Învăţarea bazată pe studiu de caz


Autor: prof. înv. primar Burdeţi Oniţa
Şcoala Gimnazială Cepari, Bistriţa-Năsăud

,,De la natură aştept, de la oameni pretind, iar mie îmi impun.” (Dumitru Salade)
Învăţarea bazată pe studiu de caz este o metodă care declanşează o situaţie problematică şi implică activ şi interactiv elevii în luarea de decizii în conformitate cu propriul sistem de valori, pe baza mecanismului de acceptare-respingere. Analizarea şi soluţionarea cazului se realizează frontal, pe grupe sau individual.
Cazul este o situaţie-problemă reală sau imginară din realitate, valorificată în cadrul activităţilor colective ale elevilor şi soluţionată prin formularea de către aceştia a noi concluzii, recomandări, reguli etc. El poate fi pozitiv, negativ, contradictoriu, prezentat oral sau în scris, frontal sau pe grupe de elevi.
Instruirea este cu atât mai formativă cu cât se bazează mai mult pe iniţiativa elevilor, cu cât răspunde mai bine intereselor de cunoaştere ale acestora. În folosirea metodei putem delimita mai multe momente succcesive:
a) Alegerea, prezentarea şi înţelegerea cazului, a situaţiei-problemă;
b) Analiza, cercetarea cazului, a situaţiei-problemă; reprezintă momentul principal al metodei care presupune reflectare personală asupra cazului, documentare în funcţie de natura cazului şi realizarea de interpretări, analize, generalizări etc.
c) Adoptarea soluţiei (deciziei); moment al cărui rezultat depinde de experienţa de cunoaştere a elevilor şi de competenţele disciplinare. Dacă există mai multe variante de rezolvare a situaţiei-problemă datorită cazului analizat pe grupe de elevi, concluziile grupelor sunt supuse în continuare analizei frontale cu toţi elevii. Cristalizarea soluţiei se obţine treptat printr-un schimb reciproc de opinii, confruntări, contraziceri.
Conform studiului lui Ausubel şi Robinson (1981), motivaţia realizărilor din mediul şcolar are cel puţin trei componente: impulsul cognitiv-nevoia de a şti; afirmarea puternică a eului-dorinţa de amplificare a propriului prestigiu şi a statusului personal; nevoia de afiliere.
Învăţarea bazată pe studiu de caz este o metodă didactică activă deoarece:-îi implică pe elevi în activitate, reuşind să apropie şcoala de viaţă;
– îi pune pe elevi în realizarea de demersuri inductive şi deductive, în dobândirea şi descoperirea noului;
-îi ajută pe elevi să se implice cu rezultate bune în analiza şi înţelegerea altor cazuri;
-determină eleviii să cerceteze, să culeagă informaţii pe cele mai diverse căi;
-determină elevii să adopte atitudine critică şi spirit critic faţă de diferite variante de soluţionarea cazului;
-presupune dezbateri colective şi participarea tuturor elevilor la dezbaterea şi soluţionarea cazului.
Exemple de tipuri de cazuri: o situaţie particulară şi evoluţia sa în timp, un eveniment semnificativ sau un eveniment problematic, o persoana aflată într-o anumită situaţie etc.
Studiu de caz:Disciplina TIC- relatări scurte sau povestiri în imagini pe teme specifice, ex. analiza consecinţelor abuzului utilizării computerului asupra sănătăţii şi asupra relaţiilor cu cei din jur. Copiii pot valorifica experienţe personale şi îşi pot dezvolta abilităţile de analizare a unor situaţii reale din viaţa de zi cu zi.