Modalităţi de realizare a educaţiei economice în ciclul primar


Autor: prof. Țone Nicoleta
Școala Gimnazială nr. 24, Sector 2, București

Educaţia are o mare determinare socială. De aceea analiza educatiei contemporane trebuie să pornească de la caracteristicile societăţii în care se desfăşoară. Noile educaţii sunt răspunsurile de ultimă oră la cerinţele dezvoltării lumii contemporane, reprezentând noi tipuri de continuturi care s-au constituit ca răspunsuri ale sistemelor educative la provocările problematicii contemporane.
Economia este prezentă în viaţa noastră zilnică. Copiii se familiarizează de mici cu principiile economice fundamentale. Ei ştiu ca nu pot cumpăra şi bomboane, şi gumă de mestecat, şi jucării cu banii primiţi de la bunica.
Educaţia economică are ca scop să-i pregătească pe elevi să devină cetăţeni active şi responsabili intr-o lume in care există tot mai multe interdependenţe. Elevii de astăzi se vor confrunta mâine, cu o largă varietate de probleme economice. Subiecte din domeniul economic apar acum zilnic în jurnalele de seară ale televiziunilor, în paginile ziarelor şi revistelor. În anii ce vin elevii vor fi preocupaţi de inflaţie, şomaj, poluare, energie, impozite etc. Ei vor fi consumatori şi producători, angajaţi şi angajatori. Educaţia economică îi ajută să decidă eficient in raport cu problemele cu care se confruntă.
Economia poate fi învăţată la toate nivelurile de învătământ, de la grădiniţă la liceu. Clasele primare reprezintă locul cel mai potrivit pentru a începe studierea economiei şi, odată cu aceasta, formarea deprinderilor de a lua decizii eficiente şi de a acţiona în mod responsabil.
Pentru ca educaţia economică să-şi manifeste pe deplin valenţele cognitive, axiologice şi praxiologice la vârsta scolară mică, o condiţie o constituie formularea obiectivelor generale şi de referinţa:
Obiective generale: Familiarizarea cu cunoştinţele economice elementare; Formarea atitudinilor economice; Formarea competenţelor economice elementare şi utilizarea lor în viaţa elevilor;
Obiective de referinţă: – precizarea reprezentărilor din domeniul finanţelor: a cumpăra- a vinde; ieftin-scump, convenabil-neconvenabil, a câstiga; -a pierde; formarea reprezentărilor elementare economice:concurenţă, datorie, preţ, monedă, avans, marfă, producţie, licitaţie, bancă, imprumut, import, export etc.; – familiarizarea elevilor cu unele profesii: economist, manager, asistent etc.; -inţelegerea concurenţei; intelegerea faptului că poţi câştiga sau pierde;
Pentru a forma atitudini economice: – formarea atitudinii corecte faţă de timp, de mediu, de produsul muncii; – stimularea tendinţelor de economisire: folosirea raţională a energiei, a banilor, a rechizitelor etc; – stimularea dorinţei de a finaliza lucrul început; – formarea atitudinii corecte faţă de bani ca echivalent al muncii; (fragment)