Studiu de specialitate – Locul pe care îl ocupă citirea şi importanţa obiectului Citire


Autor: înv. Gabor Cristina Ileana
Școala Gimnazială Mătăsaru, jud. Dâmboviţa

Însuşirea citit – scrisului, formarea deprinderilor de citire şi scriere corectă și conştientă reprezintă baza întregii munci instructiv – educative desfășurată în şcoală. Cunoașterea lumii înconjurătoare nu se face doar prin observarea directă, ci şi indirect, din cărţi.
Prin însuşirea deprinderilor de citire şi scriere, copilul are posibilitatea să cunoască lumea ce-l înconjoară,prin intermediul obiectelor de învăţământ orizonturile sale se deschid spre însuşirea bazelor ştiinţelor, a culturii omenirii.
Şcoala valorifică disponibilităţile intelectuale ale copiilor, capacitatea lor de asimilare, cunoştinţele dobândite şi posibilităţile de exprimare în familie și grădiniţă. Şcoala perfecţionează deprinderile de vorbire, lărgind necontenit aria cunoștintelor, dezvoltându-le gândirea, memoria şiimaginaţia, ducându-le voinţa și oferind modele de exprimare pentru a le stimula dorinţa de imitare şi perfecţionare.
A-i învăţa pe elevi limba română înseamnă a-i ajuta să comunice prin practicarea limbajului oral şi a celui scris. Învăţătorul nu-i va angaja pe copii într-un proces de învăţare mecanică,pasivă, ci va conştientiza actul citirii, a cărui tehnică o va consolida şi stabiliza în scopul dobândirii unor instrumente de lucru cu cartea, prin suscitarea, încurajarea şi dezvoltarea dorinţei de lectură. Schimbările vizează îndeosebi obiectivele şi metodele care sunt diversificate şi îmbogăţite.
Trebuie să-i ajutăm pe elevi, într-un mod eficient şi util, să-şi însuşească limba maternă, care le permite să gândească şi să comunice, să înţeleagă procesele lumii înconjurătoare şi ale propriei maturizări. Accentul se va deplasa pe comunicare (orală sau scrisă), pe perfecţionarea exprimării orale și a receptării mesajului, asigurând accesul elevilor la tipurile variate de comunicare, stimulându-le activitatea verbală.
Ţinând seama de puterea de concentrare a copiilor de 6-7 ani, de nevoia acestora de variaţie și de mişcare, durata efectivă a orei nu va putea depăşi 25-40 de minute. Lecţia va avea două părţi: lecţia propriu-zisă de 25-30 de minute în primul semestru, ajungând la 30-40 de minute în ultimul semestru. Restul minutelor rămase vor fi folosite pentru jocuri şi activităţi aplicative dirijate de învăţător. Acestea pot fi efectuate în orice parte a orei, în funcţie de condiţiile concrete ale colectivului.
Citirea şi scrierea sunt instrumente intelectuale de care omul se foloseşte tot timpul vieţii. Primele deprinderi se formează în clasa I, de aceea este aşa de importantă pentru întreaga formare a elevului. Citirea este o operaţie simplă. Cel care citeşte trebuie să perceapă semnificaţia fiecărui cuvânt, să facă legături între cuvintele unui enunţ, astfel încât să înţeleagă ceea ce citeşte, să reţină ce i se transmite prin cuvântul scris, să redea faptele prezentate etc. A citi nuînseamnă numai a transforma literele în sunete, ci a şi înţelege, a reţine şi a transmite informaţia scrisă.
Trebuie avute în vedere etapele de parcurs până la conştietizarea citirii. (fragment)