Studiu de specialitate – Importanţa literaturii pentru copii în procesul instructiv-educativ din învăţământul preşcolar


Autor: prof. Fota Anca
Grădinița cu PP ”Căsuța cu Povești” Craiova

Literatura, ca artă a cuvântului ocupă un loc important în educaţia intelectuală, estetică, morală. Spre deosebire de muzică sau arte plastice ea foloseşte în activitatea de creaţie – cuvântul.
Literatura naţională îşi justifică existenţa şi îşi afirmă prezenţa în sfera culturii şi literaturii universale prin gradul de intensitate cu care reflectă ceea ce este propriu, caracteristic naţiunii căreia îi aparţine.
Referitor la literatura română, Mihai Eminescu scria într-un articol publicat în „Timpul” la 8 mai 1880: „O adevărată literatură trainică, menită să placă nouă să placă nouă şi să fie originală pentru alţii, nu se poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru, pe tradiţiile, obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui. Tot ce-aţi produce în afară de geniul lui într-adevăr naţional, nu va avea valoare şi trăinicie, nici pentru noi, nici pentru străinătate”.
Literatura pentru copii constituie un domeniu al creaţiei literare şi se supune normelor estetice ale acestuia.Primul fond al literaturii pentru copii îl formează producţiile folclorice: basme, legende, balade, snoave care au circulat pe cale orală, din generaţie în generaţie.
Până în secolul al XVII-lea niciun autor nu a scris în mod special literatură destinată copiilor. Publicarea de către Charles Perrault a primei culegeri de basme pentru copii, „Poveşti sau basme de odinioară cu morală” în 1697 a fost privită, la început, cu rezervă, apoi cu entuziasm. Dar după acest strălucit început a urmat o nouă pauză, de peste un secol. Aceasta s-a datorat faptului că se cunoşteau prea puţine lucruri în legătură cu psihologia copilului, cu posibilităţile acestuia de înţelegere, cu preferinţele sale literare.
Când psihologii au reuşit să caracterizeze vârsta copilăriei, să numească particularităţile proceselor psihice pe stadii de dezvoltare, s-a deschis drum larg creării unei literaturi scrise anume pentru copii.
Parte integrantă a literaturii naţionale, literatura pentru copii cuprinde „totalitatea creaţiilor care, prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul realizării artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu cititorii lor”.
Pentru a fi receptată corespunzător, literatura pentru copii trebuie să pătrundă universul propriu de cunoaştere al copilului, năzuinţele şi aspiraţiile sale, să dispună de un nesecat izvor de exemple care să trezească în copii dorinţa de a fi mai buni, mai drepţi, mai comunicativi. Ea cuprinde „totalitatea operelor literare accesibile micilor cititori, fie că au fost sau nu scrise pentru ei” (fragment)