Studiu de specialitate – Cum ne ajută matematica să ne dezvoltăm gândirea


Autor: prof. Istrăţa Andreea Mihaela
Şcoala Gimnazială Cerăt, Dolj

Motivaţia alegerii temei
Matematica studiată în școală deschide drumuri spre diverse domenii care edifică o știinţă sau care se aplică în alte știinţe, în tehnică și în practică.
Geometria este cea care a aprins pasiunea pentru matematică a unora dintre marii matematicieni români.
Importanţa temei
Un elev care învaţă matematică destul de mult în școală poate deveni mai ușor un avocat sau un medic foarte bun. Problemele de geometrie antrenează gândirea unui viitor CEO al unei companii. Matematica ajută managerul unei companii în elaborarea de strategii de dezvoltare, tot ea structurează foarte bine și discursul unui umanist.
Problema cercetării:
Cum te ajută matematica în viaţă și de ce este importantă geometria în dezvoltarea oricărei persoane, indiferent de domeniul ales mai târziu?
• Matematica îţi crează anumite scheme de gândire: de exemplu, când rezolvi o problemă de geometrie ai o ipoteză, o concluzie și te gândești cum să faci legătura.
Ce fac în tot demersul ăsta de rezolvare a problemei de geometrie?
• încep și îmi stabilesc anumite obiective.
• îmi aleg diverse strategii, încerc diverse ipoteze.
Eu cred că rolul pe care îl au părinţii în dezvoltarea unui parcurs de succes pentru copil este, în primul rând, să îi creeze o atmosferă bună în familie, o atmosferă în care copilul să se simtă bine, să-l lase să se dezvolte natural.
Concluzia cercetării
Matematica se regăsește în orice înseamnă progres tehnologic, de exemplu: telefoanele mobile, tranzacţiile bancare necesită algoritmi de criptografie sofisticaţi. Astfel o parte de matematică este utilă în cazul când cineva are de gând să urmeze o carieră legată de știinţă sau tehnologie. Dincolo de știinţele exacte, matematica joacă un rol formator și în formarea unui spirit critic și creativ.
Matematica, și în general gândirea matematică este văzută ca un mod precis de a despica probleme în economie și știinţe sociale.
Pentru a putea rezolva probleme puse de practică, matematica le transformă în probleme generale, abstracte. În rezolvarea acestor probleme apar probleme noi, cu aspect pur teoretic, de a căror rezolvare depinde uneori rezolvarea unor probleme practice. Această parte a matematicii nu se aplică direct în viaţa de zi cu zi.
Matematica oferă tehnici specifice de studiu şi investigare în multe domenii aplicative, dar oferă şi o importantă dezvoltare şi disciplinare a gândirii, acestea subzistând în straturile tuturor celorlalte discipline studiate.
Din punctual meu de vedere profesorul de matematică are sarcina să găsească pe cât posibil argumentarea la nivelul de cunoştinţe al elevului la acel moment a noţiunilor şi a rezultatelor predate şi să facă acele conexiuni care se impun cu celelalte lucruri învăţate la matematică dar şi la alte discipline.

Publicitate