Studiu de caz – Actul lecturii – ,,a fi sau a nu fi ?!”


Autor: prof. Antonescu Cătălina
Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu”, Dorohoi, jud. Botoșani

Scurta motivație a acțiunii
Dezvoltarea amețitoare a mass-media, mediul în care își formează ,,gașca” elevii noștri, slabul interes manifestat de părinți în ultima vreme față de dezvoltarea și formarea psiho-intelectuală a propriilor copii, situația materială precară a acestora, iată doar câțiva dintre factorii ce concură la scăderea interesului pentru actul lecturii în rândul copiilor.
Ce mai reprezintă lectura pentru elevii noștri? Ce impact are lipsa lecturii asupra activității psiho-intelectuale a acestora? Cum îi determinăm pe copiii noștri să citească? Cum îi putem atrage spre universul cărților? Cum încurajăm lectura la elevii noștri? Sunt doar câteva dintre întrebările la care am încercat să găsesc răspuns prin inițierea acestui studiu de caz. Tema acestuia ,,Actul lecturii – a fi sau a nu fi ?!’’ se dorește a reprezenta un semnal de alarmă pentru toți profesorii de limba și literatura română, care așteaptă sugestii de rezolvare.
Subiecții de studiu ai acțiunii au fost elevii din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a. Dintre obiectivele – cheie ale acțiunii voi enumera doar pe cele mai importante și, totodată, cele mai ușor realizabile: dezvoltarea la elevi a gustului pentru lectură, sensibilizarea elevilor față de actul lecturii, formarea la elevi a capacității de a realiza o lectură conștientă și formativă, formarea la elevi a capacității de selecție a propriilor lecturi.
Inițiat la începutul anului școlar, acțiunea s-a derulat în mai multe etape:
formularea obiectivelor;
întocmirea chestionarului pe tema propusă;
analiza și interpretarea datelor;

ultima etapă, în curs de derulare, întocmirea unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea interesului pentru lectură.
Analiza și interpretarea datelor
La întrebarea Câte cărți/ reviste ați citit în această vacanță?, doar 5% dintre elevii de clasa a VII-a au citit cel puțin o carte, iar 10% au citit reviste pentru adolescenți (Bravo, Cool Girl). La clasa a VI-a, 50 % dintre elevi au citit cel puțin o carte, iar 75%, reviste.
La întrebarea Sunteți înscriși la biblioteca școlii sau la altă bibliotecă?, procentajul este de 10%, pentru clasa a VII-a și același procentaj pentru clasa a VI-a.
La întrebarea Mergeți la biblioteca doar când nu găsiți cărțile din lista de lecturi obligatorii?, răspunsurile au fost: 75% – da, 25% – nu au mers niciodată, la elevii de clasa a VII-a, iar la cei din clasa a VI-a , 70% – da, 25% – au alte surse, 5% nu au mers niciodată.
La întrebarea Considerați lectura o plăcere sau o obligație?, am avut următoarele răspunsuri: 65% -o plăcere și 35% – obligatie, pentru elevii din clasa a VII-a , și 70% -plăcere și 30% – obligație, pentru elevii de clasa a VI-a.
La întrebarea Aveți acasă o bibliotecă personală?, 50% dintre elevi dețin o bibliotecă, cu un număr de volume cuprins între 10-100 cărți, la clasa a VII-a și 70 % dintre elevii de clasa a VI-a.
La întrebarea Care este specia literară preferată? subiecții au avut, aproximativ, aceleași preferințe: povestirile, seriile de scrieri fantastice, poezii pentru copii, scrieri cu caracter monografic. (fragment)