Calificative sau note? Avantaje şi dezavantaje


Autor: prof. înv primar Ciolovan Elena Georgiana
Şcoala Gimnazială Morăreşti, jud. Argeş

În practica şcolară sunt folosite diferite sisteme de exprimare a aprecierilor asupra rezultatelor şcolare: comentarea prin laude sau observaţii critice, precum şi diverse sisteme de notare-cifre, calificative. Aceste moduri de apreciere sunt convenţionale, îndeplinind mai multe funcţii: exprimă aprecierea rezultatelor măsurate, permite clasificarea elevilor şi determinarea rangului fiecăruia în cadrul grupului, contribuie la cultivarea motivaţiei elevilor faţă de învăţătură, oferă elevilor repere de autoapreciere a rezultatelor şi îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare.
Este un lucru binecunoscut că orice învăţător urmăreşte un raport apropiat între cerinţele programei şi nivelul real de pregătire al elevilor. S-au formulat anumite considerente care ar reflecta necesitatea înlocuirii sistemului de notare cifrică cu sistemul de evaluare prin calificative, bazate pe descriptori de performanţă.
În primul rând, ar fi faptul că notele nu sunt acordate elevilor pe baza unor criterii, ci în strânsă legătură cu percepţia şi experienţa fiecărui cadru didactic. Din această cauză, notele reprezintă simple simboluri, fără să aibă o bază ştiinţifică bine conturată. În al doilea rând, s-a afirmat că în cadrul sistemului de notare cifrică, pe o scară de zece trepte sunt imposibil de elaborate criteria relevante şi unitare pentru acordarea fiecărei note.
Sistemul de notare prin calificative, bazat pe descriptori de performanţă, asigură coerenţa, comparabilitatea în notare şi o mai mare uşurinţă în utilizare. Printre aceleaşi considerente este menţionat faptul că sistemul de evaluare prin calificative permite o apreciere mult mai obiectivă, pe niveluri de performanţă superioară, medie şi minimă. Şi o ultimă afirmaţie ar fi aceea că acest sistem de evaluare nu realizează o discriminare la fel de fină ca sistemul cifric. În învăţământul primar acest fapt nu este atât de important pentru evaluarea curentă, accentual urmând a fi pus mai mult pe dezvoltarea spiritului de echipă decât pe cel de competiţie.
Ca o părere proprie, aş afirma că prefer notarea în sistemul cifric, din mai multe motive: notarea cu ajutorul calificativelor nu permite o clară diferenţiere a elevilor, o bună evidenţiere a capacităţilor, deprinderilor, priceperilor pe care copiii şi le formează pe parcursul şcolarităţii. Probabil că aceste calificative permit încurajarea tuturor elevilor prin acordarea unor premii simbolice, în funcţie de rezultatele obţinute pe diverse arii curriculare.
Dar atunci, unde este încurajarea elevilor cu adevărat capabili şi care pot obţine rezultate foarte bune la toate materiile? Cred că ar fi mult mai importantă o clasificare clară în cadrul unei clase de elevi, mai ales având în vedere că în ciclul primar copiii vânează notele mari, fie pentru că ar avea anumite promisiuni din partea părinţilor, fie doar pentru a-şi asigura un loc fruntaş în cadrul grupului din care face parte.
Consider că sistemul calificativelor îi învaţă pe elevi să se mulţumească cu puţin. De cele mai multe ori, elevii, fiind anunţaţi că au primit calificativul suficient, ignoră sfatul învăţătorului de a-şi corecta greşelile, convins fiind, că este destul atât cât a ştiut; cunoscut este faptul că, atunci când elevii din învăţământul primar primeau note, erau teribil de nemulţumiţi când luau un 8 sau un 9.
Paralel cu acţiunile evaluative întreprinse, propunătorul este preocupat să ştie şi la ce nivel se situează rezultatele grupului. Apare astfel nevoia prelucrării datelor evaluării operate. Oferă sau nu notarea cu calificative această posibilitate cadrului didactic?