Activităţi de consiliere şi orientare în grădiniţă


Autor: prof. înv. preşcolar Corina-Cristina Ciolacu
Grădiniţa “Lumea Florilor”, Năvodari, Constanţa

În învăţământul preşcolar, activităţile de consiliere şi orientare există în cadrul anumitor activităţi desfăşurate la grupă, însă nu sunt obligatorii, lăsând la latitudinea cadrului didactic. Plecând de la modulele tematice identificate în cadrul unei programe, am precizat diverse exerciţii care pot fi aplicate în cadrul diverselor activităţi.
Fiecare exerciţiu în parte poate reprezenta şi o temă pentru o activitate de consiliere; o astfel de activitate la grădiniţă, consider că trebuie să fie foarte clară, concisă, să surprindă un singur aspect/concept, pentru a putea fi înmagazinat, însuşit de preşcolari, ţinând cont de timpul scurt de desfăşurare a unei activităţi şi de faptul că preşcolarul asimilează mult mai uşor dacă acea activitate este realizează prin joc.
MODULE TEMATICE
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală
2. Comunicare şi abilităţi sociale
3. Managementul informaţiilor şi învăţării
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viaţă
În cadrul modulului Autocunoaştere şi dezvoltare personală am pornit de la ideea că fiecare copil este unic şi are o individualitate proprie, iar respectul, aprecierea şi recompensa sunt stimuli ce încurajează dezvoltarea personală şi previn sau chiar remediază atitudinile şi comportamentele deficitare. Iată câteva dintre activităţile prin care am urmărit cunoaşterea de sine, formarea imaginii de sine, dezvoltarea stimei de sine pozitive:
1. Realizaţi o prezentare în faţa copiilor, după următorul plan:
• Care este numele şi prenumele? / • Unde locuiţi? La ce adresă? / • Ce pasiuni/ hobby-uri aveţi? / • Ce/ cu ce/ cum vă place să vă jucaţi? / • De cine vă este cel mai drag? / • Din cine este formată familia ta?
2. Pictaţi pe foaie faţa voastră. Ce vă place? Ce nu vă place?
3. Povestiţi despre personajul preferat!
4. În faţa copiilor am pus mai multe obiecte: carte, radieră, floare, piatră, păpuşă, etc.
Fiecare trebuia să aleagă două obiecte şi să completeze oral enunţurile:
Acest lucru, ………., mă reprezintă deoarece … / Acest lucru, ………., nu mi se potriveşte pentru că ……
Colegii au confirmat sau infirmat cele spuse de fiecare prin ridicarea unor cartonaşe colorate (de exemplu verde pentru acord, roşu pentru dezacord).
5. ,,Cine sunt eu?”
Copiii sunt aşezaţi în cerc.
Mingea se aruncă de la unul la altul respectând indicaţiile următoare: Când mingea colorată ajunge la tine spune-ţi numele, rostind enunţul:
,,Eu sunt…”, apoi dă mingea colegului de alături.
Se reia jocul spunând colegilor cum doreşti să fii strigat: ,,Numele meu este… şi aş vrea să-mi ziceţi….” (fragment)

Publicitate