Studiu de specialitate – Importanţa proiectelor de mobilitate Comenius pentru şcolile din mediul rural


Autor: prof. Violeta-Manuela Lăzărescu
Şcoala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmboviţa

În perioada 1 august 2011 – 31 iulie 2013, Școala Gimnazială Mătăsaru a derulat un proiect multilateral Comenius cu titlul ”Hand in hand for a happier world”, împreună cu școli partenere din Turcia, Spania, Italia, Polonia și Ungaria. Rațiunea care a stat la baza realizării acestui proiect a fost convingerea că educația pentru mediu are o importanță deosebită, în special dacă este realizată în ciclul primar și gimnazial, deoarece îi ajută pe elevi să împărtășească valori ale copilăriei, perspective și modalități de apreciere a mediului înconjurător și de interacțiune cu acesta.
Elevii au capacitatea de a utiliza informațiile dobândite la școală pentru a alege produse prietenoase cu mediul și de a juca un rol activ în modul în care părinții acționează în această privință. Școala are astfel un rol important în formarea unei atitudini pozitive față de mediu. Copiii de astăzi vor fi responsabili pentru luarea deciziilor care vor afecta sănătatea mediului înconjurător. Cu cât mai multe persoane vor avea o atitudine pozitivă față de mediu, cu atât mai puține probleme legate de mediu vor fi întâmpinate în viitor.
Scopul derulării acestui proiect în școala noastră a fost educarea tinerilor în vederea reciclării, economisirii energiei, colectării selective a deșeurilor și protecției mediului astfel încât aceștia să devină un model pentru familiile lor și pentru prieteni.
Obiectivele concrete ale parteneriatului au inclus:
– creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la necesitatea adoptării unei atitudini responsabile cu privire la mediul înconjurător în context local, regional și european;
– dezvoltarea creativității și competențelor elevilor prin intermediul implicării în activități de protejare a mediului înconjurător;
– creșterea gradului de conștientizare a importanței voluntariatului;
– dezvoltarea unui spirit de înțelegere și respect reciproc și promovarea toleranței față de diversitatea culturilor și popoarelor;
– îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză pentru elevi și cadre didactice;
– promovarea utilizării eficiente a tehnologiei informației și comunicării;
– îmbunătățirea abilităților pedagogice, a abilității de a lucra în echipă, a solidarității etc.
Activitățile derulate pe parcursul celor 2 ani au cuprins: crearea logo-ului proiectului, realizarea eco-calendarelor, realizarea eco-dicționarului multilingv, crearea unei parcele ecologice, plantarea de puieți, ziua curățeniei, săptămâna economisiri energiei, expoziție de artizanat din materiale reciclabile, reuniuni de proiect. (fragment)