Metode activ – participative de predare – învăţare – utilizarea şi aplicarea lor în învăţământul special


Autor: prof. înv. primar Popa Cristiana
Şcoala Profesională Specială Craiova, Dolj

Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea şi abstractizarea lor.
Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg.
Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului, în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească ulterior. De aceea, pe parcursul articolului, vom trasa succint prezentarea unor metode de predare activ – participative.

Învăţarea interactiv-creativă: pune accent pe învăţarea prin cercetare –descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat şi mai ales pe gândire şi imaginaţie creatoare. Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să stimuleze potenţialul creativ al fiecărui elev în parte. În cazul copiilor cu CES, profesorul trebuie să lucreze individual, adaptând cerinţele la nivelul fiecăruia.
Metoda învăţării reciproce –este o strategie de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev-elev. Această metodă dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă. În cazul copiilor cu CES, aceştia trebuie să relateze în manieră proprie şi într –o succesiune logică evenimentele şi ideile principale dintr-o poveste.
Metoda Mozaicul – este o strategie bazată pe învăţarea în echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate celorlalţi colegi. Strategia Mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare, vorbire, cooperare, gândire creativă. În cazul copiilor cu CES, aceştia trebuie să răspundă fiecare în parte la câte o întrebare din cadrul unei teme comune, iar la final pe baza răspunsurilor, se vor afla şi asimila informaţii utile despre tema respectivă. (fragment)