Jocul de rol în orele de limba engleză


Autor: prof. Agneta Nistora
Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad

Obiectivul fundamental al învăţării limbilor străine este achiziţionarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social.
Activităţile comunicative desfăşurate în orele de limba engleză sunt extrem de utile întrucât ele contribuie la formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Prin participarea la astfel de activităţi elevul va fi capabil să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune orală în diverse contexte comunicative si va dobândi fluenţă în exprimarea în limba engleză.
Principalele argumente în favoarea utilizării jocului de rol în orele de limba engleză ar fi cele enumerate în cele ce urmează. Elevii pot experimenta o gamă variată de experienţe din viaţa de zi cu zi. Funcţiile comunicative, structurile gramaticale şi elementele de vocabular care pot fi prezente în activităţile de tip joc de rol depăşesc limitele altor activităţi în perechi sau pe grupe. Prin intermediul jocului de rol elevii îşi pot dezvolta competenţe de exprimare orală în orice situaţie. Pentru mulţi elevi jocul de rol reprezintă o utilă ,,repetiţie” pentru viaţa reală, permiţându-le nu doar să dobândească noi seturi de expresii, dar şi să înveţe cum să interacţioneze cu colocutorii în diferite situaţii cotidiene.
Jocul de rol este un real ajutor pentru elevii timizi, cărora le oferă o ,,mască”. Membrii mai reticenţi ai clasei de elevi pot întâmpina unele dificultăţi când sunt implicaţi în conversaţii despre ei inşişi sau în alte activităţi bazate pe experienţa personală.
Metoda jocului de rol este adesea utilizată în activităţi care presupun: simulare, joc, dramatizare sau sociodramă. Prin simulări sunt „imitate” procese reale, dramatizările presupun redarea prin joc de rol a unei situaţii date, ale cărei roluri, desfăşurare şi final sunt cunoscute, iar sociodramele presupun explorarea, în mod spontan, a unei situaţii sau a unor relaţii sociale.
Cercetările demonstrează că jocul de rol are o mare capacitate de motivare a celor care învaţă. Prin joc, anumite subiecte pot deveni relevante sau accesibile pentru elevi. Mai mult, elevul are posibilitatea de a lega mai uşor ceea ce învaţă de o situaţie concretă; astfel, conştientizează mai bine utilitatea şi relevanţa cunoştinţelor şi capacităţilor dobândite.
Pe de altă parte, în cazul acestei discipline, jocul de rol oferă un context prielnic pentru a înţelege că viaţa nu se ghidează întotdeauna după principii logice, că vorbele sau gesturile oamenilor pot fi diferit înţelese şi pot avea consecinţe diferite, că sentimentele, trăirile sau aşteptările sunt diferite etc. Toate aceasta presupun o prelucrare didactică a jocului de rol. Jocul nu se organizează pentru că este amuzant, ci pentru că poate facilita înţelegerea unor situaţii, a unor relaţii, a implicaţiilor unor acţiuni sau decizii etc. Organizarea unui joc de rol nu este simplă. Trebuie avute în vedere câteva elemente:
– scopul: de ce avem nevoie de un joc, ce urmărim prin acesta?
– timpul: este suficient timp pentru explicarea sarcinilor, distribuirea rolurilor, pregătirea rolului şi intrarea în rol, jucarea rolului şi analiza sau interpretarea lui;
– scenariul: informaţiile necesare celor care vor juca (nici prea multe sau nerelevante, nici prea puţine);
– rolurile: ce/ câte personaje apar, care sunt caracteristicile acestora, li se furnizează anumite indicaţii despre cum să interpreteze rolul sau nu?
– spaţiul (uneori este nevoie de un spaţiu izolat în care grupul să îşi construiască scenariul astfel încât ceilalţi elevi să nu asiste la „repetiţii”);
– analiza şi valorificarea jocului de rol: interpretarea, evaluarea unor decizii şi/sau opţiuni. Jocul de rol este un instrument pedagogic preţios deoarece aduce lumea reală în sala de clasă într-un proces de invăţare, îmbunătăţind competenţele de comunicare, centrându-se pe elev. Scopul utilizării jocului de rol în orele de limbă engleză este acela de a lărgi cunoştinţele elevilor de orice vârstă şi, totodată, de a veni în întâmpinarea nevoilor de a folosi limba engleză în situaţiile de comunicare de zi cu zi. (fragment)