Activitaţile extraşcolare – mijloc de dezvoltare a creativitaţii la vârsta preşcolară


Autor: ed. Pascal Marinela
G.P.N. Chersăcosu, com. Stănileşti, jud. Vaslui

Trăim într-o lume care se dezvoltă continuu şi care este într-o permanentă schimbare, evoluând.
Grădiniţa are menirea de a transmite valori culturale, istorice şi sociale la nivelul cerinţelor educaţionale.
Datoria educatoarelor, care sunt deschizătoare de drumuri, este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea de azi. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructive- educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative, deoarece acestea permit manifestarea creativităţii şi imaginaţiei copilului preşcolar.
În acest fel, pe lângă faptul că preşcolarii îşi manifestă imaginaţia şi creativitatea (prin interpretarea unor roluri la serbările de 8 martie, Crăciun, sfârşit de an, prin realizarea unor desene interesante şi creative pe asfalt cu ocazia zilei de 1 iunie) şi cadrul didactic îşi poate afirma creativitatea în alegerea temelor, a materialului arătându-şi astfel măiestria şi tactul pedagogic dar şi dragostea faţă de copii.
În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru.
În învăţământul preşcolar şi şcolar avem misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio-afectiv dar şi pentru o mai bună integrare socială.
Activitățile extracurriculare sunt activităţii complementare, activităţi de învăţare realizate la grupă şi urmăreşte îmbogăţirea informaţiilor primite în cadrul activităţii didactice, cultivă interesul pentru desfăşurarea anumitor domenii, atrag copilul la integrarea în viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind în felul acesta la formarea personalităţii copilului.
De aceea grădiniţa trebuie să ofere diverse astfel de activităţii pentru ai atrage pe copii. Dintre aceste activităţii putem exemplifica:
organizarea unor jocuri potrivite fiecărui nivel de vârstă;
vizionarea unor spectacole de teatru;
serbări şi şezătorii;
vizite şi plimbării (prin parcuri, grădinii zoologice);
concursuri școlare;
excursii ci tabere;
activităţii desfăşurate cu scopul ajutării unor persoane aflate la nevoie, în folosul comunităţii locale şi a protejării mediului înconjurător;
proiecte educaţionale iniţiate în parteneriat cu anumite instituţii: alte grădinițe, şcoala, primăria, dispensarul, poliţia.
Toate activităţile extracurriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie, bogate din punct de vedere cultural în această societate plină de pseudo-cultură.
În cadrul activităţilor extracurriculare, alături de îndrumătorii lor, aceștia dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, afirmându-şi în mod original personalitate. Serbările, şezătorile, scenetele tematice, prin specificul lor oferă posibilitatea educatorilor să-i ajute să se implice, să-şi cunoască foarte bine colegii de grupă, să colaboreze şi să se afirme în faţa colectivului prin mijloace proprii.
Activităţile extracurriculare bine pregătite, sunt atractive pentru orice vârstă, stârnindu-le interesul producându-le bucurie, uşurându-le acumularea de cunoştinţe, chiar dacă presupun un efort suplimentar. În cadrul acestor activităţii sunt atraşii şi copii timizi, dar şi cei impulsivi, învăţând astfel să se tempereze în preajma colegilor lor – “copilul care este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze” (D.I. Nolte)
Activităţile extraşcolare joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea fizică şi psihică a unui copil, spun psihoterapeuţii. Prin intermediul acestora, copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în anumite domenii spre care are înclinaţii. Astfel de activităţi îl ajută să-şi canalizeze energia către lucruri cu adevărat importante şi să-şi dezvolte spiritul de competiţie.
Obiectivele pe care le-am avut în vedere prin activităţile extracurriculare propuse au fost stimularea şi educarea atenţiei, exersarea atenţiei şi mărirea stabilităţii atenţiei, sporirea capacităţii de rezistenţă la efort, stimularea sensibilităţii estetice.
Rolul acestor activităţii extracurriculare este oferirea copiilor de oportunităţii multiple de recreere, dezvoltarea spiritului de competiţie, valorificarea potenţialului intelectual şi al aptitudinilor, stimularea imaginaţiei creativităţii şi iniţiativei.
Grija noastă de educator trebuie să fie ca obiectivele instructiv educative pe care le propunem să fie urmărite, să primeze şi să fie prezentate într-un mod echilibrat având grijă să existe şi momente recreative pentru a obţine nişte rezultate extraordinare. Menirea noastră este de a trezi curiozitatea viitorilor indivizii ai societăţii de ale potolii această curiozitate şi de ai pregătii pentru viaţă, atât cu ajutorul activităţilor didactice pe care le desfăşurăm la grupă cât şi prin intermediul activităţilor extracurriculare.
Bibliografie:
•Ciubuc Iuliana, Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011, pagina 110;
•Mangri. F, Elisei.E, Dorobeti, T, Bucovală. G, Experienţe didactice şi pedagogice de succes, Poarta Albă , 2010, pagina 230.

Publicitate