Studiu de specialitate privind necesitatea educaţiei incluzive


Autor: prof. Paraschiva Căpriţă
Colegiul Economic Buzău

Oferta educaţională segregată separă copiii de semenii lor. Stabilirea sau extinderea ofertei educaţionale separate nu ajută la identificarea şi înlăturarea barierelor care împiedică copiii să înveţe în şcoli normale. Educaţia incluzivă ajută şcolile normale să depăşească aceste bariere pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor de învăţare a tuturor copiilor.
Educaţia incluzivă încurajează persoanele responsabile cu elaborarea politicilor şi pe manageri să identifice în cadrul sistemului de educaţie barierele educaţionale care exclud anumite grupuri de copii, modul lor de apariţie şi metoda de eliminare. De obicei, aceste bariere includ:
•Un curriculumul proiectat ineficient şi neadecvat
•Profesori care nu au fost formaţi pentru a lucra cu copii care au diverse nevoi
•Materiale media inadecvate de predare
•Clădiri inaccesibile.
Educaţia incluzivă este un drept al omului, este un tip de educaţie de calitate sporită şi are sens social.
•Toţi copiii au dreptul la educaţie de masă.
•Nici un copil nu trebuie subestimat sau discriminat prin excluderea dintr-o clasă sau şcoală din cauza etniei, nevoilor speciale sau din cauza unor alte aspecte care îl deosebesc de majoritate.
•Peste tot în lume, persoanele care au fost incluse într-un proces de segregare sau într-un sistem educaţional “special” sunt primele care solicită eliminarea segregării – ele vorbesc din proprie experienţă atunci când afirmă că pentru ele oferta educaţională segregată însemna o ofertă educaţională sub-standard.
•Perpetuarea segregării reprezintă utilizarea inechitabilă şi deseori insuficientă a resurselor.
•Segregarea îi învaţă pe copii să fie temători şi ignoranţi şi determină apariţia prejudecăţilor. De asemenea segregarea nu dezvoltă tinerilor calităţile de care aceştia au nevoie pentru a-şi dezvolta abilităţile personale, sociale şi profesionale necesare unei persoane adulte.
•Toţi copiii au nevoie de o educaţie care să îi ajute să dezvolte relaţii cu diferite categorii de persoane ce provin din diverse medii şi care au diferite abilităţi. Educaţia trebuie să îi pregătească pentru a trăi şi munci într-o societate diversificată.
•Numai incluziunea poate reduce temerea şi poate construi relaţii de prietenie bazate pe respect şi înţelegere.
Care sunt efectele incluziunii în cadrul educaţiei?
Incluziunea în educaţie implică:
•Aprecierea tuturor cursanţilor şi a personalului în mod egal
•Creşterea gradului de participare a cursanţilor şi reducerea excluderii lor din culturile, curriculumul şi comunităţilor şcolilor
•Restructurarea culturilor, politicilor şi practicilor în şcoli încât acestea să răspundă diversităţii vârstelor populaţiei şcolare
•Reducerea barierelor de învăţare şi participare a tuturor cursanţilor
•Învăţarea din încercările de a depăşi barierele care împiedică anumiţi cursanţi să aibă acces şi să participare la procesul de luare a deciziilor
•Utilizarea diferenţelor dintre cursanţi drept resurse de sprijinirea a procesului de învăţare şi nu transformarea acestor diferenţe în probleme ce trebuie depăşite
•Recunoaşterea dreptului studenţilor la o educaţie de bună calitate în localitatea lor
•Îmbunătăţirea şcolilor atât pentru personal cât şi pentru cursanţi . (fragment)

Publicitate