Studiu de specialitate – Investigarea unui fapt istoric


Autor: prof. Păuşescu Alexandru-Cristian
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buftea, jud. Ilfov

Sugestiile metodologice pentru programa clasei a IX-a prezintă investigaţia drept un demers didactic ce favorizează: exersarea tehnicilor de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire, interpretarea izvoarelor istorice şi coroborarea lor, cultivarea interesului pentru cercetare, deprinderea etapelor proiectării unei investigaţii istorice.
Etapele parcurse de un demers investigativ, în general, includ:
– identificarea temei;
– formularea întrebărilor referitoare la domeniul de interes;
– stabilirea obiectivelor investigaţiei;
– identificarea surselor de informare;
– realizarea unui plan;
– colectarea informaţiilor/datelor;
– analiza şi prelucrarea informaţiilor;
– prezentarea rezultatelor.
Investigaţia dă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi variate, pe parcursul unei ore sau unei succesiuni de ore de curs. Această metodă presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea acesteia de către elevi, rezolvarea prin care elevul demonstrează şi exersează o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi în contexte variate.
Investigaţia oferă, de asemenea, posibilitatea elevului de a se implica activ în procesul de învăţare, realizând permanente integrări şi restructurări în sistemul noţional propriu, ceea ce conferă cunoştinţelor un caracter operaţional accentuat. Investigaţia stimulează iniţiativa elevilor pentru luarea deciziilor, oferind un nivel de înţelegere mult mai profundă asupra evenimentelor şi fenomenelor studiate, motivând în acelaşi timp elevii în realizarea activităţilor propuse.
Abordarea investigaţiei se poate plasa la diferite niveluri, în funcţie de abilităţile şi competenţele pe care le solicită din partea elevilor. De asemenea, în momentul în care profesorul propune elevilor săi realizarea unei investigaţii, trebuie mai întâi să reflecteze asupra răspunsului la următoarele întrebări:
Ce aşteptări are de la elevii săi?
Ce cunoştinţe, noţiuni aplică elevii, ce deprinderi şi abilităţi îşi exersează şi la ce nivel de înţelegere se va plasa întregul demers investigativ?
Care vor fi rezultatele învăţării în urma realizării acestei activităţi şi cum vor fi ele apreciate? (fragment)