Studiu de caz privind integrarea elevului cu CES în învățământul de masă


Autor: prof. înv. primar Florea Mihaela-Ramona
Școala Gimnazială ”Andrei Șaguna” Deva

Date biografice:
Nume și prenume elev: P. B.
Data și locul nașterii: 10. 08. 2007, Deva, Hunedoara
Clasa: a III- a
Componența familiei: Părinți cu studii superioare și funcții de conducere, un frate mai mic, 4 ani.
Condiții socio-economice:
Eleva provine dintr-o familie organizata, de conditie socio- economică şi culturală de nivel ridicat, având doi părinți intelectuali. Familia locuiește la casă, într-o zonă rezidențială și este formată din cei doi părinți și cei doi copii. La viața de familie participă activ și bunicii din partea mamei, ambii intelectuali. Bunicii din partea tatălui participă mai rar la activitățile familiare, locuind într-un județ îndepărtat.
Climatul familial:
B. este primul copil al familiei, primul nepot și prin urmare a beneficiat de toată dragostea prinților și a bunicilor, acest lucru ducând la un răsfăț excesiv al fetiței. Până la sfârșitul primului an de școală, părinții s-au încadrat în tipologia părintelui ”protector”, nepermițându-i fetei să devină independentă și să se maturizeze. Acest lucru s-a schimbat după îndelungi discuții cu medicii și cadrele didactice, în momentul de față, climatul familiar al fetiței fiind unul pozitiv în care părinții comunică foarte mult, încercând să acționeze potrivit necesităților B., pentru a-i oferi acesteia mediul necesar unei dezvoltări sănătoase.
Date medicale relevante:
Părinții copilului nu ne-au pus la dispoziție acte medicale care certifice diagnosticul de autism cu care a fost suspectată fetița în jurului vârstei de doi ani.
Date psihologice semnificative:
Limbaj și comunicare: înțelegerea mesajului: acceptabilă, reacționează adecvat la mesaje verbale, dar descifrarea scrisului rămâne limitată; volumul vocabularului: vocabular bogat în coloratură stilistică, cu multe adjective și verbe, frecvența predominantă a substantivelor față de alte părți de vorbire, (specific copilului cu deficiență mintală ușoară); exprimare: structuri gramaticale deficitare, enunțuri incomplete; tulburări de limbaj: dislalie, alexie; vârsta de apariție a limbajului oral – 3 ani; orientare spațială: se orientează în spațiul apropiat; orientare temporală: bună (cunoaște momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului).
Cognitiv: percepție: ușor distorsionată, imagini perceptive lipsite de detalii; atenție: fluctuantă, dificultăți de concentrare a atenției; memorie: memorare mecanică, păstrare de scurtă durată, reactualizare lacunară; viteza de memorare este variată, în funcție de tipul textului învățat (memorează ușor melodiile și versurile cântecelor); gândire: concret- intuitivă (nu face abstractizări); imaginație: lipsită de imagini noi, originale; imaginația este îndreptată spre lumea desenelor animate pe care le urmărește foarte des la televizor.
Trăsături de personalitate:
– temperament: predominant sangvinic, cu tendință moderată spre extraversie; emotivitate: emotivă, dar fără reacții dezadaptative;dispoziție afectivă predominantă: veselă, optimistă;însușiri aptitudinale: lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp; trăsături de caracter: – atitudinea față de sine: ușor egocentrism, odată cu trecerea timpului, începe să realizeze că este diferită și se dezvoltă neîncrederea în sine; atitudinea față de ceilalți: pozitivă. (fragment)