O altfel de matematică


Autor: prof. Istrăţa Andreea Miheala
Şcoala Gimnazială Cerăt, Dolj

Matematica este în general definită ca știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, matematica este investigarea structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală.
Matematica este o ştiinţă, bine conturată şi cu o vastă tradiţie, dar nu există o definiţie completă a sa, aşa cum nici despre poezie nu se poate spune exact ce este. Deseori se crede că matematica este o știintă „uscată”, iar matematicienii sunt, de regulă, serioși și fară simţul umorului.
Prin acest articol vă prezint o serie de activităţi care se pot folosi la ora de matematică cu scopul de a ajuta la înţelegerea cu mai multă ușurinţă a noţiunilor de matematică, având în vedere că o parte din elevii de gimnaziu şi de liceu sunt speriaţi de această materie.
Eu am folosit aceste metode si am observant că elevii au fost mult mai antrenanţi în rezolvarea diverselor sarcini întâlnite la ora de geometrie.
Pentru a forma în rândul elevilor mei abilităţi matematice, cu ajutorul unui suport intuitiv ușor de manevrat și mai ales de procurat am cerut, la ora de geometrie, la tema liniilor importante în triunghi, ca fiecare copil să decupeze din hârtie un triunghi ascuţit, iar apoi să construiască înălţimile, bisectoarele și medianele triunghiului doar prin îndoirea figurii confecţionată anterior. Apoi l-am cerut elevilor să formuleze observaţii în legătură cu figura formată. Cu ajutorul acestor activităti s-au verificat practic proprietăţiile liniilor importante în triunghi în urma unui raţionament matematic.
La ora în care am studiat patrulaterele, am pus elevii să decupeze din hârtie un pătrat, un paraleleogram și un romb. Prin îndoirea hârtiei copii au reușit să realizeze: că diagonalele pătratului sunt axe de simetrie, diagonalele pătratului sunt bisectoarele unghiurilor, paralelogramul are centru de simetrie iar diagonalele rombului sunt axe de simetrie.
La fel de util pentru dezvoltarea raţionamentului matematic a fost și folosire materialului didactic intuitiv ușor de manevrat și procurat în cadrul probelor de evaluare. Aceste activităţi se poate folosi la fel de bine și în cadrul orelor de algebră.
Bibliografie: CT. Dan, ST. Chiosa, Didactica matematicii, Ed. Univ. Craiova, 2008