Chimia verde


Autor: prof. Cristina Timiș
Liceul Borșa, Borșa, jud. Maramureș

Chimia nu are o reputație fără pată. Cu toții beneficiem de produsele de larg consum și de medicamentele pe care industria chimică le produce, dar există și o parte întunecată –consumul uriaş de energie, sau producerea de substanţe toxice (solvenți, reactanți, produse reziduale). De peste 20 de ani chimiştii încearcă să primenească industria chimică, şi anume prin această paradigmă, tot mai vehiculată, a ”chimiei verzi”. Paul T. Anastas este întemeietorul conceptului de chimie verde.
Chimia verde este, de asemenea, cunoscută sub numele de chimie durabilă sau chimie inofensivă pentru mediu. Chimia verde constă în proiectarea produselor chimice și a proceselor care reduc sau elimină utilizarea sau generarea de substanțe periculoase.
Chimia verde se aplică pe tot parcursul ciclului de viață a unui produs chimic, inclusiv designul, fabricarea, utilizarea și eliminarea ulterioară. Ea previne poluarea la nivel molecular; este o filozofie care se aplică tuturor domeniilor chimiei, nu este o ramură a chimiei; oferă soluții pentru reducerea impactului negativ al produselor și proceselor chimice asupra sănătății umane și mediului; reduce și uneori elimină pericolele cauzate de produsele și procesele existente.
Cele 12 principii ale chimiei verzi demonstrează amploarea acestui concept. Acestea sunt:
1. Este mai bine să prevenim formarea de reziduuri decât să ne chinuim să le îndepărtăm după ce acestea s-au format.
2. Design-ul metodelor de sinteză trebuie făcut astfel încât să încorporeze în produsul final, la maximum, toate materialele folosite în timpul procesului de producție.
3. Metodologia de sinteză trebuie să folosească și să genereze substanțe care nu sunt toxice sau sunt foarte puțin toxice pentru sănătatea umană și mediu.
4. Produsul chimic trebuie gândit astfel încât să-și conserve toate calitățile, reducând cât mai mult toxicitatea.
5. Eliminarea substanțelor auxiliare (solvenți, agenți de separare etc… ), ori de câte ori este posibil, fără periclitarea calităților produsului final.
6. Consumul de energie cu impact asupra mediului trebuie minimalizat. Metodele de sinteză trebuie conduse la temperatură și presiune ambientală.
7. Materia primă trebuie să fie regenerabilă.
8. Ori de câte ori este posibil trebuie evitată derivatizarea.
9. Reactivii catalitici (cu mare selectivitate) sunt superiori reactivilor stoechiometrici.
10. Produșii chimici trebuie gândiți astfel încât, la finalul utilizării lor, să persiste cât mai puțin timp în mediul înconjurător, unde să treacă în produși de degradare nepericuloși.
11. Procesul de monitorizare și control trebuie să se bazeze pe metode analitice care împiedică formarea substanțelor periculoase și nu să le sesizeze după ce acestea s-au format.
12. Substanțele utilizate în procesele chimice trebuie alese astfel încât să minimalizeze potențialele accidente chimice, inclusiv emisii, explozii și incendii.
Chimia verde este un concept care se introduce lent la nivelul școlii. (fragment)