Parteneriatul educațional: familie – școală – comunitate ,,Dăruind, veți dobândi!”


Autor: prof. coordonator proiect Benchea Claudia
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Bacău

,,Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii.” (N. Iorga)

Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a personalităţii, realizat de o echipa didactică, însă parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare care vine în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ.
Parteneriatul educaţional presupune o unitate de cerinţe, de opţiuni, de decizii şi de acţiuni educative între factorii educaţionali. In articolul ,,Despre parteneriatul educațional”, Ionela Petrosel clasifică factorii parteneriatului educațional în trei categorii:
– instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate;
– agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.);
– membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.).
Abordarea parteneriatului şcoală, familie şi societate presupune construirea unor relaţii pozitive între cele trei mari „instituţii” și atrage după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia, dar ceea ce e important e că toate sunt direcţionate şi canalizate asupra ELEVULUI.
Termenul de ”parteneriat” presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor obiective comune. Astfel, orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor componente ale parteneriatului. Prin intermediul proiectelor de parteneriat educaţional se urmărește întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate. Prin creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor educaţionali, se oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului.

Iniţierea unui proiect de parteneriat educaţional între Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Școala „Spiru Haret”, Bacău și Asociația „Dă mai departe 2010”, pe parcursul anului școlar 2014-2015, a avut un impact major atât în rândul elevilor, cât şi pentru toţi factorii implicaţi: şcoală, familie, comunitate. (fragment)

Publicitate