Studiu de specialitate – Folosirea metodelor interactive în predarea istoriei la clasa a IV-a


Autor: înv. Popescu Lucreţia
Liceul Tehnologic Tismana, Jud. Gorj

În societatea contemporană, aşteptările la nivelul cadrelor didactice sunt ridicate. Un bun dascăl este acela care ştie să facă pe un copil să înţeleagă ceea ce el vrea să transmită. Pentru aceasta, un mare rol îl au metodele de predare folosite de acesta. Metodele constituie elementul esential al strategiei didactice, ele reprezentând latura executorie.
În acest context, ea poate fi considerată ca instrumentul de realizare într-o cât mai mare masură a obiectivelor prestabilite ale activităţii de învăţare. Opţiunea pentru o metodă sau alta este în strânsa relaţie cu personalitatea dascălului şi cu gradul său de pregătire. Ca dascăl, cu o vechime de 37 de ani în învăţământ, am folosit metode pentru o învăţare activă clasificându-le astfel:
1.Metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, valorifică experienţa copiilor, dezvoltă competenţe de comunicare, formează atitudini active: discuţia, dezbaterea, jocul de rol, braistormingul.
2. Metode care stimulează gândirea creativă, să compare şi să analizeze situaţii: exerciţiul, jocul didactic, studiul de caz.
3. Metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv unii cu alţii în grup, prin cooperare, să-şi dezvolte abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc: mozaicul, cadranele, cafeneaua, proiectul în grupuri mici. În activitatea didactică am îmbinat in mod creativ folosirea metodelor tradiţionale cu cele interactive, fiind mulţumită de rezultatul învăţării. În cadrul orei de istorie a României la clasa a IV-a, am folosit metoda interactivă numită “copacul ideilor”, cu mare succes, fiind mulţumită de rezultatele învăţării.
Din prima oră de istorie, le-am precizat şi le precizez elevilor mei că “istoria este cea dintâi carte a unei naţii“ aşa cum a socotit marele nostru istoric, Nicolae Bălcescu. Pe aceasta, fiecare copil trebuie să o înţeleagă şi să o transmită urmaşilor săi, foarte bine. La ora de istorie, ei trebuie să aibă culori şi o planşă de bloc mare care nu va lipsi niciodată din ghiozdan. Pornim de la baza planşei cu desenarea a două rădăcini ale unui pom folosind culoare neagră, cărora le vom spune dacii şi romanii. Aici, la lecţia de istorie “Strămoşii nostri”, vom scrie despre Traian şi Decebal şi războaiele purtate de aceştia. Vom trasa apoi cu o culoare maro trunchiul acestui pom pe care vom scrie “Poporul român şi limba română”.
Trunchiul copacului reprezintă formarea poporului român şi a limbii române prin contopirea dacilor cu romanii. Din trunchi vor porni trei ramuri care reprezintă formarea celor trei ţări româneşti: Transilvania, Ţara Românească şi Moldova.
Prima ramura se va numi Transilvania şi va reprezenta întemeierea voievodatului Transilvania. Aici vom scrie Gelu Românul, Glad şi Menumorut, care au fost voievozii întemeietori ai acestei ţărişoare.  (fragment)