5 Iunie “Ziua Mondială a Mediului”


Autor: înv. Ţentea Maria
Școala Gimnazială Săcel, Maramureş

În fiecare an, la 5 Iunie, pe întreg globul pământesc, se sărbătoreşte ” Ziua Mondială a Mediului”. În acest an tema stabilită de Organizaţia Naţiunilor Unite este “Deşertul si deşertificarea”, iar sloganul, “NU LĂSAŢI PAMÂNTUL SĂ SE TRANSFORME ÎN DEŞERT“- temă stabilită în relaţie directă cu schimbările climatice şi încălzirea globală.
Ziua Mondialaă a Mediului (Ecologiei) – 5 Iunie – a fost instituită în 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei “Ecologia Umană” de la Stockholm şi reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Naţiunilor Unite (UNEP).
Această zi se sărbătoreşte în data de 5 iunie a fiecărui an şi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile nonguvernamentale, întreprinzatori, industriaşi, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atraga atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu.
Mondializarea s-a extins asupra întregii planete, aducând beneficii pentru jumătate din populaţie. Cealaltă jumatate continuă sa supravieţuiască cu doi dolari pe zi şi neavând probabil şansa de a se bucura de o cană de apă curată. Noi trebuie să facem în aşa fel, ca mondializarea să devină benefică pentru toata lumea, nu doar pentru unii oameni.
Manifestările dedicate Zilei Mondiale a Mediului se înscriu în efortul comun de transmitere către generaţiile viitoare a unui mediu curat şi sănătos, cu respectarea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, ecologică şi socială, constituind un exemplu activ de colaborare între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi societatea civilă, pentru ca, în final, să poată oferi o imagine favorabilă şi celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene, unde protecţia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale.
Ziua Mondială a Protecţiei Mediului, se înscrie în efortul comun de a promova dezvoltarea durabilă a oraşelor. În agenda evenimentelor sunt incluse activităţi care ar contribui la promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile a vieţii umane în centrele urbane în scopul asigurării unui viitor prosper şi sigur din punct de vedere ecologic.
Ziua Mediului este o sărbătoare a tuturor cetăţenilor indiferent de ţară, rasă sau de altă natură. Poate fi marcată pe mai multe căi şi anume: parade ale bicicliștilor, raliuri stradale, concerte ecologice, concursuri şcolare de eseuri şi postere, plantare a arborilor, eforturi de reciclare, campanii de colectare a deşeurilor şi multe altele. Acest eveniment este utilizat pentru a atrage atenţia populaţiei asupra problemelor de mediu existente pe plan local, naţional şi regional.
Spaţiile verzi din oraşe, grădinile şi parcurile sunt adevărate refugii pentru mulţi dintre noi. Ceea ce facem în direcţia protejării acestora facem, în primul rând, pentru noi, pentru sănătatea noastră şi a generaţiilor care ne vor urma.
Este important a sadi în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii, conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei.