Studiu de specialitate – Metode utilizate în învăţarea centrată pe elev la ora de matematică


Autor: prof. Oprea Elena Georgiana
Liceul Tehnologic ”Puiești”, Puiești, Vaslui

Trecerea la o metodologie mai activă, centrată pe elev implică elevul în procesul de învăţare şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme.
Metodele centrate pe elev implică individul în evaluarea eficacităţii procesului de invăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare.
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale şi individuale, că odată implicaţi ei îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, că elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunitatea de a explica şi chiar de a preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat.
Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor. Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată. 

Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă.
Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic). Lecţiile solicită participarea activă a elevilor la învăţare. Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţă Lecţiile se încheie cu solicitarea adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor.
Strategii de predare în vederea învăţării active:
Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”.

Utilizarea lucrului în grup, care solicită elevilor să discute materia învăţată, astfel încât să colegii să se verifice între ei şi să înveţe unii de la alţii.
Metodele care pot fi folosite în predarea centrată pe elev sunt:
Prelegerea – cea mai frecventă alegere într-o abordare didactică tradiţională. În acest sens este tipică imaginea profesorului la catedră care vorbeşte elevilor care stau cuminţi în bancă. Cu puţină „sare şi piper” prelegerea poate fi recondiţionată şi introdusă într-un demers didactic modern, centrat pe achiziţiile elevului.  (fragment)