O carte „altfel”


Autor: prof. Benchea Claudia
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, Bacău

„O carte este un cadou pe care îl poți deschide mereu.” Garrison Keillor

Cartea ne încântă privirea, sufletul și imaginația prin stil și calitate. Dincolo de coperte, o carte este un univers care ni se descoperă permanent, într-o manieră unică.
Rolul activităților extracurriculare constă în îmbunătățirea performanței școlare, iar activitatea la catedră, în prisma disciplinei pe care o predau (limba şi literatura română), mă determină să mă confrunt, tot mai des, cu un interes scăzut pentru lectură. Stimularea plăcerii de a citi, utilizarea corectă a limbii române şi formarea deprinderilor de judecată estetică, îmi ghidează activitatea didactică. Pentru a evidenţia aportul benefic al cititului pentru dezvoltarea personalităţii umane, mi-am propus să desfășor anul acesta o varietate de activităţi prin care elevii din cadrul instituţiei noastre, să fie stimulați să citescă.
În cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, activitatea O carte „altfel”, are ca scop promovarea, într-un cadru mai puțin formal, a beneficiilor cititului prin abordarea neconvențională a actului lecturii. Și pentru că adevarata valoare a unei cărți nu este dată de prețul ei, ci de folosul pe care-l aduce, „biblioteca vie” este metoda aleasă pentru această activitate.
Biblioteca Vie este asemenea unei biblioteci obişnuite, în care cititorii interesaţi împrumută cărţi pentru o perioadă limitată de timp (30 minute), le citesc şi le returnează bibliotecarului, pentru a fi răsfoite de următorii cititori interesaţi. Sunt două diferenţe majore însă: cărţile sunt persoane, iar citirea lor presupune dialogul cititorului cu acestea.
Cărțile din biblioteca vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă sau se pot confrunta cu prejudecăți sau stereotipuri (de gen, vârstă, educație, meserie, etnie, rasă, religie etc.) și care ar putea fi victime ale discriminării sau excluderii sociale, sau pot fi oameni cu povești care ar da cititorului o experiență unică de învățare.”
Astfel, biblioteca nu este numai un loc al cărților, ci devine un loc de întâlnire între diferitele forme ale culturii. Cartea aleasă pentru lectură nu are pagini, dar are glas, experiență și…suflet.
Ideea s-a născut din dorința de a găsi soluții și strategii la rezultatele interpretării chestionarelor privind „atitudinea față de lectură”, aplicate elevilor pe parcursul lunii noiembrie. Prin intermediul acestei metode specifică educației nonformale, Biblioteca Vie, elevii au posibilitatea, într-un timp relativ scurt, să citească diferite cărți, în funcție de preferințe, însă se pot informa și din alte domenii de activitate, actuale pentru a le cunoaște povestea.
Interacțiunea cu o „cartea vie” marchează, lasă amprente în sufletul și mintea cititorului. Cuvintele nescrise, dar rostite și trăite, hrănesc sufletul și mintea, umplu golurile, însă necesită capacitate de ascultare și disponibilitate.
„Omul este o carte unică. Nu se lasă prinsă în mâna și răsfoită de către oricine. El este autorul care se deschide și se lasă citit în fața cui dorește, arată paginile pe care le dorește, când dorește. El spune și se auto-comentează. Iar aceste cărți, se știe… sunt toate diverse, fiecare scrise într-un singur exemplar. Aceste documente umane își arată secretul lor doar în fața acelora care stau în fața lor în liniște și cu modestie….”
În ziua de azi, elevii au tendința de a renunța cu ușurință la carte și la lectura propriu-zisă, în favoarea internetului, a filmelor sau a jocurilor pe calculator. Dacă o carte bună are darul de a oferi cititorilor o serie de trăiri și emoții, care culminează cu o stare generală de satisfacție, în cadrul acestei activități, elevii au posibilitatea să lectureze cărți vii, să le cunoască și să le descopere povestea de succes.

Aceste cunoștințe le facilitează dialogul și, de multe ori, îi ajută în luarea unor decizii.
Conştienţi de faptul că actul lecturii înseamnă cunoaşterea de sine și dezvoltare personală, această experiență îi ajută să-și descopere talentele, să se confrunte cu propriile prejudecăți, dar și să găsescă răspunsuri la întrebările nerostite sau soluții creative pentru obiective ce par imposibil de realizat.
Te așteptăm să citești o carte „altfel”!
Și tu poți deveni o „carte vie”! Ți-ai ales TITLUL??