Studiu de specialitate privind importanţa studierii lecturii în învăţământul primar


Autor: prof. înv. primar Nicolae Florina-Ramona
Şcoala Gimnazială Dragodana, jud. Dâmboviţa

Pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt de cultură, cartea aduce celui care o citeşte, prilejuri neaşteptate de trăiri spirituale, de reflecţie, de introspecţie, contribuind la modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului.
1. De ce?
Cu toată concurenţa televizorului şi a calculatorului, cartea ar trebui să rămână una dintre constantele vieţii nostre, lectura rămânând una dintre cele mai educative şi mai răspândite activităţi intructiv-educative. Cu cât trezim mai repede în sufletul copilului dorinţa de a citi şi altceva dacât manualul, cu atât mai importante sunt efectele lecturii asupra limbajului, comunicării, comportamentului, socializării şi acumulării unei culturi generale complexe şi durabile. Cartea ar trebui să devină prietenul nedespărţit al copilului, căci ea îl va ajuta să parcurgă căile cunoaşterii.
Mulţi dintre eroii cărţilor citite devin modele pentru copilul curios, care sintetizează binele şi răul şi alege personajele pozitive cu care ar dori să semene. Personajele negative conturează în mintea copiilor modele negative pe care aceştia le critică şi le resping. Cum spunea Rabelais, “copilul este un foc care trebuie aprins şi nu un pahar care trebuie umplut”. Noi trebuie să deţinem capacitatea de a prezenta elevilor noştri cartea ca pe un obiectiv care merită să fie cucerit.
2. Cum?
Orientarea elevilor spre cartea citită trebuie făcută în funcţie de vârsta, de particularităţile individuale ale fiecăruia şi de nivelul la care şi-au însuşit cititul. Unui elev de clasa I ar trebui să i se recomande cărţi cu poezii pentru copii, cu litere asemănătoare cu cele din abecedar ca mărime, cu ilustraţii adecvate care să îl ajute să înţeleagă mai bine contextul.
Unui elev cu tendinţe de nepăsare faţă da lumea vie, i se recomandă lecturi cu personaje din lumea necuvântătoarelor, pentru a înţelege că orice fiinţă are trăiri, dureri, sentimente şi de aceea merită ocrotită. Unui elev care citeşte mai greu şi nu conştientizează ceea ce a citit, I se vor recomanda lecturi scurte, care să-l mobilizeze să citească din ce în ce mai bine. Sunt numeroase activităţile extracurriculare care le pot trezi elevilor interesul pentru lectură. Trebuie început cu prezentarea bibliotecilor la care pot avea acces mai uşor: biblioteca şcolii şi biblioteca municipală. (fragment)