Studiu de specialitate – Aplicaţii ale metodelor activ-paricipative în orele de limba română la clasele primare


Autor: prof. înv primar Ioana Moiş
Şcoala Gimnazială ”Dr. Ilie Lazăr” Giuleşti, jud. Maramureş

Pedagogia modernă susţine şi recomandă utilizarea metodelor activ-participative, ca adevărate pârghii nu numai de educaţie, ci şi de socializare. În acest sens Jean Piaget (1972) arată că trecerea la metodele active a reprezentat o necesitate educativă obiectivă, apărută ca reacţie în special la progresele de ordin economic, tehnic, ştiinţific ale societăţilor.
Semnificaţia globală a metodelor active poate fi exprimată succint prin următoarele idei:
-Accentul pe finalităţi educaţionale;
-Statutul elevului de coparticipant activ în actul didactic;
-Relaţii democratice cadru didactic-elev;
-Structura flexibilă a conţinuturilor învăţării;
-Orientarea spre educaţia permanentă.
În continuare mă voi opri asupra câtorva metode active pe care le voi dezvolta.
1. MOZAICUL
Această metodă presupune următoarele etape:
– împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare, numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere:
– prezentarea succintă a subiectului tratat;
– explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere;
– regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup ş.a.m.d.;
– învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles, colegilor din grupul lor original;
– revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri;
– trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa.(vezi ANEXA)
2. OCHII ŞI URECHILE
Se împarte clasa în două grupe. După cum spune şi numele metodei, una din grupe constituie ,, ochii”, iar cealaltă ,,urechile”. Se introduce un text nou, pe care ,,ochii” trebuie să-l citească la prima vedere, implicând toţi membrii grupei. În acest timp ,,urechile” ascultă cu mare atenţie, pentru ca apoi să poată formula întrebări în legătură cu textul audiat ,,ochii” au voie să consulte textul ca să răspundă la întrebări.
Exemplu: Se dă textul,împărţit pe fragmente, după numărul membrilor ,,ochilor”.
1. Stai cuminte şi o să-ţi spună bunica o poveste cu un pui de găină care a fost neascultător ca tine.
2. Puişorul voia să se ducă în crâng, măcar că i-a spus mama, de mai multe ori, să nu plece din curte, să nu se ducă în crâng, căci acolo e vulpea nemiloasă.
3. Dar puiul n-a vrut să ţină seama de sfaturile mamei şi a pornit legănându-se pe picioare haihui, ca un copil care nu e cuminte.ş. a.m.d. (fragment)