Studiu de specialitate – Ornitofauna municipiului Târgu-Jiu


Autor: prof. Gabriela-Cristina Stan
Liceul Tehnologic Bârseşti, Târgu-Jiu, Gorj

Situat în centrul Olteniei de Nord, la o altitudine de aproximativ 210-230 m faţă de nivelul mării, în zona geografică a Subcarpaţilor Getici, pe ambele maluri ale Jiului, Municipiul Târgu-Jiu, este gazda unui număr relativ mare de specii de păsări.
Studiile efectuate, mi-au permis identificarea mai multor specii de păsări, dintre care am ales spre enumerare şi descriere pe cele ce urmează.
1.Mierla (Turdus merula) – este o specie sedentară, cu o lungime a corpului de circa 27 cm, întâlnită frecvent în parcurile publice, pădurile joase şi zăvoaiele apelor. Masculul este negru, cu ciocul galben, iar femela este cafeniu-închis cu striaţiuni pe piept şi ciocul brun.Este e specie monogamă, care se împerechează pe viaţă. Femela depune 4-7 ouă, în cuiburi construite în copaci, tufişuri sau scorburi.
2.Pânţăruşul (Troglodytes troglodytes) – este o specie sedentară, frecventă în parcuri publice şi locuri împădurite. Are lungimeade doar 10 cm, penajul cafeniu-roşcat cu striaţiuni mai întunecate, sprânceana alb-gălbuie, iar coada scurtă şi adesea ţinută în sus. Femela depune 5-7 ouă în cuiburi construite pe sol, la baza arbuştilor, mai rar în arbori sau arbuşti.
3.Rândunica (Hirundo rustica) – este oaspete de vară, fiind o specie întâlnită frecvent pe teritoriul localităţii. Are o lungime de circa 19 cm. Penajul este negru cu reflexe albastre metalice, pe spate, aripi, cap şi gât, cu o pată cărămizie sub cioc şi pe frunte şi alb-gălbui pe piept şi burtă. Coada are formă specifică, terminându-se cu două pene mai lungi şi subţiri. Depune 4-5 ouă în cuiburi, cu suprafaţa externă deschisă,zidite pe pereţii clădirilor.
4.Lăstunul de casă (Delichon urbica) – este oaspete de vară, apărând primăvara şi părăsind oraşul toamna. Corpul are o lungime de aproximativ 14 cm. Penajul este negru-lucios, cu târtiţa şi abdomenul albe. Cuibăreşte de regulă în colonii cu exemplare numeroase. Femelele depun 4-5 ouă în cuiburi închise aproape complet, lipite de zidurile clădirilor.
5.Vrabia de casă (Passer domesticus) – este o specie sedentară, fiind una dintre cele mai frecvente păsări. Corpul are o lungime de circa 15 cm. Pe spate, femelele au penajul cafeniu-striat, iar masculul cafeniu pătat. Fruntea, creştetul şi pieptul sunt cenuşii, iar bărbia este neagră. Femelele depun 3-6 ouă în cuiburi construite fie în copaci şi tufişuri, fie în golurile şi crăpăturile existente în zidurile caselor şi ale altor clădiri.
6. Codobatura albă (Motacilla alba) – se întâlneşte frecvent pe malul Jiului, al bălţilor şi lacurilor. Este oaspete de vară. Se recunoaşte uşor după coada lungă pe care o mişcă mereu în sus şi în jos. Corpul are o lungime de circa 18 cm, penajul este cenuşiu cu negru pe coadă, piept şi cap, iar fruntea, obrajii şi partea inferioară a corpului sunt albe. Depune 3-5 ouă direct în crăpături, grămezi de lemne, malul apelor.
7.Graurul (Sturnus vulgaris) – este o specie sedentară, foarte răspândită, care manifestă o mare încredere faţă de apropierea omului. Corpul este lung de circa 23 cm. Penajul este negru cu chenare mai deschise la penele spatelui şi cu reflexe verzi-violacee pe piept şi pe cap şi puncte albe. Cuibăreşte în scorburi sau crăpături de ziduri unde femelele depun 5-6 ouă. (fragment)