Educația diferențiată


Autor: înv. Tița Ilona
Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, jud. Gorj

Se poate vorbi de un învățământ de calitate doar atunci când toți elevii, indiferent de nivelul dezvoltării intelectuale, sunt sprijiniți și încurajați in dezvoltarea lor. În orice clasă există două categorii de elevi: elevi capabili de performanță si elevi cu dificultăți în învățare. În orice grup se diferențiază trei factori implicați: programa școlară, elevii si profesorii.
Obținerea succesului în învățare de către toți elevii impune identificarea elevilor cu dificultăți de învățare precum și a celor dotați și elaborarea unor programe de instruire pentru fiecare categorie. Lipsa diferențierii poate avea ca rezultat insuccesul pentru că nu s-a produs acea adaptare a actului instructiv-educativ la cerințele si posibilitățile diferite ale subiecțiilor ce alcatuiesc colectivul școlar.
Predarea nediferențiată pornește de la ideea ca toți elevii au același ritm învățare, au aceleasi cunoștințe, aceeași capacitate de înțelegere și înaintarea de la un obiectiv de învățare la altul în același ritm. Diferențierea presupune un proces de predare care ține cont de nevoile elevilor si de ritmul în care ei învață.
Obiectivul principal al învățării constă în utilizarea abilităților esențiale ale celor care învață pentru a pătrunde sensul și a înțelege concepte cheie. Profesorul trebuie să faciliteze formarea abilităților necesare pentru a deveni din ce în ce mai idependenți în învățare.
Pentru a realiza o învățare diferențiată trebuie:
– să stabilim modalități de organizare a elevilor pe grupe de nivel, grupe de interes si stiluri de învățare:
– să identificăm cauzele înregistrării rezultatelor foarte bune și a nereușitelor;
– să concepem sarcini de lucru diferențiate;
– să identificăm metode de învățare care să permită valorizarea elevilor, reducând ponderea timpului alocat învățării frontale, în favoarea învățării prin cooperare si colaborare;
– să fie luate în considerare diversitațile culturale ale copiilor din clasă;
– să fie organizate conținuturile în jurul celor patru piloni ai educației: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să fii, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți;
În procesul de diferențiere trebuie să se asigure: diferențierea obiectivelor de învățare, difernțierea activităților de învățare și diferențierea evaluării.
Se impune crearea unui mediu de învățare care să asigure condiții ca elevii să lucreze împreună, să învețe cum să învețe, să își acorde sprijin, să își dezvolte respectul față de sine și respectul față de ceilalți.
Este esențial să se încurajeze participarea și valorizarea resurselor elevilor astfel încât fiecare elev să poată arata ceea ce știe, să poata înțelege nivelul la care a ajuns și ce este necesar să facă pentru a progresa în ritmul necesar.