Studiu de specialitate – Ipostaza eului ludic în poezia lui Tudor Arghezi

Autor: prof. Cornelia Mitrache
Liceul Tehnologic ”Ion Popescu-Cilieni”, Cilieni, Olt

Poezia modernă impesonalizează comunicarea, introducând un nou cocept, eul liric sau eul poetic. Eul poetic este vocea interioară a creatorului de poezie, detaşat de lume şi de realitatea înconjurătoare. Poetul francez Rimbaud definea eul liric astfel:” Eu este un altul”.
Ca şi Lucian Blaga şi Ion Barbu, Tudor Arghezi este un poet modernist, aparţinând perioadei interbelice a literaturii. El revoluţionează limbajul poetic al vremii sale în raport cu mijloacele de expresie tradiţonale, fiind de părere că acesta are menirea de a-l face pe cititor să simtă ceea ce citeşte, iar o idee să nască altele. Mărturisind poetic, într-o notă autobiografică, dorinţa sa de a crea (Om în vârstă şi târziu\ Tot am învăţat să scriu), poetul debutează în volum la 47 de ani, urmând o bogată activitate literară. Continuarea

Studiu de specialitate – Camil Petrescu – autor al romanului problemelor de conştiinţă

Autor: prof. Cornelia Mitrache
Liceul Tehnologic ”Ion Popescu-Cilieni”, Cilieni, Olt

„Literatura presupune fireşte probleme de conştiinţă. Trebuie să ai deci ca mediu o societate în care problemele e conştiinţă sunt posibile […]. Eroul de roman presupune un zbucium interior, lealitate, convingere profundă, un simţ al răspunderii dincolo de contingenţele obişnuite. Sau cel puţin, chiar fără suport moral, caractere monumentale, în real conflict cu societatea“. (1)
În acest spirit, Camil Petrescu avea să facă din Ştefan Gheorghidiu beneficiarul unei importante moşteniri, iar din Fred Vasilescu fiul unui milionar, pentru ca aceştia, eliberaţi de griji materiale, să se poată preocupa de problemele conştiinţei.
Totuşi dimensiunea socială nu lipseşte din romanele scriitorului; este de ajuns să ne gândim la conflictul dintre Ştefan şi Nae Gheorghidiu, la figura de analfabet parvenit a lui Tănase Vasilescu Lumânăraru sau la drama lui Ladima. Continuarea

Studiu de specialitate – Forme şi sensuri greşite ale unor expresii şi locuţiuni consacrate

Autor: prof. Gioabă Daniela
Liceul Teoretic ”Alexandru Marghiloman”, Buzău

De multă vreme se ştie şi se susţine de către lingvişti că frazeologia este un compartiment al limbii neglijat de programele şcolare. Scopul vădit al acestui studiu este de a atrage atenţia asupra acestui fapt, deoarece manualele de limba şi literatura română acordă prea puţină atenţie relevării expresiilor și locuţiunilor din textele literare şi explicării lor. „…cât de mult ar avea de câştigat învăţământul nostru de cultură generală dacă profesorii de limba şi literatura română şi de alte discipline şi-ar face timp să le explice elevilor mai clar şi mai detaliat cum au luat naştere astfel de frazeologisme […] şi care este semnificaţia lor exactă” (Hristea, 1984: 144).
O bună parte a zestrei noastre în privinţa unităţilor frazeologice este pe cale de dispariţie, întrucât generaţiile de tineri le socotesc inadecvate modernismului vieţii actuale, iar cauza adevărată constă în necunoaşterea valorii lor expresive, a sensului lor exact, în neputinţa descifrării mesajelor transmise cu ajutorul lor. Continuarea

Studiu de specialitate – Avantajele și dezavantajele utilizării TIC la disciplina Limba și literatura română

Autor: prof. Șorop Maria Lidia
Colegiul Național “Matei Basarab”, București

Trăim într-o societate în care dependența de lumea virtuala a calculatoarelor este în creștere. În acest context, al dezvoltării accelerate a resurselor informaționale, în lume se vorbește tot mai mult despre implicațiile sociale și culturale ale Internet-ului și despre funcțiile acestuia, mai importante fiind cele de documentare și comunicare. Disciplinele umaniste însă și calculatorul sunt două realități diferite cu posibilități reduse de a interacționa.
Citind o creație a marelui poet Mihai Eminescu, apare firesc întrebarea cum poate gestiona o mașină electronică resurse și conținuturi caracterizate de maximă subiectivitate?
Este adevarat că profesorul trebuie să depășeasca tiparele și să înțeleagă mai bine realitățile și necesitățile învățământului românesc; să vină în întâmpinarea cerințelor actuale încercând să facă fata provocărilor utilizând Internet-ul în câmpul educației precum și în definirea scenariului didactic din perspectiva integrării resurselor educaționale multimedia. Dar o lecție de limba și literatura româna reușită este aceea bazată pe comunicare pentru că mai ales la această disciplină elevul învață să se exprime corect, să utilizeze resursele limbii. Continuarea

Studiu de caz – Rezistenţa românească – Deportaţii

Autor: prof. Nicolae Gabriel
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, Buzău

19 iunie 1951, comuna Partoş, regiunea Timişoara
Trenul în care stăm acum înghesuiţi ca vitele este doar unul din zecile de trenuri pline de oameni ca noi, care au fost „dislocaţi”. Linia ferată de la Partoş e acoperită, pe o porţiune mare, de garnituri de tren în aşteptare. În vagonul supraaglomerat, laolaltă cu oameni din satul nostru, respirăm cum putem, sufocaţi de frică şi de praf. Români, nemţi, şvabi, fără deosebire. Nu ştim ce ne aşteaptă. Ni s-a spus un singur cuvânt, pe care, auzindu-l, tata s-a încruntat de parcă toate speranţele lui s-ar fi năruit deodată: Bărăgan. Mamei i s-au umezit ochii, dar şi-a sters repede lacrimile, să nu o vedem noi. O ţin de mână pe Anuţa, surioara mea, care, la cei 6 ani ai săi, e nedespărţită de mine. Nimeni nu se plânge. Nimeni nu se împotriveşte. Continuarea

Studiu de caz – Rezistenţa românească – Din anii colectivizării

Autor: prof. Nicolae Gabriel
Liceul Tehnologic “Costin Neniţescu”, Buzău

Mărturia ţăranului Chiorpeca Mitica, sat Vintileanca, com Săhăteni, jud. Buzău
“Colectivizarea a început în 1949, mai întâi prin formarea întovărăşirilor agricole. Mai târziu au apărut şi Gospodăriile Colective, luându-ne bunurile, caii, căruţele şi pământul. Ne-au obligat să ne alăturam colectivelor agricole, iar cei care nu voiau erau bătuţi groaznic. Am fost nevoit să fug câteva zile la Mizil pentru a scăpa de ei şi de bătăile la care eram supus. Am fost nevoit să mă întorc şi să mă alătur Colectivului. Eram ultimul din sat care nu se înscrisese. Lucram toată ziua, chiar dacă era soare puternic sau ploaie. Dacă nu ne făceam norma pe ziua aceea nu mai primeam banii sau produsele cuvenite. Când nu ne mai descurcam, furam cereale şi le ascundeam în paie, ştiind că ele erau rodul muncii noastre de pe propriul pământ.” Continuarea

Studiu de specialitate – ”Big Brother is Watching You” George Orwell – from past 1948 to future ”1984”

Autor: prof. Pop Simina Ana
Școala Gimnazială Socond, jud. Satu Mare

In 1948 George Orwell, on his real name Eric Blair, gives life to his own ideal world. Initially, the anarchist and socialist Orwell, was very fond of the utopia that seduced ideologically many European intellectuals: communism.
The novel is set in the middle of 20th century, and the Marxism still has followers. We are after the end of the World War II. Humankind has seen the massacres and the atrocities of war and witnessed the hidden face of Marxism. Orwell presented a perfect totalitarian communist, exactly how it works and destroys. His reasons were, obviously, to attack the system but to the ones still loyal, Nineteen Eighty- Four is just a personal journal where their thoughts are open to the world.
Orwell lived and experienced everything, war, death and sufferance. He was the son of a subordinate British civil servant in India. Due to the years spend in public school back in England where he was abused, he was left with haunting memories for life that influenced his writing career. With all that, now he fears that the world is fooled by good orators. ( Ranald, George Orwell’s 1984) Continuarea

Studiu de specialitate – The Search for Identity in Charles Dickens’s „Great Expectations”

Autor: prof. Teiuşanu Cristina
Liceul Teoretic Ioan Petruş, Otopeni

Dickens’s work is complex and his novels are history and fiction at the same time, a picture and symbol of the age. Charles Dickens’s early experiences were deeply imprinted upon his conscience and affected him to such an extent that in interpreting his novels, one must take them into account for whatever they might signify. The London of Dickens’ imagination, the London recreated and described in his major novels, is essentially the London of the 1820, the scene of his childhood and early manhood. Dickens’s best written novel, a triumph of psychological development, is Great Expectations.
The shaping of identity as conceived by Charles Dickens concerns the physical, psychological and spiritual evolution of the protagonist from early childhood to adulthood and his/her relationship with parents, relatives, and friends. The hero of Great Expectations is socially free, because he is an orphan and strives hard to become a gentleman, the ultimate goal of a middle class Victorian young man; eventually, he realizes that he has become a snob instead.
However, Dickens’s aim is eventually to demonstrate the belief in Man, in his fundamental purity and humanism, the belief in the final triumph of good against evil, which iterates the mythical or biblical clash between them. Continuarea

Studiu de specialitate – Eminescu şi Creangă – o prietenie trainică

Autor: prof. Georgeta-Ancuţa Purdel
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mioveni

„Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?”spunea filozoful şi scriitorul roman, Cicero, calificat drept un om universal, homo universalis. Poate că la această convingere a ajuns şi Luceafărul poeziei noastre româneşti, Mihai Eminescu, „om al timpului modern, […] blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate […], dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului.”
S-a spus, pe drept cuvânt, că alegerea prietenilor reprezintă o adevărată artă, iar un prieten adevărat reprezintă un câștig prețios al vieții. În decursul anilor, frumusețea și noblețea prieteniei au strălucit, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celor doi prieteni: Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Deşi erau două personalităţi diferite, demonstrau, prin condiţionarea reciprocă şi prin completare, teoria potrivit căreia „contrastele se atrag”. Cunoscându-i îndeaproape, ca membru marcant al Junimii, A. D. Xenopol publica în revista “Ion Creangă”, apărută la Bârlad în decembrie 1909: Continuarea

Studiu de specialitate – Valoarea metodelor moderne de instruire în cadrul activității didactice

Autor: prof. Macarie Cristina
Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș

Studiul de faţă evidenţiază nivelul de eficienţă obţinut în activitatea didactică prin utilizarea metodelor moderne de instruire la clasele IX-XII de la Liceul Vocațional Pedagogic ”Mihai Eminescu” Tîrgu Mureș.
Scop: Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ prin utilizarea metodelor moderne de instruire.
Obiective:
•Obţinerea unor performanţe şcolare mai mari prin implicarea metodelor moderne în stimularea învăţării eficiente a elevilor;
•Valorificarea optimă a potenţialului subiecţilor instruiţi prin utilizarea strategiilor didactice inovative în procesul de predare – învăţare;
•Creşterea nivelului participativ al elevilor la activităţile şcolare în urma realizării unui parteneriat deschis şi cooperant între cei doi poli ai demersului didactic: cadrul didactic şi elevul;
•Dezvoltarea responsabilităţii pentru învăţare şi activitate prin însuşirea şi exersarea unor roluri şi statute sociale de către elevi. Continuarea

Studiu de specialitate – Natura în nuvela ”Spre Cotești” de Duiliu Zamfirescu

Autor: prof. Georgiana Bican
Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, Buftea, jud. Ilfov

În afară de nuvelele cu un conţinut epic în care elementul narativ stă pe primul plan, Duiliu Zamfirescu ne-a lăsat o seamă de descrieri, cuprinzând impresii asupra unor locuri care l-au marcat în mod deosebit. Printre cele mai frecvente sunt impresiile din copilăria petrcută în ţară, în atmosfera primitoare a conacelor bătrânești.
În scrierile lui descriptive, Duiliu Zamfirescu face o largă și fundamentală folosire a tabloului. Acesta este adus pe primul plan, astfel că de multe ori el trebuie să încadreze întreaga desfășurare zugrăvită. Uneori tabloul este atât de viu și de semnificativ, încât constituie singura motivare a expunerii.
Ilustrativă în acest sens este nuvela ,,Spre Cotești”. Fără îndoială, putem afirma că această nuvelă constituie o adevărată capodoperă în literatura noastră. În tot cuprinsul ei ne înfăţișează un lanţ de tablouri, unele statice, prinzând aspecte ale locurilor în nemișcarea cristalizării lor definitive, altele dinamice, înfăţișând stări de suflet, tresăriri, gesturi și în sfârșit, diferite momente caracteristice pe care cei doi drumeţi, într-o bună comunicare interioară, le trăiesc și le simt împreună. Continuarea

Studiu de specialitate – Avari „celebri” în literatura universală

Autor: prof. Nicola Mihaela
Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad

Literatura universală abundă în personaje comice dominate de această caracteristică, avariţia, care i-a motivat pe scriitori, pe „creatorii” lor să îi înzestreze cu cele mai ilare şI năstruşnice acţiuni. Lăcomia este subiectul preferat al mai multor autori, la fel ca şi celelalte defecte umane satirizate de-a lungul timpului în toate literaturile pământului. De la Menandru şi Plaut, până la Moliere şi Caragiale, teatrul a cultivat comedia de caracter, în care personajele sunt clasificate tipologic, pe baza unor trăsături de caracter dominante.
La Plaut, în comedia „Aulularia”, avarul Euclio, un bătrân zgârcit, ajunge în posesia unei comori. Acest lucru îl determină să îi bănuiască de hoţie pe toţi cei din jururl său. El îşi adună unghiile tăiate şi deplânge lacrimile vărsate considerându-le apă irosită. Astfel, el rămâne în cercul obsesiilor derutante, orbit şi nefericit, iar pierderea comorii o percepe ca pe o adevărată catastrofă. Continuarea

Studiu de specialitate – Jocul în operele lui Creangă, Arghezi şi Camil Petrescu

Autor: prof. Cheană Anca-Andreea
Colegiul ”Gheorghe Tătărescu’’ Rovinari

Jocul este o temă des întâlnită atât în literatura universală, cât şi în literatura română. Jocul reflectă o anumită tendinţă a omului spre socializare.
În proza românească, tema jocului este întâlnită în prezentarea peripeţiilor lui Nică, Ion Creangă prezentând ,,copilăria copilului universal’’ ca pe o perioadă în care poznele şi joaca sunt specifice vârstei inocente, acestea constituind deliciul cititorului. Astfel, capodopera reliefează experienţele personajului Nică, joaca acestuia provenind din inconştienţa sau naivitatea puerilă. Pretutindeni prezent în operă, jocul capătă valoarea unei categorii estetice.
Prin intermediul jocului, copilul va construi o lume deoarece descoperă măreţia creaţiei. Lumea din ,,Amintiri din copilărie’’ o reprezintă casa părintească din Humuleşti, unde ,,ne jucam noi, băieţii de-a mijoarca’’ încât ,,parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie’’. Jocurile copilăriei sunt ,,ţencuşa’’, ,,de-a mijoarca’’ şi ,,baba oarba’’, manifestări ce se înscriu în sfera dorinţei de comunicare. Interesante sunt şi jocurile care au ca rezultat vertijul, astfel ia naştere hora după care băieţii ,,umblă hăbăuca prin cele sate’’. Continuarea

Studiu de specialitate – Problema didactică de matematică

Autor: prof. Marica Octavian
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

În învăţământul preuniversitar, factorul decisiv în învăţarea matematicii îl constituie rezolvarea de probleme şi exerciţii. Principiul învăţământului prin rezolvarea de probleme este o consecinţă imediată a caracterului matematicii însăşi. Importanţa rezolvării de probleme se vede şi în aspectele cantitative legate de această activitate:
-timpul afectat rezolvării problemelor este în general, mai mare în cursul orelor decât cel destinat teoriei;
-majoritatea examenelor (admitere, bacalaureat) solicită doar rezolvarea de probleme;
-manualele conţin sute de exerciţii şi probleme, apar zeci de culegeri de probleme în diferite adrese şi scopuri;
-temele date pentru acasă constau aproape exclusiv din rezolvări de probleme;
-concursurile naţionale şi internaţionale constau tot din rezolvarea de probleme.
Avalanşa de argumente de mai sus ar putea aduce doar riposta? Dar ce s-ar putea cere elevilor? Continuarea

Studiu de specialitate – Dezvoltarea aptitudinilor matematice

Autor: prof. Oanţă Carmen
Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova

Din perspectiva practicii şcolare, dar şi a teoriei pedagogice, rezultatele şcolare sunt efecte ale activităţii didactice. Nivelurile înalte (cantitativ şi calitativ) ale acestor rezultate se obţin printr-o mobilizare optimă a tuturor resurselor adaptative ale elevului şi a tuturor resurselor de intervenţie formativă a mediului şcolar şi corespund reuşitei în activitatea şcolară.
Succesul şcolar (apreciat în general prin notele care exprimă rezultatele învăţării şi prin rezultatele la examene, concursuri, olimpiade) reprezintă un nivel maxim al adaptării şcolare şi este de fapt concordanţa între abilităţile şi interesele elevului şi exigenţele sau normele şcolii. Activitatea şcolară este o activitate reglată de obiectivele instructiv-educative iar reuşita elevului exprimă capacitatea lui de a se conforma acestor obiective. Cel care constată imediat succesul sau eşecul şcolar al elevului este profesorul, de aceea este important ca acesta să diferenţieze între:
dificultăţile de învăţare determinate de handicapul în dezvoltarea psihică a elevului şi dificultăţile de adaptare la cerinţele activităţii din şcoală;
performanţele în învăţare şi uşurinţa cu care elevul se adaptează la cerinţele activităţii din şcoală. Continuarea

Studiu de specialitate – Ornitofauna municipiului Târgu-Jiu

Autor: prof. Gabriela-Cristina Stan
Liceul Tehnologic Bârseşti, Târgu-Jiu, Gorj

Situat în centrul Olteniei de Nord, la o altitudine de aproximativ 210-230 m faţă de nivelul mării, în zona geografică a Subcarpaţilor Getici, pe ambele maluri ale Jiului, Municipiul Târgu-Jiu, este gazda unui număr relativ mare de specii de păsări.
Studiile efectuate, mi-au permis identificarea mai multor specii de păsări, dintre care am ales spre enumerare şi descriere pe cele ce urmează.
1.Mierla (Turdus merula) – este o specie sedentară, cu o lungime a corpului de circa 27 cm, întâlnită frecvent în parcurile publice, pădurile joase şi zăvoaiele apelor. Masculul este negru, cu ciocul galben, iar femela este cafeniu-închis cu striaţiuni pe piept şi ciocul brun.Este e specie monogamă, care se împerechează pe viaţă. Femela depune 4-7 ouă, în cuiburi construite în copaci, tufişuri sau scorburi.
2.Pânţăruşul (Troglodytes troglodytes) – este o specie sedentară, frecventă în parcuri publice şi locuri împădurite. Are lungimeade doar 10 cm, penajul cafeniu-roşcat cu striaţiuni mai întunecate, sprânceana alb-gălbuie, iar coada scurtă şi adesea ţinută în sus. Femela depune 5-7 ouă în cuiburi construite pe sol, la baza arbuştilor, mai rar în arbori sau arbuşti. Continuarea

Studiu de specialitate – Beneficiile medicale ale condimentelor

Autor: prof. Gabriela-Cristina Stan
Liceul Tehnologic Bârseşti, Târgu-Jiu, Gorj

Istoria condimentelor este aproape la fel de veche ca şi istoria civilizaţiei umane, încă dinainte de Hristos, vechii egipteni folosind diverse condimente, pentru aromatizarea alimentelor, în cosmetică sau pentru îmbălsămarea morţiilor.
Cu toate că în prezent, condimentele sunt relativ ieftine şi răspândite la scară largă, puţini suntcei care cunosc în detaliu beneficiile medicale ale acestora. Atrasă fiind de proprietăţile terapeutice ale condimentelor, am ales spre descriere douăzeci şi treidin cele mai cunoscute condimente.
1.Anasonul este un mijloc de calmare a durerilor şi arsurilorgastrice şi de combatere a balonărilor şi colicilor, în special la bebeluşi. Totodată, anasonul, vindecă afecţiunile biliare, ajută în astenie, migrene, stări de stres şi ameţeală are efect expectorant, antiinflamator şi diuretic.
2.Busuiocul are proprietăţi antiseptice, febrifuge, expectorante, antitusive diuretice şi antispasmodice. Este indicat în afecţiuni digestive, în gripă, răceală, în depresie, epuizare nervoasă, surmenaj, astenie, insomnii şi migrene.Este un stimulent tonic şi energizant care crează bună dispoziţie, ajutând la regenerarea nervoasă şi mintală, mai ales în perioadele de schimbare de anotimpuri. Continuarea

Studiu de specialitate – Rolul predării geometriei în învățământul preuniversitar

Autor: prof. Marica Octavian
Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

În procesul instructiv-educativ ce se desfăşoară la nivel preuniversitar un rol fundamental îl ocupă predarea matematicii. Lecţiile de matematică au un rol informativ, în sensul că înarmează elevii cu cunoştinţe de bază din domeniul matematicii, necesare în problema cunoaşterii şi a posibilităţii abordării altor ştiinţe, respectiv un rol formativ în sensul că deprinde elevii cu modele de raţionamente logice.
Învăţământul are misiunea de a asigura însuşirea de către tinerele generaţii a cunoştinţelor ştiinţifice, tehnice şi culturale, a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile societăţii. Caracterul metodelor trebuie să imprime tineretului studios conştiinţa însuşită cu convingere şi interes că matematica este cu atât mai utilă societăţii cu cât este asimilată într-un cadru mai corespunzător, unde calităţile estetice ale raţionamentelor se îmbină armonios cu eficienţa lor.
Obiectivele generale ale predării matematicii în gimanaziu şi liceu, cuprinse în programele şcolare prevăd:
a)familiarizarea elevilor cu utilizarea şi aplicarea în diferite contexte a unor tehnici şi metode de operare în domeniul matematicii;
b)formarea unor deprinderi de rezolvare a problemelor utilizând strategii algoritmice, euristice sau euristico-algoritmice;
c)consolidarea şi dezvoltarea raţionamentului prin formarea deprinderii de a analiza o problemă dată şi de a selecta teoria matematicii convenabilă în rezolvarea ei, sesizând restricţiile ce se impun sau posibilităţile de generalizare, de a problematiza o situaţie dată sau de a modela în limbaj matematic un fenomen întâlnit în studiul matematicii sau a celorlalte discipline de specialitate.
Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi, mai ales, calitativ. Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun exigenţe deosebite fundamentelor sale. Învăţământul nu poate rămâne în afara acestor frământări; el are de rezolvat probleme noi referitoare la expunerea în şcoală a bazelor unor ştiinţe în continuă transformare.
În cadrul disciplinelor matematice care se predau în învăţământul preuniversitar un rol deosebit îl are geometria. În ultimele decenii, în ţara noastră, geometria ca obiect de studiu în şcoală, a beneficiat de modificări spectaculoase. Este vorba de creşterea ponderii raţionamentului deductiv, abstract, fapt cu implicaţii majore în formarea tinerei generaţii. (fragment)

Studiu de specialitate – PRO şi/sau CONTRA utilizării englezismelor în limba română

Autor: prof. Enescu Costinela
Liceul Tehnologic ”J. Lebel” Tălmaciu, Sibiu

Cele două atitudini opuse faţă de englezisme reprezintă, în bună măsură, semnele unui conflict între generaţii. Astfel, acestea sunt necesare doar într-o anumită măsură. Am spus necesare, la fel precum, la începutul secolului al XIX-lea franţuzismele au jucat un rol important în evoluţia limbii, sau ceva mai devreme, slavismele. Exacerbări au existat şi atunci sub forma unor furculisioane mai mult sau mai puţin adecvate. Cert este că fără împrumuturi neologice, limba ar seca şi ar îmbătrâni, operându-se astfel un decalaj de proporţii între vorbitori şi limbă.
Este firesc ca împrumuturile să fie acceptate cu condescendenţă pentru că ele marchează evoluţia limbii. Nu trebuie să ne temem de o alterare a fondului latin al limbii române, pentru că asta înseamnă, de fapt, limba română. Ceea ce trebuie să combatem este abuzul existent în toate laturile vieţii sociale şi deci în limbaj. Continuarea

Studiu de specialitate – Another Approach to Conditionals

Autor: prof. Vorzsák Milán
Liceul Teoretic ”Brassai Sámuel” Cluj-Napoca

Conditionals or “if-clauses” are an integral part of the English grammar, taught in secondary and high school alike. Throughout the high school years they are revised and exercised, no English Language Olympiad is ever free of them, pupils are required to use these language items correctly during any advanced level language exams.
This is the reason that a language teacher needs to put emphasis on teaching the above mentioned grammar item, making use of the principle of cyclic learning, coming back to the same item again and again on higher levels of understanding and language development. Conditionals need to be part of the advanced student’s everyday language, without them the pupil’s range of expression is limited, just as if they lacked the knowledge of passive voice, modal verbs etc.
However, the teaching of conditionals can prove problematic on the most elementary of levels. A general presentation of the language item is required at this stage of the study, in order to pinpoint the possible problematic areas. Continuarea