Studiu de specialitate – Abordarea unor teme și tehnici plastice în vederea activizării și învățării în grădiniță


Autor: prof. înv. preșcolar Georgescu Silvia
Grădinița Prejmer

Pentru a se adapta noilor condiții de viață, copiii de azi trebuie să fie creativi, iar creativitatea la preșcolari se poate stimula prin căi și mijloace variate. Copilul se naște cu capacitatea de a invăța dar șansa supraviețuirii, a umanizării și socializării lui depinde de contactul cu adultul, de nivelul educațional.
Copilul este prin natura sa un spirit creativ datorită imensei sale curiozități, a dorinței de a cunoaște ce este in jurul lui. Educarea creativității este un obiectiv fundamental al procesului educațional. Creativitatea este condiția de bază a artei, a atitudinii, e finalitate a educației estetice.
Gradința este primul mediu organizat de valorificare a resurselor copiilor, de stimulare a acestora. Prescolaritatea este vârsta care cuprinde cea mai importantă experiență educatională din viața unui copil, pe parcursul ei înregistrându-se cele mai mari cote în dezvoltarea individualității umane. În gradiniță se pot organiza multe jocuri si activități care au ca obiectiv cultivarea creativității, iar educatoarele îi sensibilizează pe copii la frumos, folosind situații speciale sau ocazii intamplătoare: îi arată copilului o jucărie frumoasă, imagini atractive, o floare, o gâză. Copiii se vor obișnui să admire, iar apoi să introducă frumosul în viața lor.
Copilul trebuie să beneficieze de libertatea de exprimare, de îndrumare, stimulare, săI se sugereze, fără a i se înăbuși creativitatea proprie. Respectarea acestei libertăți ajuta la reușita educației artistico–plastice. Copilul este îndrumat fără a i se impune, conținutul rămânând la dispozitia și originalitatea lui.
Activizarea învățării presupune folosirea unor tehnici, metode care să-i stimuleze creativitatea, dezvoltarea interesului pentru invățare, formarea lui ca participant activ la procesul de educare. Tehnicile alese si temele plastice, trebuie să stimuleze creativitatea copilului, acesta să poată realiza lucrări artistice personale si originale, nu reproductive.
Educatoarea trebuie sa cunoască nu numai factorii favorizanți în stimularea creativității, ci și numeroasele piedici exterioare sau interne individului, care trebuie înlăturate. Manifestările creative ale copiilor sunt blocate de diferiți factori care pot fi – conformismul, laudele exagerate, teama de a nu greși, descurajarea rapidă, critica permanentă, rigiditatea metodică. Aceste aspecte ale blocajelor de creativitate trebuie să fie cunoscute de educatoare, pentru a le preveni, iar dacă acestea s-au stabilit, pentru a le corecta.
În scopul unei învățări active, strategiile pe care le am folosit au fost cele care stimulează gândirea și creativitatea. Acestea i-au determinat pe copii să caute soluții, să analizeze si să compare situații date; prin observări, rezolvări de probleme plastice. (fragment)