Studiu de specialitate – Pedagogia expresiei literare în cadrul orelor de limba şi literatura română în ciclul primar


Autor: prof. înv. primar Popescu Viorel
Şcoala Gimnazială Padeș/Apa-Neagră

O componentă de seamă a realizării unitare a celor două obiective fundamentale ale citirii, respectiv înţelegerea mesajului şi însuşirea tehnicilor de activitate cu cartea, o constituie capacitatea cititorului de a înţelege şi apoi de a folosi corect şi creator achiziţiile de vocabular. Pe de o parte, un text nu poate fi înţeles fără pătrunderea semnificaţiei fiecărui cuvânt, în special a celor noi, precum şi a celor care au sens figurat. Pe de altă parte, capacitatea de a descifra sensul unor cuvinte noi, de a înţelege şi trăi semnificaţia lor prin forţe proprii devine absolut indispensabilă pentru cititorul de orice vârstă.
Activitatea cu vocabularul se desfăşoară pe parcursul întregului demers al receptării mesajului scris, în mod deosebit cu prilejul analizei textului pe diferite unităţi. Această activitate poate fi integrată în procesul de analiză, mai ales a formei unei creaţii, a mijloacelor artistice prin care textul respectiv comunică mesajul cu multiplele lui valenţe, determinând în conştiinţa cititorului anumite atitudini. O asemenea activitate ar putea constitui un început bun de familiarizare a elevilor cu metodologia analizei literare atât de necesară în clasele mari, mai ales în studiul literaturii, precum şi în literatura particulară.
Această activitate este deosebit de importantă şi ea răspunde unei sarcini majore care revine studiului limbii române, îndeosebi în primele clase: precizarea, îmbogăţirea, diversificarea vocabularului elevilor, însuşirea resurselor expresive ale limbii, formarea deprinderilor de exprimare corectă, condiţii esenţiale pentru întreaga activitate de învăţare. Cu cât elevul dispune de un registru lexical bogat şi nuanţat şi stăpâneşte modalităţile literare de exprimare cu atât el va putea mai bine să-şi exprime ideile şi sentimentele sale.
În mod insistent trebuie să se urmărească activizarea vocabularului, adică trecerea cuvintelor şi expresiilor noi, învăţate, în vocabularul activ al elevului. Nu se poate concepe dezvoltarea limbajului copilului dacă cuvintele şi expresiile întâlnite pentru prima dată de către copii rămân doar înregistrate în carnetul vocabular. Elevul trebuie pus în situaţia de a transfera aceste achiziţii lexicale în creaţiile sale personale.
Odată cu însuşirea cuvintelor şi a expresiilor noi, copiii trebuie ajutaţi să pătrundă sensul ideilor exprimate prin cuvinte. În acest scop, ei trebuie orientaţi să opereze cu diferite sensuri ale aceluiaşi cuvânt şi să găsească cuvinte diferite pentru exprimarea aceleiaşi idei.
Prin aceste exerciţii, fiecare elev va fi solicitat să încerce integrarea noilor cuvinte şi expresii în fondul lui lexical şi să probeze această integrare prin construcţii proprii de exprimare verbală. Asemenea activităţi îi stimulează pe elevi în însuşirea resurselor limbii, le formează capacităţile de combinare a cuvintelor în vederea exprimării cât mai precise şi mai nuanţate a gândurilor şi sentimentelor.
Elevii vor fi sprijiniţi să descopere elementele care conferă frumuseţea formei unui text literar – epitete, metafore, comparaţii, forţa de vizualizare, de plasticizare a cuvintelor, puterea de evocare a faptelor şi evenimentelor, de personificare, încărcătura lor emoţională, capacitatea acestora de a ne transpune în situaţiile înfăţişate de autor. (fragment)