Educarea părinților


Autor: prof. Tirle Mariana
Școala Gimnazială Socond, jud. Satu Mare

Obţinerea rezultatelor bune a performanţelor în procesul instructiv educativ depinde în mare măsură de colaborarea dintre şcoală şi părinţi. Pentru realizarea acestei colaborări de multe ori este nevoie de educarea părinţilor, acţiune care necesită o proiectare aparte.
Obiectivele proiectului:
-atragerea părinţilor că parteneri în actul educaţional;
-cunoasterea de către părinţi a particulelaritatilor individuale şi de vârsta ale copilului;
-fondarea asociaţiei de părinţi care să sprijine scoala în acţiunile ei;
-realizare aunei “reţele”de ajutor interfamilial în ceea ce priveşte educaţia copiilor subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării scoala-familie, ci şi a părinţilor între ei.
Conţinutul proiectului:
Se presupune că tematica să fie alcătuită după o testare prealabilă a părinţilor asupra problemelor pe care le au şi asupra intereselor lor şi după o dezbatere în comun cu profesorii;în acest fel va fi asigurat,pe de o parte,acordul tuturor în ceea ce priveşte conţinutul programului şi pe de altă parte,va fi îndeplinită condiţia câte mele selectate să acopere obiectivele proiectate..
Forme/metode de realizare:
-atragerea părinţilor în viaţa şcolii prin acordarea unor responsabilităţi controlate,
-implicarea părinţilor în activităţile/lecţiile de la clasă,în activităţile din săptămâna altfel,
-lectorate/dezbateri pe marginea unor cazuri problema existente în şcoala/clasă,
-discutii în dividuale.
Evaluareaproiectului:
-prin frecventa întâlnirilor şi a activităţilor comune desfăşurate,
-variatia numărului de participant(dacă se constată o creştere sau o scădere),
-observarea rezultatelor randamentului şcolar şi comportamentului social al copilului.
Activităţile destinate educării părinţilor sunt în principiu tot activităţi de învăţare,deşi se deosebesc de învăţarea şcolară. Gradul de eficientă a acestor întâlniri este direct proporţional cu modul de proiectare a acestora. Conform regulilor pedagogice, profesorul/dirigintele trebuie să răspundă la 4 (patru) întrebări fundamentale bine cunoscute în didactică şcolară.
1. Ce voi face? 2. Cu ce voi acţiona? 3. Cum voi acţiona? 4. Cum voi şti dacă am realizat ceea ce mi-am propus?.
1. Ce voi face? Obiective generale:
-formarea cunoştinţei educative a părinţilor,a cunoştinţei necesităţii unui effort conţinu pe măsura evoluţiei nevoilor copiilor;
-democratizarea educaţiei prin participarea părinţilor la luarea deciziilor privind educaţia copiilor lor;
-informarea părinţilor cu problem fundamentale ale îngrijirii şi educării copilului;
-cunoasterea comportamentului educaţional al părinţilor şi a climatului familial. (FRAGMENT)