Caracteristicile și particularitățile lecției de educație fizică la ciclul primar


Autor: prof. Gabriel Deaconescu
Școala Gimnazială Nr. 1, Com. Micești, jud. Argeș

Considerată ca fiind principala modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, lecția de educație fizică este o unitate dialectică, funcţională centrată pe obiective, care implică conţinuturi didactice şi strategii de desfăşurare şi evaluare bine determinate.
Ea reprezintă cadrul în care se realizează interacţiunea factorilor procesului instructiv-educativ: profesor-elev, elev, scop, conţinut, metode, tehnologii didactice.
În lecţia de educaţie fizică profesorul este în permanentă mişcare, dealungul întregii lecţii, vorbeşte în continuu şi trebuie să creeze mereu o atmosferă de bună dispoziţie şi veselie.
Cu toate că are o structură asemănătoare cu celelalte lecţii de la celelalte discipline, lecţia de educaţie fizică are specificitatea ei dată de efortul fizic depus şi de spaţiul specific amenajat.
Lecţia de educaţie fizică la ciclul primar se caracterizează prin faptul că:
•este cuprinsă în planul cadru de învăţământ, sub formă obligatorie şi opţională;
•este organizată şi desfăşurată sub conducerea profesorului de educaţie fizică;
•are o durată bine stabilită;
•se desfăşoară într-un timp bine precizat în orarul şcolii;
•se desfăşoară pe clase sau grupe de elevi omogene, ca vârstă, dezvoltare fizică şi psihică;
•are la bază programa şcolară;
•are teme şi obiective precise;
•în cadrul lecţiei se însuşesc toate componentele procesului instructiv-educativ de educaţie fizică;
•îmbină optimal instruirea cu educaţia, adică informativul cu formativul;
•desfăşurarea ei necesită condiţii speciale (bază materială, concretizată în spaţii special amenajate şi materiale didactice specifice);
•este indicat să se desfăşoare în aer liber;
•desfăşurarea necesită echipament adecvat în funcţie de locul de desfăşurare şi de condiţiile atmosferice.
Lecţia de educaţie fizică la ciclul primar prezintă o serie de particularităţi care vor fi enumerate în continuare:
•Durata lecţiei este de 45 de minute.
•Numărul de teme abordate este de 2.
•Tipul de lecţie este în special de învăţare şi consolidare.
•Structura lecţiei cuprinde toate verigile, dar durata acestora este variabilă.
•Prelucrarea analitică a aparatului locomotor se realizează prin exerciţii libere şi cu obiecte uşoare, grupate în complexe de 4-6 exerciţii la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi 6-8 exerciţii la clasa a III-a şi a IV-a.
•Dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, în special a vitezei de reacţie şi de execuţie, a rezistenţei generale, a coordonării şi mobilităţii, se va realiza prin joc şi parcursuri aplicative. (fragment)