Școală – familie – forme de colaborare


Autor: prof. înv. primar Ciobanu Claudia Veronica
Liceul Teoretic Emil Racoviță, Techirghiol

Parteneriatul şcoală-familie în zilele noastre primeşte noi valenţe. Scopul fundamental al acestei colaborări este prevenirea şi diminuarea devianţei şcolare, dar şi integrarea şcolii în societate. Dacă până în prezent acest parteneriat şcoală-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe ori considerat “responsabilitatea” şcolii, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Analizând documentele emise în cadrul Consiliului Europei se remarcă o nouă abordare privind dezvoltarea acestui parteneriat.
Conform acestor documente, în cadrul colaborării şcolii cu familia accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi educatori, pe baza unui “contract parental”. Acest tip de contract se constituie ca un sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii şi implică colaborarea părinţilor în activităţile şcolare şi extraşcolare, nu numai sub aspect economic, respectiv de a participa, susţine şi evalua eforturile şi acţiunile financiare ale şcolii, ci şi sub aspect educaţional-cultural.

Pornind de la cele relatate, orice tip de efort, realizat de școală pentru a oferi părinţilor mai multe oportunităţi de a-şi ajuta copii să înveţe, să se stopeze devierile de comportament, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce priveşte importanţa învăţământului, va implica o dorinţă a educatorilor de a regândi fundamental rolul părinţilor şi al relaţiilor şcoală-familie şi va solicita colaborarea întregii comunităţi.
Una din însuşirile caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copii mari, bine instruiţi şi bine formaţi pentru viaţă. Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar şi în viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de conştientizare.
•Obiectivele educaţionale realizabile în familie pentru etapa şcolarităţii sunt:
•Asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii;
•Cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii;
•Creşterea condiţiilor necesare activităţii de învăţare continuă;
•Asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor specifice, prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar; (fragment)