Studiu de specialitate – Dezvoltarea gândirii logice la elevi prin studiul matematicii la cls I-IV


Autor: înv. Popescu Lucreţia
Liceul Tehnologic Tismana, Jud. Gorj

Epoca în care trăim, epoca dezvoltării rapide a vieții în toate domeniile, arată că este nevoie de matematică. Aceasta este unul din obiectivele de bază în primele patru clase, iar programa precizează clar că scopul matematicii este de a înarma elevii cu cunoștințe temeinice, de a le forma deprinderi, de a aplica aceste cunoştințe în viața practică precum și de a contribui la dezvoltarea gândirii logice, atenției, memoriei, creativității.
Clasele I-IV urmăresc formarea matematicii elementare, de bază cu care copilul de azi va “opera” pe tot parcursul vieții și pe care se clădește întregul sistem al învățământului matematic. Fără matematică se poate susține că nu se poate trăi. Cultura matematică, pentru orice om, astăzi, cred că devine tot mai acută.Matematica este o știință operativă care are cele mai complexe legături cu viața.
G. Polya arată că “matematica trebuie în primul rând să-i învețe pe elevi să gândească”. În predarea matematicii la clasele la care predau, am urmărit dezvoltarea potențialului de gândire logică și creativitate alegând activități care solicită independenţă și originalitate. Am fost foarte receptivă la ce-i interesează și le place elevilor, valorificând forțele și capacitatea lor. Încă din clasa I, prin exercițiile efectuate foarte simple, prin calcul mintal, am orientat gândirea elevilor prin găsirea unor soluții optime, din mai multe posibile urmărind dezvoltarea creativității, dar și a gândirii logice.
? + ? = 9 sau ? – ? = 4
Practic, la Pomul de Crăciun am confecţionat steluțe de diferite culori (roșii, galbene și albastre). Le-am cerut să folosim 20 de steluțe. Ei trebuiau să aleagă numărul steluțelor de fiecare culoare și să găsească mai multe posibilități.Exemplu:
10 steluțe roșii + 5 galbene + 5 albastre
6 steluțe roșii + 4 galbene + 10 albastre.
Fiecare elev a fost nevoit să găsească o variantă de dezvoltare a problemei.
Un aport deosebit la dezvoltarea gândirii logice, îl au exercițiile de aflare a termenului necunoscut:
a + 9 = 16
b – 7 = 8
Într-o situație mai dificilă este pusă gândirea elevilor la exercițiile de felul:
a x b + c x d = 50
2 x 5 + 5 x 8 = 50
Elevii sunt puși în situația de a descoperi independent, de a învăța să gândească, să observe, să cerceteze și mare e satisfacția când răspunsul final este corect. (fragment)