Studiu de specialitate – Mijloace de îmbunătățire a vocabularului


Autor: prof. înv. primar Măgirescu Mirela
Școala Gimnazială ”Radu cel Mare” Găești

Lexicul românesc, ca de altfel al oricărei limbi, se află într-o continuă transformare sau evoluție, care se datorează progresului societăţii.
Deci, vocabularul este sensibil la schimbări şi influenţe, înregistrând cu promtitudine progresul social. El poate suferi modificări atât în direcţia îmbogăţirii lui, cât şi în sensul opus, prin dispariţia treptată a unor cuvinte ce denumesc realizări dispărute şi a căror utilizare este din ce în ce mai rară. Sunt cuvinte al căror înteles suferă schimbări.
În orice limbă, cuvintele apar pe două căi fundamentale:
• Calea externă (împrumuturi din alte limbi)
• Calea internă (prin îmbinarea unor elemente deja existente în limbă)
Calea externă, reprezentată de împrumuturile lexicale, care îmbogăţesc dar și modernizează vocabularul, se realizează cu ajutorul neologismelor.
În prezent, vocabularul românesc cuprinde peste 40.000 neologisme, fără să socotim termenii ştiinţificişi tehnici de strictă specialitate.
Neologismele, care aparţin celor mai variate domenii de activitate, provin din diferite limbi: franceză, engleză, germană. Cea mai puternică dintre toate influențele moderne exercitate asupra limbii noastre este influenţa franceză, din care am împrumutat termeni aparţinând aproape tuturor domeniilor de activitate ale vieţii, dar şi unități frazeologice: termeni ştiinţifici, tehnici, militari, medicali, artistici, etc. Unele cuvinte sunt împrumuturi directe din franceză: forţa motrică, director general, calcul renal etc.; alte frazeologisme românesti reprezintă calculi lingvistice după limba franceză: ,,apă de toaletă” după ,,eau de toilette”, ,,diabet zaharat”după ,,diabette sucre”etc.
Americanismele sunt mai recente şi au un caracter internaţional: boss, cow-boy, jazz radar, motel, mass-media, lobby, manager etc.
Frecventele greșeli de pronunţare şi scriere am întâlnit în clasă: traversa (transversa), punct (punt), fotbal (folbal), abundent (abudent), absorbi (asorbi), aerian (aierian), poezie (poiezie) etc.
În vederea înlăturării greşelilor semnalate, am acţionat pe loc, rostind cuvântul clar, scriindu-l pe tablă, după ce copilul a fost pus să repete după mine pe silabe, apoi întreg cuvântul. Am cerut alcătuirea de propoziţii pentru a verifica însuşirea corectă a sensului.
Pe drept cuvânt se poate spune că, graţie împrumuturilor neologice de origine latino-romanică şi germanică, limba română este capabilă să exprime absolut orice, începând cu cele mai abstracte idei filozofice şi terminând cu ultimele cuceriri în domeniul tehnicii şi al ştiinţei.
Deşi arhaismele şi regionalismele nu fac parte din limba literară, ele sunt prezente în stilul artistic,unde prozatorii şi poeţii le întrebuinţează cu funcţii stilistice. În textele de citire cu conţinut istoric, elevii întâlnesc multe arhaisme. Amintesc câteva: negustor, boier, han, hoardă, păgân, pribeag, jet, iatagan, imperiu, sultan, domnitor, aliotman, bănat, zale, robi etc. (fragment)