Regulile și rostul lor în managementul clasei


Autor: prof. înv. primar Gogonel Florentina Alina
Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău

Un management eficient al situațiilor școlare presupune prezența regulilor. În acest sens, Kenneth Moore scria: ,,Elevii au nevoie și vor reguli. Ei vor să știe ce se așteaptă de la ei și de ce. Profesorii care încearcă să evite fixarea unor reguli și a unei structuri, vor descoperi adesea că rezultatul este haosul, mai ales când se ocupă de copiii mici”.
Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii; ele pot funcționa în favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea, obligându-l să recurgă la acte care țin de sfera puterii. Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează, în același timp, ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament dezirabil, dar și corelativul negativ al acestuia, comportamentul indezirabil.
Cercetările de teren demonstrează că un număr prea mare de reguli atestă o situație anomică, explozivă, uneori generată tocmai de numărul exagerat de mare al acestora (avem în vedere mai ales regulile cu un caracter punitiv). Concluziile ar fi următoarele:
-numărul măsurilor disciplinare trebuie să fie minim;
-un număr prea mare de reguli produce frecvent efecte contrare celor scontate;
-regulile în sine nu induc o influență definitorie în clasă; de aceea, în administrarea unei situații tensionate, ele trebuie să intre în rezonanță cu alți factori ai situației respective.
Regulile care guvernează situația ,,normală” dintr-o sală de clasă trebuie să satisfacă următoarele criterii: relevanța, proprietatea de a fi semnificative, pozitivitatea. Pentru a fi relevante, regulile trebuie să evite extremele: să nu fie nici atât de generale încât să nu se potrivească nici unei situații reale, dar nici atât de specifice încât fiecare lecție nouă să reclame alte reguli. Relevanța presupune o anumită ierarhie a regulilor, prezența unei compatibilități între acestea, precum și o relativă flexibilitate în interiorul ierarhiei respective.
Elevii acceptă mai ușor regulile al căror sens este transparent. Transparența se obține fie prin negocierea regulii aflate în discuție, subliniindu-se astfel necesitatea, fie prin clarificarea faptului că ea este impusă chiar de îndeplinirea unei anumite sarcini școlare (cu alte cuvinte, este impusă de situație).
Chiar în situația în care regulile țin de o instanță superioară, oarecum abstractă pentru elevi (Ministerul Educației Naționale, inspectorat școlar, direcțiunea școlii), se impune clarificarea acelor factori care au condus la apariția regulii.  (fragment)