Cadrul didactic, factor implicat în viitoarea carieră a elevului


Autor: prof. Delia Croitoru
Școala Gimnazială ”Dimitrie Grecescu”, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți

Activitatea de orientare a carierei în mediul şcolar poate fi descrisă ca o activitate care să sprijine elevii să-şi clarifice propriile deprinderi, abilităţi, competenţe, ca şi resursele şi opţiunile în relaţia cu sistemul educaţional, piaţa muncii şi viaţă, în general.
Activitatea profesorului, în special a dirigintelui, în ceea ce priveşte orientarea carierei este un proces complex, interactiv între educaţie, abilităţi practice, aspiraţii, valori şi interesele mediului economic, social, cultural.
Activitatea de orientare şcolară o precede pe cea profesională, ambele fiind componente ale orientării pentru carieră.Termenul de carieră trebuie înţeles în sensul său pozitiv de traseu educativ, profesional ce vizeză integrarea socială. Consider că orientarea pentru carieră este o activitate continuă pe care trebuie să o desfăşoare profesorul, în special profesorul diriginte şi consilierul şcolar şi nu se adresează exclusive elevilor din anii terminali ci este un întreg ce face parte din procesul educaţiei.
Este important ca toţi profesorii să-şi assume în afara sarcinilor educative şi altele de natură socială, externe şcolii.
În realizarea activităţii de consiliere pentru alegerea viitoarei cariere este necesar să se parcurgă mai multe etape: definirea şi clarificarea problemei, autoanalizarea grupului ţintă de elevi, formularea scopurilor, elaborarea unui plan de acţiune, evaluarea şi urmărirea rezultatelor acţiunii de consiliere. Pentru a stabili o strategie de intervenţie, este necesar să se identifice problema reală cu care se confruntă fiecare elev al grupului. Pentru aceasta se impune cunoaşterea elevului, a familiei, cât şi a profesorilor care acţionează în cadrul sistemului de educaţie. Îndeplinirea acestui deziderat se poate efectua, utilizând mai multe tehnici şi metode de cunoaştere.
Analiza rezultatelor elevilor – reprezintă una din sursele de cunoaştere a particularităţilor psihice ale elevilor, concretizate în randamentul şcolar. Randamentul şcolar, ca formă sintetică de exprimare a succesului la învăţătură este determinat şi influenţat de o gamă variată de factori subiectivi şi obiectivi, cum ar fi: trăsăturile personale ale elevului (nivelul de dezvoltare intelectual, aptitudinile, atitudinile, trăsăturile comportamentale, interesele, motivaţia, starea de sănătate), condiţiile mediului şcolar, valoarea personalităţii profesorilor, condiţiile mediului familial.
Profesorul este cel care poate pune în valoare continutul disciplinei predate, astfel ca aceasta poate contribui în procesul de orientare atât prin limitele sale dar mai ales prin posibilitatile specifice.
Profesorul nu are sarcina si nici obligatia sa desfasoare actiuni speciale de orientare în cadrul procesului de predare, ci în stabilirea continuturilor, a strategiilor de lucru el trebuie sa aiba întotdeauna în vedere cu ce anume poate fi de ajutor si în scopul orientarii elevilor.
Bibliografie:
Silvaş Alexandra – Consiliere şi orientare, curs, 2008

Publicitate