Studiu de specialitate – Influența performanței școlare asupra nivelului de aspirație și a stimei de sine


Autor: prof. logoped Buduruță Maria Claudia
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Botoşani

Evoluţia elevului pe plan şcolar nu rămâne fără urmări asupra dinamicii sale psihologice.
Există deja o serie de studii asupra consecinţelor de ordin psiho-social ale performanţelor obţinute de copil – în special adolescent. Studiul de faţă îşi propune abordarea acestei teme generale din două puncte de vedere distincte, unul pe plan psihologic intrinsec, iar altul din registrul dinamicii psihologice asociate cauzal performanţelor şcolare.
Astfel, se au în vedere în primul rând influenţele pe care le exercită nivelul de performanţă şcolară asupra stimei de sine a individului, ca rezultat al evaluărilor generale orientate asupra propriei persoane. Având în vedere determinările multiple ale stimei de sine, grupate în două registre de ansamblu – cel al comparării subiective cu propriile standarde, respectiv cel bazat pe comparaţiile sociale – performanţa şcolară se poate dovedi un criteriu important, cu influenţe semnificative asupra nivelului general de auto-evaluare al adolescenţilor.
Pe de altă parte nivelului de aspiraţie al elevilor faţă de performanţele lor viitoare pe plan şcolar. In această privinţă, performanţele din trecut pot funcţiona, pe plan psihologic, ca „ancore” în raport cu care subiectul să îşi construiască aşteptările vizavi de cele din viitor.
Una dintre preocupările principale din viața oamenilor se referă la alegerea unui plan profesional potrivit, care să satisfacă nevoile personale. Însă alegerea acestuia depinde în mare măsură de modalitatea în care se va desfășura activitatea școlară a indivizilor, orientarea spre succes sau eșec în acest domeniu fiind un factor ce va putea influența competența individuală în profesia optată. Fiecare elev are dreptul la succes școlar și la atingerea propriilor standarde și performanțe. Pentru aceasta, este necesar să cunoaștem unele elemente care manifestă un rol important în realizarea progreselor în rândul elevilor.
Motivaţia un factor intern care împreună cu alţi factori contribuie la manifestarea în conduită. Deşi este un stimul care din interior determină individul să întreprindă acţiuni în direcţia unui anumit scop, motivaţia are o origine externă. P. Golu susţine că motivaţia este un model subiectiv al cauzalităţii externe.
Aspiraţie înseamnă dorinţa unei persoane de a realiza un obiectiv, de a atinge un model, de a ajunge la un ideal. Nivelulde aspiraţie este gradul de realizare a unei dorinţe sau a unui obiectiv.
O problemă care se pune este următoarea: cât de puternică trebuie să fie motivaţia elevilor pentru activitatea de învăţare pentru ca ei să obţină performanţe superioare în realizarea sarcinilor şcolare?
S-a constatat că atât motivarea prea intensă, cât şi motivarea prea scăzută în activitatea de învăţare conduc, de cele mai multe ori la eşec. Prin urmare, s-a pus problema măsurii motivaţiei în activitate, a dozării acesteia în raport cu dificultăţile sarcinilor de învăţare.

Ipotezele studiului sunt:
1.Performanţa şcolară influenţează stima de sine a subiecţilor: subiecţii cu nivel ridicat de performanţă şcolară au o stimă de sine mai înaltă decât cei cu nivel redus al performanţei şcolare.
2.Există un efect semnificativ de interacţiune între performanţa şcolară şi locul controlului în ceea ce priveşte stima de sine.
3.Performanţa şcolară influenţează nivelul de aspiraţie a subiecţilor: subiecţii cu nivel ridicat de performanţă şcolară au un nivel de aspiraţie mai înalt decât cei eu nivel redus al performanţei şcolare.
4.Există un efect semnificativ de interacţiune între performanţa şcolară şi locul controlului în ceea ce priveşte nivelul de aspiraţie.
Pentru măsurarea locului controlului am utilizat chestionarului creat de Nowicki şi Strickland. Pentru măsurarea stimei de sine am utilizat scala de investigare a stimei de sine globale a lui Rosenberg. (fragment)

Publicitate