”Dăruiești și primești”


Autor: prof. Doina Ileana Opriș
Grădinița cu P.P. ”Micul Prinț” Nr. 22, Brașov

Motto: Maurice Debesse afirma „Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului, pe educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său de om.”

De pregătirea și calitatea dascălului depinde în mare parte viitorul generațiilor viitoare. El este cel care participă ani de zile la înzestrarea copiilor cu multe elemente esențile pentru formarea profesională, pentru dezvoltarea și consolidarea caracterului și personalității, a pregătirii pentru viață.
Un tânăr profesor posedă sau e necesar să aibă puțin talent, o înclinație și o dăruire sinceră pentru munca educativă cu copiii și prin aceasta nemijlocit cu mintea și sufletul lor. Dacă nu le are pe acestea cât de cât și profesează doar cu bagajul profesional, fără dragoste și pasiune pentru meserie și copii, educația adevărată se va desfășura cu mari carențe.
El este dator a se informa și a se instrui continuu cu tot ce este esențial în „științele educației”, precum și în alte domenii spre a reuși să răspundă cerințelor complexe ale învățământului modern și să răspundă avizat și responsabil întrebărilor și problemelor ridicate de copii.
În învățământul preșcolar educatoarea are și funcția de înlocuitor de părinte, ceea ce o obligă a fii apropiată de copil, de sufletul lui, pentru ca aceasta să-i poată destăinui problemele sale. Orice copil simte nevoia de a fi iubit, apreciat și stimulat în viața sa în colectivitatea în care a intrat, aspecte care îl ajută în mod cert la adaptarea în noul mediu și la cultivarea dragostei față de școală.
În afară de competențele profesionale actuale, profesia complexă de cadru didactic pretinde tot mai multe cunoștințe în domeniul psihologiei, pedagogiei ș.a., aptitudini în cunoașterea și releționarea cu copilul, mult  discernamânt și responsabilitate în predare, ascultare, evaluare, comportament, repere morale înalte.
Educatorul, indiferent de pregătirea lui profesională trebuie să fie corect, un caracter integru, să inspire încredere și siguranță.
Este o datorie importantă a dascălului de a descoperi în copil aptitudinile, talentele și înclinațiile pentru a i le forma și dezvolta. Acesta are obligația de a trata pe toți copiii la fel, cu atenție, iubire, fără discriminări sau preferințe, indiferent de sentimentele, relațiile sau influențele care acționează asupra lor.
Nu puțini sunt copiii care asociază imaginea educatoarei cu a mamei și afecținea împărtășită micuților de către aceastaîi determină să spună de multe ori: „Doamna, te iubesc!”, „Mi-a fost dor de tine!”, „Vreau să te iau acasă!”, sau pur și simplu „Mama Doina”.
O activitate eficientă cu copiii se poate desfășura numai atunci când personalitatea educatoarei este caracterizată de receptivitate față de nou, spirit creativ, inventivitate. Abordarea unui stil educațional care să stimuleze interacțiunile dintre copii, crearea unei atmosfere permisive curiozității și creativității spontane, caracteristică preșcolarilor, respectarea nevoii copilului de mișcare sunt condiții ce permit un management eficient în relațiile cu preșcolarii. (fragment)