Studiu de specialitate – Modalități de pregătire a elevilor pentru examenele naționale


Autor: prof. Ciprian Ghişe
Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” – Braşov

În anii terminali, activitatea de evaluare a elevului vizează în egală măsură progresul şcolar şi pregătirea pentru examen. Pentru aceasta, este necesar ca profesorul să aibă în vedere:
Pregătirea cognitivă şi afectivă a elevilor pentru susţinerea unui examen.
Proiectarea unor teste de tipul celor propuse la examenele anterioare.
Proiectarea unor teste conţinând variate tipuri de itemi.
Aplicarea sistematică pe parcursul anului şcolar a tipurilor de teste menţionate anterior.
Analiza sistematică a rezultatelor obţinute.
Folosirea unor teste de autoevaluare ca o modalitate de conştientizare a elevului asupra progreselor sale şcolare.
Prezint în continuare câteva sugestii destinate orientării activitatăţii profesorului, astfel încât acesta să-i ajute pe elevi să rezolve diferite tipuri de probleme:
-le dau elevilor să exerseze rezolvarea a diferite tipuri de teste, cu tipuri variate de itemi. Pe parcursul clasei a VIII-a este necesar ca la capătul unei unităţi de învăţare, ca şi la sfârşit de capitol, elevii să fie verificaţi printr-un test cuprinzând itemi standard în forme variate.

-analizez în mod continuu în clasă greşelile elevilor. Comentez aceste greşeli, atenţionez asupra condiţiilor de apariţie a lor şi asupra căilor de remediere.
-folosesc forme variate de exprimare pentru a reda o anumită sintagmă sau un anumit concept.
-folosesc metoda observării sistematice pe o perioadă mai mare de timp pentru a impulsiona activitatea elevilor.
-încurajez elevii să vorbească despre activitatea pe care o desfăşoară. Îi întreb de ce au luat o anumită decizie în rezolvare. Adresez întrebări care să-i facă să gândească, să prezinte un raţionament. În acest mod pot descoperi unde s-a produs neînţelegerea.
-toate aspectele legate de limbaj şi de vocabular sunt esenţiale pentru succesul elevului la teste.
-în activitatea de rezolvare a unei probleme, elevii trebuie să recunoască simbolurile, să relaţioneze aceste simboluri cu imagini şi cuvinte. Ei trebuie să înţeleagă conţinutul unui test adresat lor indiferent de forma în care este prezentat.
-adesea elevii nu realizează că materialul din test este similar celui întâlnit în activitatea la clasă. Este important să fie conştientizată ideea că aceleaşiexerciţii şi probleme pot apărea în diferite forme.
-terminologia utilizată în diferite teste standard poate fi diferită de cea utilizată în mod curent în clasă. Utilizez cât mai frecvent denumiri şi / sau definiţii echivalente.
-unele confuzii pot fi generate de utilizarea unor cuvinte cu sensuri multiple sau cu sensuri diferite în cotidian faţă de sensul matematic. Identific şi evidenţiezsituaţiile respective.
-apariţia unui enunţ formulat ambiguu poate avea consecinţe nefaste pentru un elev aflat în emoţiile unui examen. Pentru a preîntâmpina această situaţie: (fragment)