Studiu de specialitate – Dezvoltarea gândirii critice


Autor: prof. înv. primar Tonegaru Garofița Maria
Școala Gimnazială Nr 1, sat Averești, jud Vaslui

Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ceea ce ştiu – pentru a afla ce ştiu. Spunând, vor învăţa. Spunând, vor interpreta lumea aşa cum o văd ei. (Judith Renyi)
Gândirea critică este un proces activ, coordonat, complex, asemănător cititului şi scrisului, vorbitului şi ascultatului, care implică procese de gândire, care încep cu acumularea activă a informaţiilor ce se termină cu luarea de decizii bine argumentate.
Gândirea critică constă în procesul mental de analiză sau evaluare a informaţiei, mai ales afirmaţii sau propoziţii pretinse de unii oameni a fi adevărate. Ea duce la un proces de reflecţie asupra înţelesului acestor afirmaţii, examinând dovezile şi raţionamentul oferit şi judecând faptele. Ea declanşează procese cognitive complexe, care încep cu acumularea de informaţii şi se termină cu luarea de decizii. Cadrul necesar pentru dezvoltarea Gândirii Critice:
1. Timpul – avem nevoie de timp pentru a forma noi opinii, a explora idei, convingeri şi experienţe anterioare şi pentru a exprima puncte de vedere. Comunicarea ne oferă ocazia de a cizela ideile şi de a realiza feedback-ul.
2. Permisivitatea – este o diferenţă între crearea oportunităţilor de exprimare şi manifestarea indulgenţei. Oferirea acestor condiţii nu înseamnă a accepta o gândire superficială.
3. Diversitatea – odată ce elevii se simt liberi a-şi expune propriul punct de vedere şi renunţă la convingerea că există un singur răspuns corect,apare diversitatea de opinii şi idei.
4. Implicarea activă este esenţială pentru dezvoltarea Gândirii Critice.
5. Asumarea de riscuri cognitive – ridiculizarea ideilor încătuşează gândirea şi nu va fi tolerată.
6. Respectul.
7. Valoarea – când elevilor li se solicită doar/mai ales să reproducă ceea ce li s-a explicat în ziua precedentă (oral/scris) ei conchid că învăţarea pe de rost a ideilor altora este esenţială. Dacă dorim să evităm acest lucru, atunci trebuie să le spunem elevilor ce anume aşteptăm de la ei, ce apreciem mai mult, aplicând alte metode şi cerându-le alt feedback.
A gândi critic înseamnă:
a deţine cunoştinţe valoroase şi utile şi a avea convingeri şi credinţe întemeiate pe acestea;
a-ţi forma opinii independente şi a accepta ca ele să fie supuse evaluării (criticii);
a supune propriile idei şi ideile altora unui scepticism constructiv;
a construi argumente suficiente care să confere consistenţă propriilor opinii;
a manifesta toleranţă, flexibilitate şi respect;
a învăţa cum să gândeşti eficient evaluând şi testând mai multe soluţii. (fragment)