Studiu de specialitate – Comunicarea în managementul antrenamentului sportiv


Autor: prof. Deaconescu Gabriel
Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Micești, Jud. Argeș

Etimologic, conceptul de comunicare provine din latinescul ”communis”.
Comunicarea sub multiplele sale forme, stă la baza relaţiilor dintre oameni, a colaborării, cooperării, a conjugării eforturilor în vederea rezolvării tuturor problemelor. Complexitatea acestui proces a generat numeroase puncte de vedere cu privire la definiţia sa, părerile fiind destul de diferite.
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, comunicarea înseamnă: ”a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune”. Comunicarea constituie o formă de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea receptării.
Comunicarea poate fi integrată într-un sistem în care: un emiţător, numit şi sursă de comunicare, transmite un mesaj sau un repertoriu de mesaje ce cuprinde conţinuturi comunicaţionale prin intermediul unui canal şi un receptor, numit şi destinatar, respectiv cel care primeşte mesajul.
Fiecare element al procesului de comunicare are un anumit conţinut şi poate fi mai simplu sau mai complex în funcţie de o serie de factori cum sunt: natura şi conţinutul activităţii la care se referă informaţia, nivelul de la care se emite şi respectriv la care se recepţionează informaţia, limbajul şi sistemul de comunicare utilizat, mijloacele şi căile prin care se transmit informaţiile. Procesul de comunicare impune realizarea unui feed-back, prin care să se confirme că mesajul a fost recepţionat şi interpretat în mod corect şi în totalitate.
Comunicarea în cadrul managementului antrenamentului sportiv este necesară deoarece: activitatea de conducere se poate desfăşura cu o eficacitate superioară, contribuie la o mai bună definire şi cunoaştere a sportivilor şi a specialiştilor din domeniu, sporeşte motivaţia şi implicit satisfacţia muncii, creşte încrederea angajaţilor în organizaţie, se îmbunătăţeşte relaţia şi capacitatea de înţelegere între conducător şi subordonat, între angajaţii situaţi pe acelaşi nivel ierarhic, sau între aceştia şi persoane din afara organizaţiei, ajută membrii compartimentului managerial să înţeleagă mai bine nevoia de schimbare.
Comunicarea în managementul antrenamentului sportiv se poate realiza la patru nivele:
1. comunicarea intraindividuală, când informaţia este transmisă de la o parte la alta a organismului uman;
2. comunicarea interpersonală, când informaţia este transmisă de la o persoană la alta;
3. comunicarea intra-organizaţională, când informaţia este transmisă între diferite componente ale managementului antrenamentului sportiv ori între compartimentele managementului organizaţiei; (fragment)