistor, prof. Dorina Sauciuc, prof. Mihaela Vasile, prof. Alina Gogonel, prof. Livia Cîrstoi, prof. Cristina Timiș, prof. Simona Ghenea, prof. Camelia Florea, prof. Irina Pache, prof. Diana Ciobanu

Numărul 3 va fi expediat autorilor și colaboratorilor în perioada 14-25 noiembrie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Următorul număr (4) va apărea în decembrie 2016. Materialele se trimit până pe 16 decembrie.
Condițiile de publicare pot fi descărcate de AICI!

Ce îi trebuie copilului pentru a creşte fericit

Autor: prof. Nicoleta Țone
Școala Gimnazială Nr. 24, București

Orice copil are nevoie de familie. Exercitarea de către părinţi a rolurilor de mamă şi de tată este esenţială pentru dezvoltarea copilului însă nu este vorba de o influenţă exercitată separat, ci de o unitate, aceea a cuplului parental.
Copilul simte relaţiile dintre părinţi. O familie fericită asigură dezvoltarea normală a copilului.O relatie sănătoasă intre părinte şi copil se dezvoltă într-o afecţiune autentică între soţ şi soţie, legătura dintre aceştia constituind un suport emoţional pentru nevoile copilului.
Copilul percepe relaţiile conflictuale dintre părinţi, iar tulburările din interiorul cuplului vor genera tulburări ale copilului. S-a constatat că o mare parte din copiii cu tulburări caracteriale şi de comportament, au fie părinţii despărţiţi, unul din părinti fiind absent fizic, fie asistăm la o absenţă psihologică a unuia dintre părinţi, cel mai adesea tatăl. În cazul copiilor cu un comportament agresiv s-a constatat prezenţa unor relaţii familiale marcate de violenţă şi agresivitate. Continuarea

Copii și educatori față în față cu hiperactivitatea

Autor: prof. înv. preșcolar Virginia Muntean
Grădiniţa cu PP Nr. 22 ”Micul prinţ” Braşov

Despre copiii hiperactivi s-au scris nenumărate articole, s-au realizat fel de fel de ghiduri, s-au avansat o multitudine de teorii despre CE şi CUM se poate elabora un plan de acţiune care să funcţioneze cu adevărat.
Şi cu toate acestea, problema continuă să existe, semnele de întrebare continuă să persiste, iar educatorii fac faţă cu greu numărului tot mai mare de preşcolari cu astfel de manifestări.
Preşcolarii sunt cunoscuţi ca fiind energici şi în continuă mişcare. Comportamentul unui copil se schimbă rapid pe măsură ce creşte şi începe să înţeleagă regulile şi consecinţele nerespectării lor. Deoarece comportamentul lor poate fi foarte nociv pentru ei înşişi, ca şi pentru ceilalţi, este imperios necesar ca educatorii să înţeleagă şi să înveţe cum să gestioneze astfel de situaţii.
De multe ori ei aplică experienţa acumulată în viaţa personală, în activitatea didactică, sau preluată de la alţi colegi ori din materialele de specialitate. Nu este simplu să selectezi din abundenţa de informaţii şi să aplici o metodă anume sau un set de metode, deoarece fiecare copil estre structurat într-o manieră personală şi modalităţile găsite nu au valoare de remediu absolut. Continuarea

”Dăruiești și primești”

Autor: prof. Doina Ileana Opriș
Grădinița cu P.P. ”Micul Prinț” Nr. 22, Brașov

Motto: Maurice Debesse afirma „Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului, pe educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său de om.”

De pregătirea și calitatea dascălului depinde în mare parte viitorul generațiilor viitoare. El este cel care participă ani de zile la înzestrarea copiilor cu multe elemente esențile pentru formarea profesională, pentru dezvoltarea și consolidarea caracterului și personalității, a pregătirii pentru viață.
Un tânăr profesor posedă sau e necesar să aibă puțin talent, o înclinație și o dăruire sinceră pentru munca educativă cu copiii și prin aceasta nemijlocit cu mintea și sufletul lor. Dacă nu le are pe acestea cât de cât și profesează doar cu bagajul profesional, fără dragoste și pasiune pentru meserie și copii, educația adevărată se va desfășura cu mari carențe.
El este dator a se informa și a se instrui continuu cu tot ce este esențial în „științele educației”, precum și în alte domenii spre a reuși să răspundă cerințelor complexe ale învățământului modern și să răspundă avizat și responsabil întrebărilor și problemelor ridicate de copii. Continuarea

Parteneriat grădiniță – comunitate

Autor: prof. înv. preşcolar Monica Lelescu
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Lugoj

Într-o lume în care individul este tot mai izolat, mai puţin dispus spre socializare directă şi în care fiecare concurează împotriva celuilalt spre atingerea aceluiaşi ţel, colaborarea între factorii educaţionali – grădiniţă, familie, comunitate – devine tot mai necesară în ceea ce priveşte familiarizarea copiilor, prin exemple şi modele, cu adevăratele valori ale spiritualităţii umane.
Comunitatea este o fuziune a simţirii şi gândirii, a tradiţiei şi angajamentului, a apartenenţei şi voinţei. Poate fi găsită în, sau i se poate da o expresie simbolică de către localitate, religie, naţiune, rasă, ocupaţie sau cruciadă. Arhetipul ei, atât istoric cât şi simbolic, este familia iar în aproape orice tip de comunitate veritabilă nomenclatura familiei este proeminentă.” (Nisbet, 1993, apud. Pitulac, 2009, p. 49) Continuarea

Copiii cu deficienţe mintale severe şi teatrul experienţial

Autor: prof. înv. preşcolar Emoke Bar
C.S.E.I. ”Cristal” Oradea

Ce este teatrul experienţial?
Ideea de “teatru experienţial” pleacă de la premisa de a oferi persoanelor cu handicapuri multiple oportunitatea de a se bucura de teatru. Participarea la o piesă de teatru este o provocare pentru copilul cu CES, atât din perspectiva posibilităţii de a participa (unii nu se pot deplasa în anumite locaţii) dar şi din perspectiva conţinutului (subiectul prezentat le depăşeşte nivelul de înţelegere).
În teatrul experienţial, noi putem oferi, în 30-40 minute, persoanelor cu handicapuri multiple o avalanşă de trăiri care îi relaxează, îi calmează, îi stimulează şi le oferă posibilitatea de a se distra.
Grupul-ţintă
Teatrul experienţial a fost dezvolat pentru a fi folosit în munca cu persoanele cu handicapuri severe multiple. Se poate utiliza atât în munca cu copii cât şi cu adulţii. Experienţele cu lumea înconjurătoare a acestor persoane se limitează doar la imediata lor apropiere.
În general, persoanele cu handicapuri severe, se bazează pe experienţele psihice din imediata lor apropiere deoarece sunt incapabili fizic să le exploreze ei înşişi. În acest tip de teatru, actorii vin aproape de auditoriu, apropie recuzita de persoane, tocmai pentru a oferi spectatorilor posibilitatea de a vedea, simţi, mirosi. Continuarea

ABC Didactic Nr. 2 / mai 2016

data apariției: 27 mai 2016
Colaboratori: prof. Anicuța Tofan, prof. Adina Pîrvu, prof. Gabriel Deaconescu, prof. Cornelia Mitrache, prof. Alina Simona Dulgheru, prof. Gabriela Cercel, prof. Emoke Bar, prof. Doina Ileana Opriș, prof. Magdalena Boboc, prof. Daniela Gioabă

Numărul 2 va fi expediat autorilor în perioada 13-24 iunie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Următorul număr (3) va apărea în octombrie 2016. Materialele se trimit până pe 14 octombrie.
Condițiile de publicare pot fi descărcate de AICI!

Studiu de specialitate – Modalităţi psihocomportamentale specifice copiilor supradotați

Autor: prof. înv. preșc. Dimitriu Maria-Aura
Școala Gimnazială ,,George Enescu” Nr. 1 Năvodari
Grădinița PN Peninsula – structură

Desigur că inteligenţa ridicată specifică supradotaţilor antrenează în acelaşi timp şi celelalte paliere ale dezvoltării psihice, şi totodată, aceasta se constituie în mecanisme compensatorii ce vizează aspectele interacţiunii sociale, însă, cu toate acestea, supradotaţii sunt mai frecvent expuşi riscurilor de inadaptare socială şi şcolară, atât din cauza factorilor ce ţin de propriile personalităţi, cât şi din cauza presiunilor, venite din mediul extern, la care sunt supuşi.
Ceea ce reuşeşte să întregească imaginea referitoare la aspectele heterocronice ale dezvoltării psihice a supradotaţilor îl constituie faptul că elevii supradotaţi, după cum am văzut, reprezintă un grup aparte, care se diferenţiază prin caracteristicile de personalitate, stilul de învăţare, modul de interacţionare cu semenii etc. Aşadar, ca şi indivizii aflaţi de cealaltă parte a curbei lui Gauss (la polul opus), supradotaţii reprezintă, la rândul lor, obiectul psihopedagogiei speciale, deoarece prin natura şi ritmul evoluţiei atât de caracteristic, au cerinţe educative speciale. De altfel, în unele ţări, cum ar fi Spania sau S.U.A. , sintagma cerinţe educative speciale include în mod explicit şi categoria copiilor supradotaţi în legislaţia din domeniul învăţământului special integrat. Continuarea

Numărul 60 / martie 2016

data apariției: 23 martie 2016

Coordonatori: prof. Silvia Zaharia, prof. Violeta-Manuela Lăzărescu, prof. Maria-Aura Dimitriu
Colaboratori: prof. Amalia-Dana Ciobanu, prof. Șeila Cherim Șeila

Numărul 60 va fi expediat autorilor în perioada 11-23 aprilie 2016. Fragmente din articole/studii vor apărea pe site în perioada următoare.

Studiu de specialitate – Evaluarea profilului cognitiv, afectiv, comportamental şi de personalitate ale preşcolarilor şi ale membrilor familiilor acestora

Autor: prof. înv. preșc. Dimitriu Maria-Aura
Școala Gimnazială ”George Enescu” Nr. 1 Năvodari
Grădinița cu PN Peninsula

În demersul întreprins de către psihologul educaţional, acela de evaluare şi psihodiagnoză a dezvoltării cognitive, afectiv-motivaţionale şi comportamentale a personalităţii copiilor, se urmăresc următoarele obiective:
•creionarea unui profil realist al copiilor/adolescenţilor (atunci când aceștia își exprimă dorința de a se cunoaşte, sau punerea datelor la dispoziţia părinţilor, atunci când aceştia îşi exprimă doriţa de a cunoaşte potenţialul și vulnerabilitățile propriului copil);
•orientarea activităţii cadrului didactic, atunci când acesta doreşte să cunoască mai bine anumit copil, în vederea individualizării activităţii de învăţare;
•elaborarea şi implementarea unui plan de consiliere şcolară/intevenţie psihologică, atunci când copilul solicită sprijin pentru soluţionaea unor probleme care influenţeză activitatea şcolară;
•orientarea acivităţii şcolare a copilului şi alegerea drumului profesional pentru adolescent.
Evaluarea profilului cognitiv, afectiv, comportamental şi de personalitate ale preşcolarilor şi ale membrilor familiilor acestora se pot realiza cu ajutorul instrumentelor psihodiagnostice, adecvate scopurilor urmărite şi pentru care psihologul educaţional are licenţă de utilizare, conform normativelor colegiului Psihologilor din România. Continuarea

Studiu de specialitate – Mini-cercetare – Modalități de dezvoltate a limbajului prin metoda observației sistematice, însoțită de verbalizarea elementelor observate

Autor: prof. înv. preșcolar Vieru Elena
Grădinița cu PN Cioca-Boca, Șcheia, jud. Iași

În activitatea de cercetare am pornit de la următoarea ipoteză:
Dacă în cadrul activităţilor de educare a limbajului la și domeniul științe se utilizează metoda observației sistematice, însoțită de verbalizarea elementelor observate, atunci se perfecţionează exprimarea orală a preşcolarilor, aceștia folosind un vocabular bogat, precis şi expresiv.
Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)
Educarea limbajului
Observare : “Animale domestice”
Memorizare: “Căţeluşul şchiop” de E. Farago;
Joc didactic: “Caută mama şi puiul”;
Povestea educatoarei: “Cei trei purceluşi”(adaptare după S.Mihalcov);
Poveste creată: “Întâmplări cu animale”
Jocuri şi activităţi alese (ALA ) Continuarea

Dezvoltarea gândirii la vârsta preşcolară

Autor: prof. înv. preșcolar Vieru Elena
Grădinița cu PN Cioca-Boca, Șcheia, jud. Iași

La vârsta preşcolară mică (3-4 ani), gândirea copilului este elementară şi simplistă. Ea are un caracter animist, în sensul că preşcolarul consideră obiectele şi fenomenele din jur ca fiind însufleţite. Pentru el, figurile din cărți şi jucăriile sunt vii, la fel ca omul şi animalele. După circa 3 ani şi jumătate, pentru copil sunt vii numai jucăriile în timpul jocului. Abia pe la vârsta de 5 ani, jucăriile încetează să mai fie considerate vii. Lărgirea treptată a câmpului explorărilor perceptive, curiozitatea foarte mare, însuşirea tot mai bună a limbajului, precum şi implicarea tot mai mare în joc şi alte forme de activitate, impreună cu adultul şi sub conducerea lui, sunt condiţii fundamentale pentru dezvoltarea mintală a copilului preşcolar.
J. Piaget arată că, până la 4-5 ani, copilul are o gândire prelogică şi preoperaţională, după care se instalează gândirea operatorie, care se extinde în perioada vârstei şcolare mici. Continuarea