Studiu de specialitate – Ambutisarea

Autor: prof. ing. Cotinghiu Camelia
Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov

Este procedeul de presare la rece prin care dintr-un semifabricat plan se obține o piesă cavă de orice formă
Ambutisarea se poate face:
-cu strângerea materialului
-fără strângerea materialului
-cu subțierea materialului când jocul la ambutisare este mai mic decât grosimea materialului
-fără subțierea materialului când jocul la ambutisare este mai mare decât grosimea materialului.

 

Continuarea

Studiu de specialitate – Rezultatul lui Schwarzchild la sistemul de ecuații al lui Einstein

Autor: prof. Ana-Maria Nucă
Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag, jud. Tulcea

Studiul de specialitate tratează în paginile ce urmează rezultatul lui Schwarzchild la sistemul de ecuaţii al lui Einstein privind problema geodezicelor în vecinătatea găurilor negre în spaţiul-timp de metrică Schwarzchild. Soluția Schwarzschild, deseori numită metrica Schwarzchild, este o soluție exactă, statică, sferic simetrică a ecuațiilor relativității generalizate a lui Einstein, ce prezintă câmpul gravitațional al unei găuri negre sau al unui obiect cosmic (asteroid, planetă, stea, galaxie, grup de galaxii) ne-rotațional, care posedă masă. Există două soluții Schwarzschild, o soluție internă și una externă. Soluția internă prezintă câmpul gravitațional din interiorul corpului. Continuarea

Studiu privind optimizarea procesului de predare – învățare la fizică prin folosirea experimentului didactic

Autor: prof. dr. Mădălina Ochia
Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea

Rezumat
În contextul apropierii cunoaşterii didactice de cunoaşterea ştiinţifică, şcoala trebuie să atribuie un rol sporit ştiinţei în activităţile educaţionale. Ea ar trebui să le ofere elevilor oportunitatea de a se dezvolta în structurarea gândirii formale, în dezvoltarea capacităţii de a formula ipoteze, în crearea unei stări emoţionale favorabile ce se obţine în cazul unei demonstraţii reuşite, în dobândirea informaţiilor de substanţă despre realitatea înconjurătoare şi legile care o guvernează. Toate acestea conduc la ideea unor noi strategii de abordare a experimentului în lecţiile de fizică, strategii care au ca urmare optimizarea procesului didactic şi creşterea performanţei şcolare.
Cuvinte cheie: experiment, problematizare, cercetare, calitatea învăţării Continuarea

Fenomene optice: umbră, penumbră. Investigația științifică

Autor: prof. Kiș Marinela
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara

„Eclipsele – un fenomen ciudat sau un joc de-a v-aţi ascunselea?”

O privire de ansamblu asupra strategiei de cunoaştere: Succesiunea lecţiilor corespunde etapelor investigaţiei ştiinţifice declanşate în clasă pentru a răspunde la întrebarea: „Eclipsele — un fenomen ciudat sau un joc de-a v-aţi ascunselea
Procesul cognitiv (tipul de raţionament, demersul de gândire) ce trebuie activat la elevi, implicat în formarea competenţelor este planificarea (sau anticiparea). Aceasta constă în:
i) precizarea scopului urmărit (găsirea unor răspunsuri la întrebarea de investigat);
ii) identificarea procedurilor care trebuie imaginate pentru acesta (controlul variabilelor);
iii) proiectarea demersului de rezolvare (stabilirea etapelor, a mijloacelor, anticiparea riscurilor, integrarea constrângerilor care apar).
Profesorul oferă elevilor materiale: planşe, fotografii, corpuri transparente şi opace, diferite surse de lumină (lanternă, laser, lumânare, etc.), prezintă secvenţe de film relevante pentru tema lecţiei (Activităţile 1 şi 3). Continuarea

Electrizarea și magnetizarea corpurilor prin investigația științifică

Autor: prof. Kiș Marinela
Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara

„Putem mişca obiectele fără să le atingem?”
În acest scop, pregătim elevii:
Activitatea 1 (Interviul în perechi—10 min.)
– observă acţiunea reciprocă a două corpuri, efectele a diverse interacţiuni prin contact şi la distanţă (gravitaţionale, electrice, magnetice) şi se confruntă cu întrebarea: „Putem mişca corpurile fără să le atingem?” (conflict cognitiv), apoi evaluează întrebarea de investigat: „Este interesantă? Este relevantă pentru conceptul de studiat (densitatea unei substanţe)? Exprimă fapte sau opinii? Oferă variate cauze posibile de analizat?” etc.;
Activitatea 2 (Brainstorming în grup—10 min.)
– formulează răspunsuri (ipoteze, explicaţii) la întrebarea de investigat, de exemplu: „Obiectul poate fi oricât de mare?”, „Obiectul poate fi din metal, lemn, plastic?”, „Avem voie să folosim magneţi?” etc.; Continuarea