Studiu de specialitate – Condiția creatorului în “Luceafărul” și “Noapte de decemvrie”

Autor: prof. Apetrei Oana Adina
Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare”, Buhuși, jud. Bacău

Din perspectiva condiției dramatice a omului de geniu, ”Noapte de decemvrie” se înrudește îndeaproape cu “Luceafărul” lui Eminescu.
Chiar dacă Eminescu mărturisea: “Eu rămân ce-am fost,romantic”, prin complexitatea temelor și a ideilor, prin aspirația către perfecțiune și echilibru, se încadrează clasicismului. Al. Macedonski se vrea un simbolist, dar rămâne romantic, clasic și parnasian. Prin temă, ideologie și simbolistică, poetul e romantic, prin cultul pietrelor prețioase, prin predilecția nuanței cromatice, Macedonski e simbolist. Astfel, după ce exerciții sterile ale instrumentalist-simbolismului se consumaseră, poetul realiza în “Noapte de decemvrie” o strălucită sinteză între tradiția romantică și elementele novatoare ale simbolismului.
Cei doi poeți dovedesc orientarea romantică atunci când tratează tema destinului omului de geniu în opoziție cu lumea comună. “Luceafărul” este un poem filozofic, al cunoașterii și al iubirii, o lucrare deopotrivă lirică și dramatică. “Noapte de decemvrie” e o “ars poetica”, un poem despre artistul superior,căutător al idealului desăvârșit în creație. Continuarea

O pagină de istorie: „Armata română în Bucovina anului 1918”

Autor: prof. Cîţu George
Școala Gimnazială Ion Roată, jud. Ialomița

Contraofensiva victorioasă a armatelor americană, britanică și franceză pe frontul de vest în anul 1918 a dus la înfrângerea Germaniei și Austro-Ungariei. Capitularea statului austro-ungar a însemnat totodată și dezintegrarea acestuia. Una dintre provincii, Bucovina, luată Moldovei de către Imperiul Habsburgic în anul 1775 își v-a urma drumul firesc spre unirea cu patria mamă, România.
Drumul unirii Bucovinei cu România nu v-a fi unul ușor. La 24 octombrie/6 noiembrie 1918 bande de ucrainieni atacă diferite instituții din Cernăuți și în special devastează sediile Comitetului Național Român (C.N.R.) și pătrund în Palatul Național din oraș (locul unde își avea sediul C.N.R.).
Această situație a determinat trimiterea de către forul conducător al românilor din Bucovina a unui delegat la Iași pentru a cere ajutor (Calafeteanu Ion, Moisuc Pompilia Viorica, Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România. Documente. 1917-1918, Editura Hiperyon, Chișinău, 1995, p. 266). Alți ucrainieni erau susținuți de guvernatorul Bucovinei, Iohann von Etzdorf. Iar grupuri de soldați și foști prizonieri austrieci (care se întorceau de pe frontul rus) provocau dezordini (Drăgănescu Constantin, Campaniile din 1848-1849 și 1918-1919 în Transilvania și Ungaria, Tipografia Izvorul, București, 1930, p. 82). Continuarea

Studiu de caz – Actul lecturii – ,,a fi sau a nu fi ?!”

Autor: prof. Antonescu Cătălina
Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi, jud. Botoșani

Scurta motivație a acțiunii
Dezvoltarea amețitoare a mass-media, mediul în care își formează ,,gașca” elevii noștri, slabul interes manifestat de părinți în ultima vreme față de dezvoltarea și formarea psiho-intelectuală a propriilor copii, situația materială precară a acestora, iată doar câțiva dintre factorii ce concură la scăderea interesului pentru actul lecturii în rândul copiilor.
Ce mai reprezintă lectura pentru elevii noștri? Ce impact are lipsa lecturii asupra activității psiho-intelectuale a acestora? Cum îi determinăm pe copiii noștri să citească? Cum îi putem atrage spre universul cărților? Cum încurajăm lectura la elevii noștri? Sunt doar câteva dintre întrebările la care am încercat să găsesc răspuns prin inițierea acestui studiu de caz. Tema acestuia ,,Actul lecturii – a fi sau a nu fi ?!’’ se dorește a reprezenta un semnal de alarmă pentru toți profesorii de limba și literatura română, care așteaptă sugestii de rezolvare. Continuarea

Studiu de specialitate – Climatul în grupuri sportive și la orele de educație fizică

Autor: prof. Damian Radu-Ionuț
Școala Gimnazială ”Sf. Andrei”, Com. Tăcuta, Jud. Vaslui

Activitățile sportive și cele cuprinse în programa de educație fizică școlară au un caracter comun: mișcarea și activitățile preponderent motrice. Diferența dintre cele două este scopul: performanța în sport și sănătatea în educație fizică. Un alt element comun este interacțiunea în grupuri care urmăresc scopurile pentru care au fost întemeiate.
În cadrul acestor grupuri totalitatea relațiilor diferențiază membrii grupului după funcții și sarcini pentru a realiza obiectivul grupului, de a comunica și de a menține solidaritatea prin structura și rețeaua de comunicații. Totodată, rolurile, percepțiile și preferințele membrilor determină procesele afective ale grupului, iar influența și conducerea grupului este asigurată de lideii formali și cei informali. Climatul grupului este „colorat” de satisfacerea diferențiată a nevoilor și reglementarea relațiilor, interinfluențelor, schimbarea nevoilor și exigențelor grupului, nevoia de afiliere și dominarea, integrarea noilor membri, asigurarea securității membrilor, conștiința colectivă etc. [1] Continuarea

Studiu de specialitate – Principiile didacticii și valorificarea lor în învățământul matematic

Autor: prof. Duță Liviu – Petruț
Școala Gimnazială Mogoșani, jud. Dâmbovița

Didactica predării matematicii se situează la granița dintre psihologie, pedagogie, didactică și matematică și studiază conținutul învățământului matematic, structura acestuia și metodele de predare-învățare și evaluare corespunzătoare.
Matematica este disciplina care, prin însăși existența ei, are menirea de a forma o gândire investigatoare. Este știința cea mai operativă, care are cele mai multe și mai complexe legături de viață. De aceea, se impune o permanentă preocupare în perfecționarea continuă a metodelor și mijloacelor de învățământ pentru a realiza o educație matematică, cu implicații serioase în dezvoltarea elevului și formarea lui ca om util societății din care face parte.
Concepția de bază asupra învățământului matematicii, altfel spus norme generale care direcționează activitatea didactică, este concentrată în principiile didacticii, enunțate de Comenius:
1) Principiul caracterului științific al învățământului matematic se manifestă, în primul rând, prin corectitudinea informațiilor, iar în al doilea rând, prin gradul de rigoare adoptat. În învățământ, corectitudinea informațiilor ar trebui să fie asigurată de manualele școlare sau de alte materiale utilizate (auxiliare didactice, ghiduri, culegeri), iar rigoarea expunerii impune obligatoriu și accesibilitate și intuiție. Continuarea

Studiu de specialitate – Simbolistica personajelor hugoliene în romanul ”Mizerabilii”

Autor: prof. Bondrescu Ștefania
Școala Gimnazială Leotești, sat Leotești, jud. Olt

Victor Hugo este considerat cea mai proeminentă prezență literară a secolului al XIX-lea și unanim acceptat ca șeful incontestabil al mișcării romantice.
Personalitatea lui debordantă domină practic tot secolul, nu numai prin cariera literară foarte lungă, dar și prin fecunditatea literară și prin varietatea genurilor abordate. Când vorbim despre Victor Hugo, vorbim despre un model de romancier romantic, despre poetul romantic, despre dramaturgul Victor Hugo.
Ideile sale sociale îi acaparează aproape întreaga creație, conferindu-i unicitate și originalitate. Hugo a ,,cântat” în creațiile sale- fie în poezia lirică, epică, satirică, fie în teatrul în versuri sau în proză, fie în romane- cele mai alese și mai nobile sentimente umane: dragostea părintească, măreția și bunătatea sufletească a sărmanilor, puterea lor de sacrificiu, frumusețea interioară contrastând cu defectele fizice, patriotismul, curajul, noblețea, credința în Dumnezeu.
Personajele din ”Mizerabilii” sunt simbolice și contrastante, populând lumea romanului ca într-un joc amețitor de lumini și umbre. Continuarea

Studiu de specialitate – Surse ale comicului în opera ”Amintiri din copilărie”

Autor: prof. Bondrescu Ștefania
Școala Gimnazială Leotești, sat Leotești, jud. Olt

În contextul în care se discută despre comicul lui Ion Creangă, opera unitară a acestuia devine scena pe care se joacă multiple variante ale comicului: comicul burlesc (stârnit de imitarea personajelor sau a faptelor acestora), comicul tragic, comicul umoristic (dovedit prin simpatie, acceptare, compasiune pentru anumite defecte umane), comic sarcastic (față de situații sau personaje, împrejurări, fapte), comicul grotesc (prin care sunt prezentate urâțenia fizică și morală, accentuându-se trăsăturile negative).
În ”Amintiri din copilărie” cea mai mare atracție o reprezintă comicul și râsul stârnit, voia bună. Plăcerea de a glumi a autorului transpune cititorul într-o altă lume, o lume fără vârstă, mitică. Zoe Dumitrescu Bușulenga remarca ,,De la un capăt la altul, opera lui Ion Creangă este un hohot de râs … este râsul tonic al țăranului cu concepție optimistă de viață”.
Crearea bunei dispoziții are rolul de a pune într-o altă dimensiune faptele reale prezentate. Mijloacele prin care este realizat comicul sunt foarte variate. Continuarea

Studiu de specialitate – Influența performanței școlare asupra nivelului de aspirație și a stimei de sine

Autor: prof. logoped Buduruță Maria Claudia
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Botoşani

Evoluţia elevului pe plan şcolar nu rămâne fără urmări asupra dinamicii sale psihologice.
Există deja o serie de studii asupra consecinţelor de ordin psiho-social ale performanţelor obţinute de copil – în special adolescent. Studiul de faţă îşi propune abordarea acestei teme generale din două puncte de vedere distincte, unul pe plan psihologic intrinsec, iar altul din registrul dinamicii psihologice asociate cauzal performanţelor şcolare.
Astfel, se au în vedere în primul rând influenţele pe care le exercită nivelul de performanţă şcolară asupra stimei de sine a individului, ca rezultat al evaluărilor generale orientate asupra propriei persoane. Având în vedere determinările multiple ale stimei de sine, grupate în două registre de ansamblu – cel al comparării subiective cu propriile standarde, respectiv cel bazat pe comparaţiile sociale – performanţa şcolară se poate dovedi un criteriu important, cu influenţe semnificative asupra nivelului general de auto-evaluare al adolescenţilor.
Pe de altă parte nivelului de aspiraţie al elevilor faţă de performanţele lor viitoare pe plan şcolar. In această privinţă, performanţele din trecut pot funcţiona, pe plan psihologic, ca „ancore” în raport cu care subiectul să îşi construiască aşteptările vizavi de cele din viitor. Continuarea

Studiu de specialitate – Hipercorectitudinea în limbajul colocvial

Autor: prof. Tecuci Elena
Şcoala Gimnazială Fălcoiu, jud. Olt

Hipercorectitudinea (numită și hiperliterarizare sau, în anumite cazuri, hiperurbanism) este o greșeală de limbă care constă în aplicarea mecanică a unei analogii sau a unei reguli lingvistice valabile în alte situații.
O grafie, o pronunție sau o construcție conținînd o astfel de greșeală se numesc hipercorecte. Hipercorectitudinea apare tocmai din teama de a nu greși, prin efortul conștient al vorbitorului de a se conforma normelor limbii literare. Deși prefixul hiper- înseamnă în general „foarte”, „excesiv de”, hipercorectitudinea nu este corectitudinea dusă la extrem, ci o greșeală.
Noțiunea de hipercorectitudine aparține deopotrivă gramaticii normative, care stabilește ce e corect și ce e greșit, cît și gramaticii descriptive, care observă fenomenele de limbă fără a le judeca.

În cazul din urmă, cu precădere în domeniul etimologiei, fenomenul hipercorectitudinii poate explica apariția anumitor pronunții, grafii sau construcții, care uneori se răspîndesc atît de mult încât ajung în cele din urmă să se impună în uz și chiar să ia locul formelor anterioare. Continuarea

Studiu de caz – Stimularea performanţelor la elevii dotaţi

Autor: prof. Delia Croitoru
Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

REZUMAT
Una dintre cerinţele învăţământului este formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual, a capacităţii de a gândi creator.Această cerinţă se realizează într-un mod deosebit la elevi dotaţi, prin faptul că ei sunt speciali prin modul lor de gândire complexă şi dinamică.
Educaţia lor se realizează diferenţiat, printr-o alternativă educaţională orientată către principii de dotare intelectuală. Ei au abilităţi speciale în raport cu alţi elevi din generaţia lor, asigurând obţinerea unor performanţe şcolare ridicate .
CUVINTE CHEIE: evaluare criterială, metode non-experimentale, probe investigative.
IPOTEZA CERCETĂRII
Ipoteza propusă ca să verific în plan practic dacă va creşte performanţa elevilor la concursuri, atunci când li se vor trasa sarcini diferenţiate la inspectiile de specialitate.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
-stabilirea performanţei şcolare individuale;
– urmărirea progresului, avansării lor pe linia activităţii independente şi diferenţiate;
-perfecţionarea succesului şcolar. Continuarea

Studiu de specialitate – Metode utilizate în învăţarea centrată pe elev la ora de matematică

Autor: prof. Oprea Elena Georgiana
Liceul Tehnologic ”Puiești”, Puiești, Vaslui

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev implică elevul în procesul de învăţare şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme.
Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului de invăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare.
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale şi individuale, că odată implicaţi ei îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, că elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunitatea de a explica şi chiar de a preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat.
Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor. Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată.  Continuarea

Studiu de specialitate – Comunicarea în managementul antrenamentului sportiv

Autor: prof. Deaconescu Gabriel
Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Micești, Jud. Argeș

Etimologic, conceptul de comunicare provine din latinescul ”communis”.
Comunicarea sub multiplele sale forme, stă la baza relaţiilor dintre oameni, a colaborării, cooperării, a conjugării eforturilor în vederea rezolvării tuturor problemelor. Complexitatea acestui proces a generat numeroase puncte de vedere cu privire la definiţia sa, părerile fiind destul de diferite.
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, comunicarea înseamnă: ”a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”. Comunicarea constituie o formă de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea receptării. Continuarea

Studiu de specialitate – Importanţa proiectelor de mobilitate Comenius pentru şcolile din mediul rural

Autor: prof. Violeta-Manuela Lăzărescu
Şcoala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmboviţa

În perioada 1 august 2011 – 31 iulie 2013, Școala Gimnazială Mătăsaru a derulat un proiect multilateral Comenius cu titlul ”Hand in hand for a happier world”, împreună cu școli partenere din Turcia, Spania, Italia, Polonia și Ungaria. Rațiunea care a stat la baza realizării acestui proiect a fost convingerea că educația pentru mediu are o importanță deosebită, în special dacă este realizată în ciclul primar și gimnazial, deoarece îi ajută pe elevi să împărtășească valori ale copilăriei, perspective și modalități de apreciere a mediului înconjurător și de interacțiune cu acesta.
Elevii au capacitatea de a utiliza informațiile dobândite la școală pentru a alege produse prietenoase cu mediul și de a juca un rol activ în modul în care părinții acționează în această privință. Școala are astfel un rol important în formarea unei atitudini pozitive față de mediu. Copiii de astăzi vor fi responsabili pentru luarea deciziilor care vor afecta sănătatea mediului înconjurător. Cu cât mai multe persoane vor avea o atitudine pozitivă față de mediu, cu atât mai puține probleme legate de mediu vor fi întâmpinate în viitor.
Scopul derulării acestui proiect în școala noastră a fost educarea tinerilor în vederea reciclării, economisirii energiei, colectării selective a deșeurilor și protecției mediului astfel încât aceștia să devină un model pentru familiile lor și pentru prieteni. Continuarea

Studiu de specialitate – Trăiască România “Dodoloaţă”!

Autor: prof. Vieru Daniela
Şcoala Gimnazială Bălăneşti, jud. Gorj

De la 1 Decembrue 1918, ziua in care s-a vestit prin hotărârea “Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia”, unirea tuturor românilor sub sceptrul Regelui Ferdinand I şi pâna azi, cetatenii României avut prilejul sa omagieze aceasta zi.
Unirea de la 1918 nu trebuie privită ca un dar coborât asupra neamului românesc ci ca o urmare firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul cărora acest popor de eroi a izbutit să-si apere cu uimitoare stăruinţă ”sărăcia şi nevoile şi neamul” (M.Eminescu – Scrisoarea III).
Statul român întregit, trebuie preţuit ca unul dintre cele mai statornice, având temeiuri adânci în firea poporului român şi în trăinicia lui nepilduită, fară de care ar fi şubrede şi nesigure toate celelalte temeiuri.
Bucovina s-a unit cu România la 28 Noiembrie 1918. Congresul General al Bucovinei s-a întrunit în sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi la 15-28 noiembrie şi “întrupând suprema putere legiuitoare”, în numele suveranităţii naţionale a hotărât “Unire necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile hotare până la Cermuş, Colaciu şi Nistru cu regatul României”.
Desfacerea Basarabiei din cătuşele Ţariste spre a organiza mai întâi Republica Democrată Moldovenească, apoi ca republică neatârnată, după care a urmat hotărârea de la 27martie (9 aprilie) 1918 prin care Sfatul Ţării din Chişinău “în puterea dreptului de neam”, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, a declarat că Basarabia se uneşte pentru totdeauna ”cu mama sa România”.Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, întrunită la Alba-Iulia în data de 1 Decembrie 1918 a decretat “unirea acestor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”. Punctul de căpetenie al Adunării la Alba-Iulia a fost cuvântarea măiastră a lui Vasile Goldiş, care a înfăţişat temeiurile istorice şi politice ale acestei hotărâri epocale. Continuarea

Studiu de specialitate – Receptarea textului literar în gimnaziu

Autor: prof. Duță Daniela
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmbovița

Analiza literară nu e scopul predării literaturii române în școală, ci un mijloc pentru educația estetică, literară a elevilor. Analiza literară este o metodă de lucru cu textul literar.
”Analiza literară este calea specifică de cunoaștere a valorii estetice a operei literare”. (Constantin Parfene)
Apropierea de textul literar se realizează prin practicarea unor lecturi diferite (succesive / repetate) ce conduc la înțelegere și interpretare. Actul lecturii este reprezentat de Judith Langer (A. Pamfil, 2003, p.64 ) prin patru tipuri de relații care se stabilesc între cititor și text :
1. a păși din exterior spre interior: intrarea în lumea textului;
2. a fi în interior și a explora lumea textului;
3. a păși înapoi și a regândi datele pe care le avem;
4. a ieși din lumea textului și a obiectiva experiența. Continuarea

Studiu comparativ între rezultatele obţinute la probele de viteză şi rezistenţă la clasele a VIII-a

Autor: prof. Ciurea Alina Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Orbeasca de sus, jud. Teleorman

1. Introducere
Evaluarea este înţeleasă ca o componentă stabilă a procesului de învățământ, având preponderent un rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor didactice. Începând cu anii 1999 și 2000 se introduce „Sistemul Național Școlar de Evaluare la Educație Fizică și Sport” pentru învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, ca una din pârghiile importante ale reformei educației fizice și sportului.
Sistemul național reprezintă sistemul de probe care se adresează tuturor elevilor din același ciclu de învățământ, cerințele sistemulu de evalare a notei minime (5) sunt aceleași indiferent de condițiile în care își desfășoară activitatea.
Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare – Sistemul Național vizează evaluarea principalelor capacități și competențe necesar a fi realizate în aria curriculară a educației fizice și sportului. Continuarea

ADHD – studiu de caz

Autor: prof. Coman Teodora Augusta
Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu, Sebeș

M. A. este un băiat de 13 ani, elev în clasa a V-a. Studiul de față îl fac în calitate de dirigintă a acestei clase. La comisia de evaluare internă i s-a stabilit diagnosticul de ADHD. Băiatul are dificultăți în concentrarea atenției în sarcinile de lucru, nu ascultă atunci când i se vorbește direct, se mișcă permanent în scaun, părăsește scaunul său în sala de clasă, nu se poate angaja în liniște în diverse activități, are dificultăți în a-și aștepta rândul, vorbește excesiv și pare mereu pe picior de plecare.
Descrierea cazului:
Familia: M.A. locuiește împreună cu mama și bunica sa într-un apartament cu două camere. Tatăl băiatului a murit în urmă cu trei ani într-un accident de mașină. Mama lucrează mult iar copilul stă mai mult cu bunica.
Acasă: bunica și mama băiatului au spus, de fiecare dată când au fost chemate la școală, că acasă copilul este liniștit și cuminte, însă vecinii și cunoștințele acestuia spun că nu este adevărat, mărturisind că elevul este răsfățat, nerespectuos și într-un permanent conflict cu mama și bunica sa. Acestea pun tot comportamentul băiatului pe seama morții tatălui și încearcă în permanență să-i găsească scuze. Continuarea

Studiu de specialitate – Eminescu şi Creangă – o prietenie trainică

Autor: prof. Georgeta-Ancuţa Purdel
Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mioveni

„Ce-ţi poţi dori mai mult decât să ai pe cineva cu care să poţi vorbi ca şi cu tine însuţi?”spunea filozoful şi scriitorul roman, Cicero, calificat drept un om universal, homo universalis. Poate că la această convingere a ajuns şi Luceafărul poeziei noastre româneşti, Mihai Eminescu, „om al timpului modern, […] blazat în cuget, iubitor de antiteze cam exagerate, reflexiv mai peste marginile iertate […], dar în fine poet, poet în toată puterea cuvântului.”
S-a spus, pe drept cuvânt, că alegerea prietenilor reprezintă o adevărată artă, iar un prieten adevărat reprezintă un câștig prețios al vieții. În decursul anilor, frumusețea și noblețea prieteniei au strălucit, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celor doi prieteni: Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Deşi erau două personalităţi diferite, demonstrau, prin condiţionarea reciprocă şi prin completare, teoria potrivit căreia „contrastele se atrag”. Cunoscându-i îndeaproape, ca membru marcant al Junimii, A. D. Xenopol publica în revista “Ion Creangă”, apărută la Bârlad în decembrie 1909: Continuarea

Studiu de specialitate – Comment motiver les élèves en classe de FLE?

Autor: prof. Buleu Alina
Şcoala Gimnazială Bârnova, jud. Iaşi

Dans l`enseignement de FLE la motivation se focalise sur le désir d`apprendre à travers des incitations crées pour l`affectivité. La motivation est définie en termes « d’état d’activation » pour répondre à un motif à satisfaire. Il existe diverses sortes de motivations mais nous nous intéressons ici aux motivations dites cognitives (la curiosité).
Elle consiste à susciter chez l’apprenant l’envie, le désir d’apprendre, à capter son attention, à l’intéresser. La motivation des élèves revêt une grande importance, en ce sens qu’elle met l’élève dans une situation qui l’amène à s’intéresser aux différents contours de la notion qui doit être évoquée.
Selon mon expérience en classe de FLE, la motivation des élèves intervient à plusieurs niveaux et diffère par sa nature et par la manière dont les élèves doivent être motivés. La motivation des élèves doit être permanente. Elle peut intervenir au début de chaque niveau de l’organisation des programmes d’enseignement, c’est-à-dire, quand on aborde un nouveau domaine, un nouveau chapitre, une leçon d’un chapitre donné.
Il faut donc veiller à bien cibler les éléments de motivation au risque de laisser les élèves avec des idées vagues. Par ailleurs, pendant une leçon donnée, elle est nécessaire avant le début de la mise en œuvre des objectifs de la leçon, mais aussi tout au long de celle-ci et pendant les activités d’apprentissage. Continuarea

Studiu de specialitate – The Use of Rhythmic Mnemonics To Improve Memory and Recall in English language And Not Only

Autor: prof. Cristea Daniela
Școala Gimnazială Dimitrie Luchian, Piscu, Galați

Abstract – Mnemonic strategies that use imagery and visual cues to facilitate memory recall are commonly used in the classroom. A familiar tune, song or jingle, used as a mnemonic device is another popular memory aid. Studies of the brain and memory reveal that exposure to music not only alters but increases brain function in students. The purpose of this study is to examine the effects of musical and rhythmic mnemonics to facilitate the recall of academic content in the classroom.
A review of the literature indicates that memory and recall improve when lyric and song are integrated as a learning strategy. The literature also reveals that musical mnemonics are particularly effective as a memory aid for the learning disabled and mildly handicapped student.
Experiments were conducted in three grade school classrooms. Children were taught songs with academic content in the curriculum areas that were current at the time. The students were interviewed and subsequently tested on the retention of subject matter and their experience.
A survey of teachers was conducted to investigate their knowledge of the effectiveness of musical mnemonics as a tool in the classroom and the frequency of their use. Findings indicated that using rhythmic and musical mnemonics in any classroom provides an attractive and innovative alternative instructional and learning strategy. Continuarea