Tema de casă între necesitate și obligativitate


Autor: prof. înv. primar Stanimir Cristina
Școala Gimnazială nr 19 ”Avram Iancu”, Timișoara

Având în vedere că de-a lungul timpului s-a ajuns în dese cazuri la efecte nedorite cum ar fi:
·surmenarea și stresarea copiilor
·conflicte familiale
·timp insuficient pentru manifestarea preocupărilor și înclinațiilor copiilor
·necesitatea apelării la meditatori
Recomandările în acest sens sunt de a reconsidera scopul, cantitatea și calitatea sarcinilor de lucru date ca temă. Recomandările pentru ciclul primar sunt ca temele să ocupe cât mai puțin din timpul copiilor și să se lucreze mai mult și mai eficient în sala de clasă.
Temele de casă sunt necesare pentru consolidarea cunoștințelor, responsabilizarea copilului, organizarea eficientă a timpului, exersarea tehnicilor de muncă intelectuală independentă.
Pentru a realiza aceste deziderate și pentru a evita aspectele menționate la începutul referatului, experiența didactică ne-a demonstrat că temele de casă sunt eficiente și agreate dacă:
·sunt prezentate atractiv, să stârnească dorința, plăcerea copilului de a o realiza
·sunt provocatoare pentru copii, duc la dorința de a demonstra că pot
·învățătorul le dă libertate în modalitatea de realizare a temei (e impresionant câte idei diferite pot genera, cât de ușor se văd preocupările și înclinațiile lor în modalitatea de realizare a temei și cât de mândri sunt de realizările lor atunci când sunt învățați că diferențele fac viața frumoasă)
·învățătorul le dă posibilitaea realizării unor proiecte în perechi sau grupuri mici care duc și la consolidarea legăturilor dintre elevi
·sunt valorificate corespunzător (elevii văd în colegi și în învățător un ajutor de nădejde care ii duce spre progres)
·duc intradevar la progresul copiilor
·li se mai dă și libertatea de a alege dacă doresc sau nu să lucreze în plus (și copiii nu vor abuza de această libertate mai ales dacă se revine mereu cu discuții pe subiect prin exprimarea părerilor copiilor despre munca realizată sau nerealizată)
Considerăm că pe parcursul carierei didactice fiecare învățător ar trebui să ajungă să își pună următoarele întrebări:
·Având în vedere ce și cât s-a lucrat la clasă e necesară o exersare suplimentară acasă? (uneori ceea ce vrem să dăm tema de casă ca să ne asigurăm că onsolidarea se poate face la ora de curs și atunci acea tema nu își mai are rostul)
·Câte exerciții/probleme de același tip sunt întradevar necesare pentru fixarea unui nou algoritm sau tip de problemă? (uneori diferența între un copil care a exersat 1-2 probleme și altul care a făcut 10 de același fel e insesizabilă și atunci timpul petrecut pentru a le rezolva este în detrimentul timpului necesar copilului pentru exprimarea abilităților și intereselor personale)
·Tema pe care vreau să o dau e accesibilă? O poate rezolva fără ajutorul părinților? (dacă nu o poate rezolva fără ajutorul părinților, exceptând cazul în care ne dorim o munca de echipă părinte-copil, trebuie să ne conducă la alte întrebări legate de menirea noastră la catedră)
·Dau teme diferențiate copiilor după puterile și interesele lor?
·Realizez verificarea eficientă a temei? (dacă un copil vede că munca depusă de el nu e apreciată iși va pierde interesul în realizarea ei)
·Extrag feedbackul necesar din verificarea temei? (felul în care copiii iși realizează temele imi oferă informații legate de nivelul de asimilare al cunoștințelor noi sau legate de predarea mea și aceste informații îmi sunt necesare pentru îmbunătățirea actului educativ)

·Iau măsuri în legătură cu feedbackul extras? (aceste măsuri în urma feekbackului sunt cele care asigură eficiența actului didactic)
·Reușesc să leg alte activități la clasă de temele realizate? ( de multe ori ne putem folosi de temele copiilor pentru a realiza cerințe legate de cunoștințele noi, de ex analizați 5 substantive din compunerea realizată la temă)
·Realizez destul de des în alegerea temei legătura între cunoștințele noi și viața reală, evenimentele care au loc în comunitate sau în viața copiilor? (există situații când în loc să dăm ca și temă niște exerciții din manual putem să ne manifestăm creativitatea în formularea unor sarcini care să îi entuziasmeze pe copii și să vadă legătura cu viața reala-de ex la științe legat de protejarea mediului: să noteze pe parcursul weekendului situații în care au realizat mici acțiuni de protejare a mediului)
Diferența între temele date bazându-ne pe aceste întrebări și temele date doar din obișnuința sau obligativitatea de a da teme se vede în reacțiile copiilor și mobilizarea acestora în realizarea lor. Și diferența e mare.