Proiect interdisciplinar ”ECO-MEM”


Autor: prof. înv. primar Pohrib-Gavrilescu Ana
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Matca, jud. Galaţi

Argument
„Învăţaţi-i pe copiii voştri ce i-am învăţat noi pe ai noştri: că pământul este mama noastră. Tot ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ.” (S. Seattle)
Copiii, suflete de senin, sunt ataşaţi de mici de natură. O rază de soare, o adiere de vânt, un zbor de păsări sunt elemente ale unui mediu natural care se doreşte prietenos, în care copilul să se simtă bine. Acesta poate descoperi multe lucruri la un copac, la un animal, la o piatră, lucruri ce trebuie îngrijite, ocrotite pentru a se bucura zi de zi de ele.
Prezentul proiect interdisciplinar îşi propune să găsească modalităţi interesante şi atractive prin care elevii clasei I să identifice greşeli de comportament ale oamenilor faţă de mediul înconjurător, precum şi activităţile pe care le pot desfăşura copiii pentru protejarea lui. Aceştia vor participa la acţiuni ecologice, vor stabili contacte cu alţi copii din grupă, vor lua decizii cu privire la problemele legate de mediu, îşi vor dezvolta spiritul civic, îşi vor forma atitudini şi comportamente pozitive faţă de mediu, vor deveni mai responsabili.
Stilul integrat, modern, concretizat prin poezii eco, imagini inedite, informaţii utile, jocuri atractive, aplicaţii practice, are certitudinea că va forma marii apărători ai naturii de mâine.
Nivel: clasa I
Discipline integrate: Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice, Muzică şi mişcare
Durata: 2 săptămâni
Competenţe specifice:
Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţia cu mediul natural;
Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;
Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple;
Realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.
Obiective operaţionale:
O1: să recunoască în imagini greşeli de comportament ale oamenilor faţă de mediul înconjurător;
O2: să utilizeze corect unelte şi materiale de curăţare a spaţiului verde din curtea şcolii;
O3: să identifice activităţile pe care le pot desfăşura copiii pentru protejarea mediului;
O4: să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru materiale refolosibile pentru a obţine elementele compoziţiei ,,Mai mult verde, mai mult albastru”;
Activităţi:
Activitatea nr. 1: ,,Eco-drumeţie”
Materiale necesare: rucsac, culegere de poezii, casetofon, CD cu cântece pentru copii;
Durată: 100 minute
Activitate frontală: plimbare în împrejurimile şcolii, memorizare poezia ,,Prietenă ne e natura”, de Marcela Peneş;
Activitate în perechi: sortarea, după mai multe criterii, a materialelor din natură colectate în timpul drumeţiei;
Activitate individuală: realizarea desenului ,,Şcoala mea” şi intonarea cântecului ,,Şcoala”.
Produse obţinute: memorizarea poeziei ,,Prietenă ne e natura”, de Marcela Peneş, realizarea compoziţiei ,,Şcoala mea”. (fragment)