Drumeţia cu scop şi conţinut geografic


Autor: prof. înv. primar Zamfir Nicoleta
Liceul Teoretic “D. Zamfirescu” Odobeşti

Drumeţia reprezintă forma de deplasare de scurtă durată pe distanţe mici, pe jos care se desfăşoară în orizontul local. Importanţa ei constă în aceea că învăţătorul dirijează observaţiile copiilor asupra comportamentelor mediului înconjurător, făcându-i să urmărească cu interes poziţia, evoluţia şi diversitatea sau specificul acestora, legăturile cauzale dintre ele. Astfel, aici, „la faţa locului”, elevul îndrumat de învăţător va trece treptat de la intuiţia empirică a lumii înconjurătoare pe care o vede de la naştere, la cea ştiinţifică pe care o observă, că are o anumită dezvoltare şi ordine în natură şi societate.
Drumetiile ca şi vizitele şi excursiile se organizează cu răspundere după o planificare tematică, precizându-se foarte clar şi concret scopul propus, precum şi alegerea perioadei de desfăşurare.
Drumeţia introductivă sau preliminară se organizează înainte sau la începutul unor teme sau capitole şi urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor, trezirea interesului lor faţă de conţinutul sau fondul de probleme ce urmează a fi studiate. De exemplu, la predarea-învăţarea subcapitolului: „Ape curgătoare şi stătătoare”, se organizează anticipat o drumeţie în orizontul local la râul sau pârâul care curge prin preajma localităţii natale.
1. Se stabileşte traseul (itinerariul) care să cuprindă numeroase elemente geografice de observat atât ale temei ce urmează a fi învăţată (apele curgătoare şi stătătoare), cât şi a celei parcurse anterior de exemplu la formele de relief (câmpie, movila, deal, depresiune, dună, munte etc.), pentru a fi recunoscute de elevi în scopul consolidării reprezentărilor şi noţiunilor studiate.
2. Ca obiective urmărite sunt: reactualizarea informaţiei despre formele de relief: dealul, câmpia, valea râului, obiective de ordin hidrografic: izvor, pârâu, râu, malurile râului (drept, stâng) şi aflarea lor, adâncimea, lăţimea, viteza de scurgere, afluent, confluenta, straturi de roci permeabile prin care pătrunde apa cu uşurinţă (nisip şi pietriş) şi roci impermeabile (argilă, argila lutoasă) prin care se infiltreaza foarte greu.
3. Documentarea asupra traseului şi a obiectivelor de urmărit este necesară pentru a oferi explicaţia ştiinţifică de la faţa locului, a selecta unele informaţii de la localnicii care posedă terenuri agricole în preajma râurilor cu privire la creşterile de nivel şi posibile inundaţii, importanţa economice (pentru industrie, agricultura, pescuit etc.).
4. Desfăşurarea activităţii în drumeţie se va face la sfârşit de săptămână pentru a avea suficient timp la dispoziţie şi pentru a se îmbina în mod plăcut activitatea de lucru cu cea de agrement, de recreere, într-un cuvânt, de a se realiza o ambianţă atractivă pentru copii.
Se prezintă elevilor harta fizică a judeţului şi a României format mic pliant (pe care trebuie s-o avem la noi), unde se identifică elementele avute în studiu, respectiv – râurile reprezentate prin linia şerpuită de culoare albastră – semnul convenţional al apelor, izvoarele acestora din formele de relief amintite. (fragment)