Studiu de specialitate – Rolul familiei în dezvoltarea socio-emoţională a adolescentului


Autor: prof. Necula Crina
Şcoala Gimnazială ”Nicolae Efrimescu” Săgeata

Succesul academic şi adaptarea socială sunt cele două aspecte care-i interesează pe părinţi şi pe profesori, atât în cadrul şcolii, cât şi în afara acesteia. Asupra celor două aspecte amintite mai sus, un impact deosebit îl are viaţa emoţională a individului. Astfel, în ultimii ani, inteligenţa emoţională a devenit un subiect de cercetare în domeniul educaţiei, psihologiei, resurselor umane. Goleman susţine că dezvoltarea aptitudinilor emoţionale ale elevilor este la fel de vitală ca dezvoltarea abilităţilor lor cognitive, astfel că inteligenţa emoţională este un concept la fel de important ca mult mai familiarul IQ. Mai mult, studiile recente au demonstrat faptul că inteligenţa emoţională prezice aproximativ 80% din succesul unei persoane în viaţă.
Leon Payne în anul 1985 a formulat pentru prima dată o definiţie a termenului de inteligenţă emoţională – „inteligenţa emoţională implică o relaţionare creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă”
Inteligenţa emoţională este o „formă de inteligenţă care implică abilitatea monitorizării sentimentelor, emoţiilor proprii şi ale altora, facilitează discriminarea dintre acestea şi foloseşte informaţia pentru a controla unele situaţii sau acţiuni” (Salovey şi Mayer, 1990). Ea este aptitudinea identificării şi gestionării eficiente a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familei, educaţie etc.) finalitatea constând în atingerea scopurilor, cu un minim de conflicte inter şi intrapersonale.
Inteligenţa emoţională cuprinde patru tipuri de abilităţi: perceperea emoţiilor, utilizarea, înţelegerea şi gestionarea lor. Emoţiile sunt o sursă de informaţie care ne ajută să ne descurcăm în mediul social.
Prima şcoală a emoţiilor este familia.Aici, copilul învaţă să recunoască emoţiile proprii, cât şi atitudinea celorlalţi la emoţii.
Perioada de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şă cognitiv este perioada preşcolară. Conştientizarea emoţiilor reprezintă abilitatea de bază pentru achiziţionarea celorlalte componente. Interacţiunile sociale îi ajută pe copii să îşi gestioneze emoţiile şi să înveţe despre ele.
O altă perioadă cu transformări în cele trei planuri este adolescenţa. În această perioadă, copiii învaţă să asculte cu atenţie, să înterpreteze limbajul nonverbal al corpului şi al tonului vocii, dezvoltarea unor aptitudini emoţionale care-i pot asigura viitorului adult un echilibru între raţiune, gândire şi emoţii. (fragment)