Studiu de caz – copil cu deficienţe mixte


Autor: prof. Radu Marcela
Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, jud. Covasna

Subiectul: B. Z. are 10 ani, născut în septembrie 2007 în comuna Ojdula, Judetul Covasna. Provine din afara căsătoriei mamei cu actualul soţ, este recunoscut de tatăl natural, este internat la Centrul de Plasament Târgu Secuiesc. Mai are două surori mai mici. Tatăl actual este muncitor la salubritate, iar mama copilului este casnică, veniturile familiei fiind dintre cele mai scăzute, deci posibilităţile material nu pot asigura o întreţinere corespunzătoare.
Este primul copil al Valeriei, este născut în urma unei sarcini normale, fără evenimente, la 39 de săptămâni. La naştere cântărea 3300 g., avea 52 cm. cu un scor Apgar de 9. Starea de sănătate a membrilor familiei este relativ bună, nefiind identificate probleme de sănătate şi nici boli grave în familia şi copilăria lui Z., doar repetate episoade de bronşită acută-spastică. Dar ca antecedente personale ar putea fi incluse probleme de auz fonematic. De asemenea nu sunt menţionate tulburări de limbaj în familie. La internarea în C.P. Tg. S. prezenta un retard de natură socio-afectivă şi tulburări de natură comportamentală.
În urma evaluării psihologice de specialitate se concluzionează că elevul are lateralitate dreaptă şi are o coordonare senzorio-motorie bună. În ceea ce priveşte elementele care ţin de afectivitate se poate observa emotivitate, o doza de anxietate şi chiar neîncredere în sine.
Din punct de vedere al examinării limbajului se poate spune că are un vocabular activ slab dezvoltat, înţelege propoziţiile simple în limita vocabularului propriu, are tendinţa de a vorbi pe inspir (inspiraţie diafragmatică) şi de cele mai multe ori repetă primul sunet din cuvânt. Aceste repetiţii nu sunt de lungă durată, reuşind să le reducă prelungind sunetul pe fondul lor.
În vorbirea copilului se observă omisiuni de sunete, înlocuiri de sunete, frecvent lipsa unei consoane dintr-un grup consonantic sau inversarea locului în cuvânt a acesteia. Cuvintele redate fidel sunt cele uzuale iar cele mai puţin familiare suferă deformări. Ritmul vorbirii este unul lent şi inegal şi este evidentă o uşoară deficienţă de auz fonematic.
Examinarea limbajului citit-scris a evidenţiat omisiuni de litere şi silabe, confundări sistematice de litere, disgramatisme, dificultăţi de legare a literelor iar debitul cititului este foarte redus.
Subiectul nu evită comunicarea cu cei din jur, dar nu este capabil să vorbească independent, are nevoie de ajutor, de stimulare verbală, de întrebări deoarece vorbirea lui este afectată de tulburarea de limbaj care cumulată cu sărăcia vocabularului dă naştere unor mari ezitări în vorbire.
Examinarea proceselor psihice:
-gândirea: analiza şi sinteza sunt deficitare, persistă elementele anterioare în activitatea prezentă, inerţia gândirii, ritm ideativ lent;
-memoria: testele specifice aplicate, reliefează un nivel slab;
-imaginaţia: foarte săracă, transpune elemente cunoscute din poveşti sau din viaţa lui de până acum;
-atenţia: distributivitate bună, concentrare bună dar pe un interval de timp limitat;
-inteligenţa: La Testul Matricile Progresive Color obţine un scor de 50; QI=87 – intelect de limită (liminar), flexibilitate mintală foarte slabă. (fragment)