Parteneriatul Şcoală – Comunitate – Părinţi


Autor: prof. Dăncău Constantin Leonard
Şcoala Gimnazială Dumitru Craşoveanu, loc. Izvoru-Bîrzii, jud. Mehedinţi

Impactul şcolii asupra elevilor şi a comunităţii în general este unul major. Şcoala se străduieşte să valorizeze şi să modeleze potenţialul uman prin demersul educativ în sine, dar şi prin identificarea factorilor şi actorilor relevanţi pentru educaţie, prin stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor acestora, prin susţinerea parteneriatelor cu toţi factorii sociali interesaţi de îmbunătăţirea educaţiei, nu în ultimul rând, prin promovarea unui sistem axiologic care să stea la baza educaţiei şi chiar a societăţii.
Succesul în educaţie nu depinde numai de o suită de factori subiectivi, ci şi de o paletă de factori obiectivi. Contrar părerii potrivit căreia educaţia se face mai cu seamă în şcoli, studii din domeniul educaţiei, dar şi experienţa cotidiană, ne demonstrează că părinţii, familia şi comunitatea (cu toate instituţiile sale inclusiv Biserica) joacă un rol major în educaţie.
În această logică este important să îi facem pe toţi actorii cu potenţial în domeniul educaţiei să înţeleagă cât de mult contează pentru educaţie şi cât de mare este / poate fi influenţa lor asupra copiilor, mai ales când se implică activ în aspectele şcolare. Parteneriatele pentru educaţie pot fi încheiate atât bilateral (între şcoală şi diferite instituţii sau organizaţii), cât şi multilateral (şcoală-familie-Biserică-instituţii guvernamentale şi neguvernamentale etc.). Direcţia promovată de parteneriate este aceea a incluziunii mai multor instituţii şi persoane, în concordanţă cu principiul: ,,educaţia ne priveşte pe toţi”. Cele mai importante instituţii cu potenţial în promovarea şi susţinerea educaţiei sunt familia, şcoala şi comunitatea.
Educaţia copiilor este o responsabilitate comună importantă. Atunci când factorii cu potenţial educativ înţeleg acest fapt şi se implică sunt obţinute rezultate frumoase. Climatul şcolar pozitiv dintr-o şcoală este legat adesea şi de un parteneriat solid între Şcoală-Familie-Comunitate. Când partenerii îşi iau responsabilităţi pentru îmbogăţirea actului educativ oferta educaţională este îmbogăţită.
Avantajele parteneriatelor Şcoală-Familie-Comunitate:
– rezultatele elevilor tind să crească;
– elevii se simt mai susţinuţi;
– atitudinea elevilor se schimbă într-un mod pozitiv;
– implicarea părinţilor în procesul de luare a deciziilor creşte posibilitatea ca deciziile luate la nivelul şcolii să fie sprijinite de părinţi;
– părinţii, familiile, comunitatea, Biserica etc. pot oferi perspective diferite valoroase pentru educaţie care să îmbunătăţească, să uşureze sau să grăbească procesul de luare a deciziei. Legea Educaţiei Naţionale în vigoare stipulează în art.3 o serie de principii (echităţii, calităţii, eficienţei, garantării identităţii culturale, asigurării egalităţii de şanse, libertăţii de gândire, participării şi responsabilităţii părinţilor etc.) care stau la baza învăţământului românesc.
Aceleaşi principii guvernează nu doar instituţiile de învăţământ în sine, ci şi relaţia / parteneriatele acestora cu alte instituţii. De aceea ele trebuie să se regăsească explicit în orice parteneriat educativ.
În pofida faptului că învăţământul public este organizat unitar la nivelul ţării, diferenţele legate de specificul familiei şi al comunităţii din diferite zone ale ţării ne obligă să gândim particularizat parteneriatele şcolare.
De aceea o cartă care să cuprindă parteneriatul Şcoală – Familie – Comunitate este un document cu un grad ridicat de generalitate care cuprinde mai degrabă un set de principii şi reguli pe care se poate construi un parteneriat. Ea este un ghid pentru părinţi, şcoli, comunităţi şi oferă sprijin pentru încurajarea unor relaţii pozitive cu partenerii şcolii. (fragment)